Är trädgårdsbranschen beredd på en lågkonjunktur

Publicerad: 2019-09-18 11.24 | Senast ändrad: 2019-09-18 21.06

Är trädgårdsbranschen beredd på en lågkonjunktur

En del var kanske för unga för att ha varit med i den förra lågkonjunkturen 2008-2009 medan jag själv var med även i branschen under lågkonjunkturen 1992-93 också. Trettio år i branschen sätter sina spår. På hösten 2008 kom de isande vindarna snabbt pga av bankkraschen i USA och orderböckerna hos trädgårdsanläggarna sinade på bara några veckor. Inte minst var det handel och industri som drog tillbaka sina beställningar på anläggningsarbeten. Men till det kom det gamla vanliga, att markanläggning ligger sent i anläggningsprocessen och därmed i konjunkturcykeln, så lågkonjunkten stod bokstavligen framför dörren och nya uppdrag var både färre och mer prispressade.

Och parkförvaltningarna fick känna på bromsen under 2009 med ganska stora besparingskrav, inte minst att minska på planteringar och kortklippt gräs. Gatan klarade sig bättre. Det har aldrig varit lätt att spara på vinterväghållning men gaturenhållningen tog stryk och framförallt minskade beläggningsunderhållet. På den tiden låg det mesta beläggningsunderhållet på driften och inte som idag med komponentavskrivningar på investeringssidan.

I nörjan av nittiotalet var då den stora privatiseringsvågen startade och egen regi minskade kraftigt sedan under hela tiden fram till för bara några år sedan, när intresset för återtagande i egen regi återuppväcktes , p g a stor prispress på skötselmarknaden, omfattande problem med kvalitet och mycket strul kring upphandlingar, administration och dubbelarbete i beställar-utförarorganisationer.

Framtidsorienterade kommuner samlade redan i slutet på nittiotalet sina kommunaltekniska verksamheter i bolagsform och uppnådde därmed goda synergieffekter. Bäst har det väl visat sig vara att skapa en generalintraprenör med energi och miljö som bas med tillhörande VA, Gata och Park. Affärsmässighet och samordningsvinster i både driften, underhållet och anläggningen. Dessa kommuner är även idag väl rustade för en kommande lågkonjunktur.

Entreprenörer som har väletablerade varumärken, en bra mix mellan DoU och markanläggning samt en uppbyggd kundbas med rätt mix av nöjda kunder står också på en stadig grund. Nyetablerade entreprenörer med huvudsakligen underentreprenörsarbeten är ute på en halare is om vindarna blåser kallt. Egen kundkontakt och egna kundkontrakt är en gammal beprövad devis i branschen. Och idag har vi en mycket mer gränsöverskridande konkurrens och stark tonvikt på digital närvaro och marknadsföring, något som missgynnar även duktiga entreprenörer och hantverkare som är fackkunniga men inte så bra på att sälja sig själva.

image hostSå vad kan vi förvänta oss av en kommande lågkonjunktur denna gången?

1. Att den kommer. Det är bara en tidsfråga. Kanske är det bara några månader borta. Men säkert är att vi pratar inte om flera år utan snarare ett antal månader.

2. Det offentliga har svårt att skydda samhället från verkningarna av en ny lågkonjunktur. Räntan är redan på minus så den går inte att sänka så mycket mer. Men kreditprövningarna kommer att hårdna och kreditförlusterna att öka. Det blir en kedjereaktion som slår hårt i en kapitalintensiv och framtung verksamhet som markanläggning. Man ska ju många få betalning i flera a-conton och material och underentreprenörer betalas innan man själv får betalt för slutfakturan. Subventionerade arbeten av olika slag finns redan idag och för att få ner kostnaden för arbetsintensiva arbeten krävs andra metoder som  kan vara svåra att genomföra. Minimilöner har diskuterats länge med både för- och nackdelar men en sak vi inte har gott om är enkla instegsarbeten med låga kvalifikationskrav.

3. Vi ser redan en avmattande byggmarknad med följder även för markanläggningen. Förtätningarna är många i stadsbyggnationen men fiber- och fjärrvärmeutbyggnaden är närmast klar och även återställningsarbetena sjunker snabbt runt om i kommunerna. På gatusidan har överintäkten på återställningsarbetena ofta varit en budgetreglerande faktor men den är inte lika användbar nu om lågkonjunkturen kommer. Medan underhållsskulden inom gata- parkområdet har ökat kraftigt de senaste tio åren och gjort att inte minst gatan fått allt mer akutarbeten av brandkårskaraktär. Det kommer vi att ha ont av i framtiden, att det planerade underhållet är så eftersatt som det är och livstiden på våra markanläggningar är kortare än avskrivningstiden.

4. Bästa rådet jag kan ge är att öka kunskapen i den egna organisationen kring produktionsplanering och kalkylering inom drift och underhåll. Både för att få bättre framförhållning och få större transparens gentemot beslutsfattarna. Och inte minst för att kunna se var synergier och besparingar får bäst effekt och minst negativa konsekvenser.

5. Framöver gäller det att stå stark i snålblåsten om orosmolnen ute i världen inte skingras snabbt.

image host

 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Välkommen till höstens Acama-kurser:

Kurs i Jord och Växtnäring, Huddinge 9/10
Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Kalkylkurs Huddinge 16-17/10
Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig!
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=102

Vinterväghållningsdagarna 2019, Järfälla 23-24/10
Arrangeras för fjärde året i rad. Intressanta föreläsare, praktiska maskinvisningar, nätverkande och gemensam konferensmiddag.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=108

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär:
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Senaste artiklar

15 oktober 2019

Halkbekämpning – Högre krav & flexiblare metoder

Framtidens halkbekämpning med töande medel innehåller så mycket mer än bara vanligt vägsalt. Specialsalter och formiater är skonsamma mot miljön och samtidigt effektiva.

Läs mer »

15 oktober 2019

Nya trender i drift och underhåll

Denna artikel bygger på mitt föredrag på trafik- och gatudagarna hos Sveriges Kommuner och Landsting måndagen den 14 oktober. Vad är det som händer i branschen inom DoU och vad behöver utförare och beställare tänka på?

Läs mer »

13 oktober 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

13 oktober 2019

När vinterkostnaderna drabbar gatuunderhållet

Stoppa inte i huvudet i sanden genom att underbudgetera vintern. 
Ta istället fram en tydlig regleringsmodell och visa hur verkligheten ser ut. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad