Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Publicerad: 2019-09-10 22.06

Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Vinterväghållningen är arbetsam och ställer stora krav på medarbetarna i både maskiner och manuellt arbete. Beredskapstjänst, svår väderlek, långa arbetspass, trafikproblem och oförutsedda händelser är alla medvetna om som arbetar i snösvängen men vad är det mer precis för arbetsmiljörisker den enskilde maskinföraren eller handskottaren riskerar att råka ut för?

Om man ska sätta upp en liten checklista för riskbedömningen av snöröjning och halkbekämpning kommer här de viktigaste punkterna att ha koll på. Och som illustration har vi infogat några bilder från kursen praktiska utförare med verkligt inträffade vinterolyckor.


1. Använd säkerhetsbälte vid arbete i traktor eller lastmaskin. Bäst är trepunktsbälte och minimikrav är midjebälte. Dörrarna till maskinen ska alltid hållas stängda. Tänk på att hytten är en viktig säkerhetsdel.


2. Risker i vägområde. Iaktta försiktighet, använd alltid roterande varningsljus när maskinen är i vinterarbete. Montera skyddsskärmar på maskinerna. Varselkläder klass 3 ska alltid användas samt föreskriven personlig skyddsutrustning för aktuellt arbete. Kommer person i närheten av maskin ska maskinen stannas och stå still tills person passerat.

Slide5 Slide15
3. Halkrisk vid i eller urstigning av maskinen: Iaktta försiktighet. Se till att instegen är hela och att insteget håller avsedd friktion.

4. Risk att köra i brunnar, kantjärn etc: Inventera farorna innan vintern. Sänk brunnar. Sänk hastigheten.


Slide14 Slide17

5. Risk: Trötthet. Vila mellan arbetspassen, undvik för långa arbetspass. Följ viloreglerna.

6. Ergonomiska risker: Försök att rotera mellan olika maskiner och olika arbetsuppgifter för att kunna undvika ensidiga kroppsställningar och arbetsrörelser. Se över ergonomin inne i förarhytten. Tag med iakttagelser i bedömningen vid nyinköp.

7. Risk att fastna i roterande delar på maskiner och utrustning: Bär alltid åtsittande kläder. Håll händer och fötter borta från roterande delar. Stäng alltid av kraftöverföringen innan någon kommer nära utrustningens roterande delar.

 8. Särskilda risker vid användning av påmonterad snöslunga och frontmonterad sandspridare: Siktsvårigheter.  För snöslunga finns risk att främmande föremål kommer in i slungan och träffar personer i närheten. Tänk på att isklumpar eller stenar kan flyga ur slungan och förorsaka skador på människa eller egendom.


Slide13

Bildtext: Från verklig olycka.
 

9. Byte av plogstål: Använd alltid skyddsglasögon vid montering/ demontering för att undvika t ex stålflisor.

10. Säkra alltid kommunikationen vid ensamarbete, t.ex. att mobiltelefonen är fullt laddad vid arbetspassets början och kortnummer programmerade för viktigaste kontakterna. Se även till att alltid medföra första förbandsutrustning i maskinen.

Tänk på att göra risker och åtgärder kända för alla som deltar i arbetet och inte ta för givet att risker som dessa är kända. Och att det ofta går 20 tillbud på en olycka, d v s när det varit nära att det skett en olycka men ingen blev skadad.  Ta vara på dig själv och dina arbetskamrater. Se upp med riskerna!
 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Varmt välkommen att anmäla dig till någon av höstens tekniska utbildningar!

Kurs i Jord och Växtnäring, Huddinge 9/10
Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Kalkylkurs Huddinge 16-17/10
Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig!
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=102

Vinterväghållningsdagarna 2019, Järfälla 23-24/10
Arrangeras för fjärde året i rad. Intressanta föreläsare, praktiska maskinvisningar, nätverkande och gemensam konferensmiddag.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=108

 

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: 
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Senaste artiklar

10 september 2019

Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Enkel checklista över risker för dig som arbetar med snö och halka, och hur man kan förebygga dessa.

Läs mer »

3 september 2019

Upplev franska konstnärsträdgårdar

Vi besöker två av världens mest kända konstnärers trädgårdar i Frankrike. Claude Monét i Giverny och Paul Cézanne i Aix-en-Provence

Läs mer »

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad