Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2020-05-27 14.34 | Senast ändrad: 2020-08-14 10.24

Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

 

Livesända digitala kurser
 

Vinterväghållningsdagarna ONLINE

Med anledning av rådande omständigheter har vi valt att omvandla våra fysiska Vinterväghållningsdagar 2020 till: VVH-ONLINE 2020
Vinterväghållningsdagarna online är 2 digitala halvdagar med föreläsningar på huvudtemat: Kommunal Vinterväghållning.

På länken hittar ni det preliminära programmet för halvdagarna. Det går att anmäla sig till båda dagarna eller bara till en enskild om man önskar.

Datum: 21 och 22 oktober 2020

Dagarna kostar: Se pristabell på länken nedan.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=108
 

Livesänd webbkurs i praktiskt arbetsmiljöansvar

Acama ordnar nu en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, arbetsmiljöuppgifter och ansvar för praktiska arbetsledare. Målgruppen är arbetsledare, lagledare och andra med delegerade arbetsmiljöuppgifter i offentliga eller privata utemiljöförvaltningar. Kursen ges som livesänd halvdagsutbildning med interaktiva frågor i chatten och avslutande tst för att säkerställa deltagarnas kunskaper. Innehållet är:

Kort om arbetsmiljölagen och SAM
Kort om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i organisationen
Kort om organisatorisk och social arbetsmiljö
Riskbedömning av arbeten, maskiner och fordon
Användande av personlig skyddsutrustning
Typiska olyckor och tillbud i utemiljösverksamheter

Datum: 4 oktober 2020

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=371

Livesänd webbkurs om "invasiva växter"

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning? Detta är några av de frågeställningar som tas upp under kursen.

Datum: 1 december 2020

Kursen kostar: 1450kr exklusive moms per person

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=411
 

Livesänd webbkurs i "säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap"

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

Målet med kursen är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den arbetsutrustning som används av medarbetarna.

Datum: Nytt datum kommer

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers 
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=378
 

Livesänd webbkurs i "jord och växtnäring"

Kursen syftar till att ge förvaltningens personal en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. Denna kunskap kommer rätt använd att öka livslängden på befintliga och kommande planteringar till gagn för såväl verksamhetens arbetsbelastning som budget.

Datum: Nytt datum kommer

Kursen kostar: 1450kr exklusive moms per person

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=296
 

Livesänd webbkurs i "gräva och schakta säkert 

Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler. 

Datum: Nytt datum kommer

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1450kr/pers, 2-3 personer: 1300kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers 
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=429


Varmt välkommen att anmäla dig till någon våra utbildningar!

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: 
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Med anledning av den pågående pandemin kommer ACAMA inte att arrangera några öppna fysiska utbildningar under 2020.

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret:
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se

Senaste artiklar

26 september 2020

Livesänd webbkurs: effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? 

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i gravskötsel för tidens krav

Gravskötseln är en viktig del av församlingarnas serviceverksamhet. Med förändrade gravskick följer förändrade krav från kunderna. Vad efterfrågas och varför?

Livesänd webbkurs i gravskötsel som möter tidens krav.

Läs mer »

20 september 2020

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens bemanning

Ny livesänd webbkurs med Claes-Anders Malmberg om hur man bemannar och effektiviserar kyrkogårdsarbetet på bästa sätt.

Läs mer »

19 september 2020

Klara snörik vinter utan extra pengar

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mildare än många hade trott men på många håll kommer nu kravet att klara även snörika vintrar inom budgetramarna..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad