Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Publicerad: 2019-06-11 22.40 | Senast ändrad: 2019-06-11 23.03

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

2

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov. Med lång framförhållning, offentliga investeringar och ett attraktivt besöksmål under utställningstiden, är det många kommuner som vill få en Landesgartenschau till staden. En utställning som lyfter samhället för lång tid framåt och inte bara dom sex månader som LGSen varar.

I Wittstock, en mindre stad i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, cirka två timmars bilresa norr om Berlin, hålls i år en mycket intressant LGS. Wittstock har en historisk innerstad som skadades svårt under kriget och endast nödtorftligt reparerades under DDR-tiden. Saneringsbehovet var stort. I det gamla stationshuset som inte används numera (banan är riven sedan ett antal år) ligger utställningens västra ingång och den närliggande blomsterhallen är bekägen i det gamla godsmagasinet. En fin cykelväg löper numera över den gamla banvallen och hela området utanför den medelstida stadsmuren har blivit till en grönskande parkanläggning med ett naturnära skötselkoncept.

Planeringshorisonten för en LGS är ungefär 8-10 år och själva plan- och projekteringsarbetet pågår under3-5 år före utställningsåret. Sommarblommornas blomsterprakt går mer och mer över från annueller till perenner just för att minska arbetet med att bygga tillbaka utställningsområdet efter stängning, utan istället ha en hållbar skötselnivå på mer än 90% av ytan redan från början. Inslagen av blomsterängar och högväxande gräs är stort på utställningsområdet. Endast smala remsor finklipps längs GC-vägarna, bortsett från den centrala finparksytan.

Den lilla floden Dosse som rinner genom utställningsområdet har också renaturerats och har fått ett nytt liv efter många år av utsläpp och eftersatt underhåll.

När Gröna Trender besöker Wittstock är det en solig fredag i början av juni och man är i full färd med att sätta sommarblommor och förbereda weekendens evenemang. Dessa utställningar behöver locka många deltagare från när och fjärran för att klara av intäktsmålet, som är cirka en tredjedel av totalkostnaden. Men besökarna blir allt äldre och publika grönutställningar har svårt att konkurrera med det stora utbudet av fritidsaktiviteter som finns idag.

Och inträdet på 140 kronor för en vuxen är inte så billigt. Därför gäller det att sälja säsongskort och få återkommande besökare, som kommer dit även för konserter, sommarfester, ölprovning, folkdansuppvisningar, blomstertävlingar och mycket annat. Ändå är trenden tydlig, minus 5-10% besökare för varje ny utställning. Allt fler utställningar slutar på ett rejält minus som arrangörerna, kommun, kreis och delstat, får dela på. Det är större problem på delstatlig nivå än på den nationella nivåns BUGA-utställningar men generellt kommer det att vara mycket svårt att fortsätta med samma utställningskoncept när vi närmar oss 2020-talet.

4

En möjlighet är att tänka sig mer kompakta utställningar där inte allt skapas i verkligheten men kompletteras med virtuella upplevelser. Det har man provat på flera håll men det förfelar ju själva grundsyftet med BUGA och LGS, att med blandat offentliga och privata medel sanera och lyfta den offentliga miljön i en stad åt gången och låta den fungera som föregångare och rollmodell för andra. För sker det bara digitalt så finns ju den bistra verkligheten kvar när man tar av sig VR-glasögonen och ännu har ingen hittat ett sätt att laga verkliga potthål med bara digitala hjälpmedel.

3

 


vvh

Klicka på bilden för att läsa om Vinterväghållningsdagarna! Om du anmäler dig innan siste juni får du 1000kr i rabatt!


Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Glöm inte kolla in höstens kurser!

Kurs i Kalkylering - Klicka här

Kurs i Arbetsledning - Klicka här

Kurs i Jord & Växtnäring - Klicka här

Vinterväghållningsdagarna 2019 - Klicka här

Senaste artiklar

18 juni 2019

Stor effekt av att rusta upp stadsmiljön

Utan statliga resurser och ett rejält omtag med sanering och upprustning hade Plau am See i nordtyska Mecklemburg-Vorpommern inte fått chansen att blomma upp igen.

Läs mer »

11 juni 2019

Trender från Tyska Trädgårdsmässan i Wittstock

Precis som man i Tyskland sedan många år har BUGA utställningar på nationell nivå, så finns det också park- och trädgårdsutställningar i de olika delstaterna för att lyfta mindre städer med eftersatt underhåll och saneringsbehov.

Läs mer »

28 maj 2019

Billigt eller dyrt att sköta buskagen?

Det beror förstås på hur man ser det. Vissa buskage är helt slutna och har inte mycket verklig rensyta medan andra fortfarande är under etablering och har mycket bar mark som måste ogräsrensas. 

Läs mer »

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad