Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Publicerad: 2019-06-11 22.40 | Senast ändrad: 2019-12-10 12.50

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

2

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov. Med lång framförhållning, offentliga investeringar och ett attraktivt besöksmål under utställningstiden, är det många kommuner som vill få en Landesgartenschau till staden. En utställning som lyfter samhället för lång tid framåt och inte bara dom sex månader som LGSen varar.Kurser-med-SKKF

Aktuella Kurser för Tekniska Förvaltningar


 

I Wittstock, en mindre stad i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, cirka två timmars bilresa norr om Berlin, hålls i år en mycket intressant LGS. Wittstock har en historisk innerstad som skadades svårt under kriget och endast nödtorftligt reparerades under DDR-tiden. Saneringsbehovet var stort. I det gamla stationshuset som inte används numera (banan är riven sedan ett antal år) ligger utställningens västra ingång och den närliggande blomsterhallen är bekägen i det gamla godsmagasinet. En fin cykelväg löper numera över den gamla banvallen och hela området utanför den medelstida stadsmuren har blivit till en grönskande parkanläggning med ett naturnära skötselkoncept.

Planeringshorisonten för en LGS är ungefär 8-10 år och själva plan- och projekteringsarbetet pågår under3-5 år före utställningsåret. Sommarblommornas blomsterprakt går mer och mer över från annueller till perenner just för att minska arbetet med att bygga tillbaka utställningsområdet efter stängning, utan istället ha en hållbar skötselnivå på mer än 90% av ytan redan från början. Inslagen av blomsterängar och högväxande gräs är stort på utställningsområdet. Endast smala remsor finklipps längs GC-vägarna, bortsett från den centrala finparksytan.

Den lilla floden Dosse som rinner genom utställningsområdet har också renaturerats och har fått ett nytt liv efter många år av utsläpp och eftersatt underhåll.

När Gröna Trender besöker Wittstock är det en solig fredag i början av juni och man är i full färd med att sätta sommarblommor och förbereda weekendens evenemang. Dessa utställningar behöver locka många deltagare från när och fjärran för att klara av intäktsmålet, som är cirka en tredjedel av totalkostnaden. Men besökarna blir allt äldre och publika grönutställningar har svårt att konkurrera med det stora utbudet av fritidsaktiviteter som finns idag.

Och inträdet på 140 kronor för en vuxen är inte så billigt. Därför gäller det att sälja säsongskort och få återkommande besökare, som kommer dit även för konserter, sommarfester, ölprovning, folkdansuppvisningar, blomstertävlingar och mycket annat. Ändå är trenden tydlig, minus 5-10% besökare för varje ny utställning. Allt fler utställningar slutar på ett rejält minus som arrangörerna, kommun, kreis och delstat, får dela på. Det är större problem på delstatlig nivå än på den nationella nivåns BUGA-utställningar men generellt kommer det att vara mycket svårt att fortsätta med samma utställningskoncept när vi närmar oss 2020-talet.

4

En möjlighet är att tänka sig mer kompakta utställningar där inte allt skapas i verkligheten men kompletteras med virtuella upplevelser. Det har man provat på flera håll men det förfelar ju själva grundsyftet med BUGA och LGS, att med blandat offentliga och privata medel sanera och lyfta den offentliga miljön i en stad åt gången och låta den fungera som föregångare och rollmodell för andra. För sker det bara digitalt så finns ju den bistra verkligheten kvar när man tar av sig VR-glasögonen och ännu har ingen hittat ett sätt att laga verkliga potthål med bara digitala hjälpmedel.

3

 

 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Aktuella kurser hittar du på följande länk:
https://gronatrender.se/article.php?id=385

Senaste artiklar

29 mars 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna. Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

Läs mer »

26 mars 2020

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Gravgrävning är det farligaste arbetsmomentet i kyrkogårdsarbetet och innehåller många förhöjda arbetsrisker.

Då vårens kurser har tvingats ställas in pga det härjande corona-viruset  erbjuder Acama i samarbete med SKKF, möjlighet att deltaga i två komprimerade kurstillfällen via livesända webbkurser.

 

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - åtgärda okända pengahål i kommuntekniken

Gemensamma kostnader, anläggning, förråd, verkstad och tunga transporter.
Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!
Utbildningen ges via videolänk och motsvarar två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer ha möjlighet att samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Produktionsplanering av vad, när, hur och var, identifiera och kvantifiera samhällskritiska arbeten, fastställ lägsta godtagbara standard, identifiera och säkerställ kompetenser och resursförsörjning.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!   

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad