7 utmaningar för gata-parkdriften inför 2020

Publicerad: 2019-07-02 21.47 | Senast ändrad: 2019-07-03 06.51

7 utmaningar för gata-parkdriften inför 2020

1. Det har blivit svårare att rekrytera kunniga yrkesarbetare
 

Image and video hosting by TinyPic

Praktisk kunskap är helt nödvändig för att samordnare, lagbasar och arbetsledare ska kunna fungera i sina roller. Vi har fått allt svårare att rekrytera kunnigt yrkesfolk. Unga söker sig inte till branschutbildningarna i samma utsträckning som förr och branschbytare behöver en längre inskolningstid för att uppnå tillräcklig branschvana. Hur kan vi locka fler unga in i branschen och framför allt behålla dem när de är upplärda? 

Materialkännedom. Maskinkännedom. Metodkännedom. Områdeskännedom. Detta är den minsta kunskap våra yrkesarbetare behöver. Att kunna arbetsmomenten och flödet i årsarbetena är viktigt i både driftarbeten och underhållsarbeten.
 

2. Stadsparkens förändrade betydelse


Image and video hosting by TinyPic

I takt med ökande befolkning, förtätad bebyggelse och större trångboddhet i våra urbana områden får stadsparken ökad betydelse som grön oas och stadens gröna lunga. Det är gratis att vistas i stadsparken och här möts vi över generationsgränser och sociala tillhörigheter. Men stadsparkerna behöver uppgraderas i både renhållning, tillgänglighet, trygghet och utsmyckning för att leva upp till människornas behov. Hur kan vi ta tillvara och utveckla stadsparken som mötesplats i det offentliga rummet?

I den digitala, ständigt uppkopplade omvärlden är vi vana att få snabba impulser och omedelbar tillfredsställelse för våra syn- och känslouttryck. Här har den traditionella stadsparken en utmaning i att locka den yngre generationen till besök för annat än häng och tidsfördriv. Allt levande växtmaterial som planterats med omsorg och som utgör en viktig del av stadsparkens blomsterfägring och attraktion, behöver upplevas i slow-motion och som den plats för rekreation den faktiskt är.

 


vvh

Klicka på bilden för att läsa om Vinterväghållningsdagarna! Samla ihop kollegorna och fortbilda er tillsammans - använd er av vår mängdrabatt "Gå 4 betala för 3" !


 

3. Enkla arbeten behövs för upplärning och inskolning

Image and video hosting by TinyPic

Gatsoparen och ogräsrensaren som syns i det offentliga rummet är värdefulla medarbetare i våra förvaltningar. Ogräsrensaren som gör fint i buskagen. Gatsoparen som tömmer papperskorgar och hundlatriner och plockar skräp från gator och torg. De är våra ögon och öron på fältet. Vi behöver enkla instegsarbeten som gynnar återväxten och ger praktisk kunskap för den enskilde. Hur kan vi bromsa mekaniseringen och ge plats för mer händernas arbete igen?


4. Produktionsplanering och produktionskalkylering krävs för våra egen regi arbeten  

Image and video hosting by TinyPic

Vi måste nå högre effektivitet i arbetsutförande och logistik. Vi behöver också kostnadskännedom på aktivitetsnivå i våra drift-och underhållsarbeten. Vi måste bedriva tydlig egenkontroll och kvalitetssäkring. Vi behöver kunna mäta och jämföra insatser och nettokostnader på ett genomskinligt sätt. Och inte minst kunna reglera kostnader mellan olika delar i verksamheten beroende på budget och utfall. Hur många av våra förvaltningar kan idag svara politikerna på vilket pang man levererar för pengarna?
 

5. Vi har återigen fått besparingskrav på parkskötseln

Image and video hosting by TinyPic

Kanske står vi inför ännu en lågkonjunktur. Den sista stora besparingsrundan var i samband med lågkonjunkturen 2008 men nu kan det vara dags igen. Kultur, fritid och park är alla frivilliga verksamheter under kommunens organisationsparaply. De drabbas bland de första av sparkrav när skola, vård och omsorg behöver mer resurser för att klara den gemensamma välfärden. Sådana sparkrav på parkverksamheter runt om i landet har sett dagens ljus under de senaste månaderna och kommer troligen att dugga tätt under kommande år under mandatperioden. Hur många kommuner har redan börjat spara pengar på grsäklippningen genom att låta bruksgräsmattorna omvandlas till högväxande gräs?

 

6. Det blir nästan aldrig en normalvinter

Image and video hosting by TinyPic

Vi får fler väderextremer men kortare, samlad vinterperiod. Det gör att avvikelserna mellan åren ökar i den kommunala vinterväghållningen och den riktigt gröna vintern är ett minne blott. Fler kommuner behöver hitta ett system för att reglera vinterkostnader mot andra gatu- och parkdriftskostnader under barmarksperioden. Inte minst inom underhållssidan. Många har försökt att spara på vinterväghållning men sällan med förväntat resultat. Ska vi inte snöröja på natten? Ska vi bara halkbekämpa ett körfält? Kan snön få ligga kvar på torg och trottoarer och smälta bort under våren istället för att forslas bort till höga kostnader? Det finns inga lätta lösningar och vintern kan vi absolut inte styra över, hur mycket vi än skulle vilja.

 

7. Komponentavskrivningar får oanade konsekvenser

Image and video hosting by TinyPic

Ordet i sig självt låter inte som annat än en byråkratisk term men omställningen leder till kraftiga förändringar i budgetering och utfall hos gata-park verksamheterna. Stora delar av beläggningsprogrammet är numera en investering och kan inte användas som reglering av ökade vinterdriftskostnader. Gatuträdens livstid är inte längre än vad gatans som träden står bredvid är. Markanläggningar som tidigare avskrevs på 33 eller 50 år hamnar nuförtiden på 20 eller 30 års livstid. Och utrangeringen av en gammal markanläggning ska belasta driften medan etableringsskötsel av en ny anläggning de två första åren ska belasta investeringen. Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. Hur påverkar komponentavskrivningarna verksamheten i din egen kommun?

 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Varmt välkommen att anmäla dig till någon av höstens tekniska utbildningar!

Kurs i Jord och Växtnäring, Huddinge 9/10
Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. 
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Kalkylkurs Huddinge 16-17/10

Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig!
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=102

Vinterväghållningsdagarna 2019, Järfälla 23-24/10
Arrangeras för fjärde året i rad. Intressanta föreläsare, praktiska maskinvisningar, nätverkande och gemensam konferensmiddag.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=108

Arbetsledning i markentreprenader, Huddinge 13-14/11
Arbetsledning är den verkliga nyckelfaktorn för att få arbetet kostnadseffektivt utfört inom rimliga tidsramar och ändå på ett ansvarsfullt och delaktighetsskapande sätt.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=155

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär:  
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

 

Senaste artiklar

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Ny kurs i jord och växtnäring blir det i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

18 juli 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

Missa inte att anmäla dig till kursen i Jord och växtnäring som går i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad