Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2020-05-27 14.34 | Senast ändrad: 2020-05-27 14.34

Aktuella kurser för tekniska förvaltningar

 

Livesända digitala kurser
 

Livesänd webbkurs i "säkert handhavande med maskiner, fordon och redskap"

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

Målet med kursen är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den arbetsutrustning som används av medarbetarna.

Datum: 10 juni 2020

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1300kr/pers, 2-3 personer: 1200kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers 
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=378

 

Livesänd webbkurs i "gräva och schakta säkert 

Gatuarbetare och anläggningsarbetare som deltar i grävningsarbeten utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Kursens mål är att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning och instruktioner för säker schakt, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler. 

Datum: 19 augusti 2020

Kursen kostar: Vid anmälan av: 1 person: 1300kr/pers, 2-3 personer: 1200kr/pers, 4 personer eller fler: 1100kr/pers 
samtliga deltagaravgifter är exklusive moms.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=429

 

Livesänd webbkurs i "jord och växtnäring"

Kursen syftar till att ge förvaltningens personal en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. Denna kunskap kommer rätt använd att öka livslängden på befintliga och kommande planteringar till gagn för såväl verksamhetens arbetsbelastning som budget.

Datum: 22 september 2020

Kursen kostar: 1450kr exklusive moms per person

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=296


Livesänd webbkurs om "invasiva växter"

Hur skall jag som entreprenör eller markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning? Detta är några av de frågeställningar som tas upp under kursen.

Datum: 30 september 2020

Kursen kostar: 1450kr exklusive moms per person

Läs mer här: https://gronatrender.se/article.php?id=411


Vinterväghållningsdagarna ONLINE

Med anledning av rådande omständigheter har vi valt att omvandla våra fysiska Vinterväghållningsdagar 2020 till: VVH-ONLINE 2020
Vinterväghållningsdagarna online är 2 digitala halvdagar med föreläsningar på huvudtemat: Kommunal Vinterväghållning.

På länken hittar ni det preliminära programmet för halvdagarna. Det går att anmäla sig till båda dagarna eller bara till en enskild om man önskar.

Datum: 21 och 22 oktober 2020

Dagarna kostar: Se pristabell på länken nedan.

Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=108

 

Fysiska kurser
 

Kurs i att "effektivisera egen regi"

Med vår nya tvådagars kurs vill vi ge kursdeltagare som har eller kommer att få besparingskrav i gata/vinter/park/fastighetsdrift m fl kommunaltekniska egen-regi verksamheter inblick i vanligt förekommande frågeställningar. Kursen i januari var fullsatt med 35 deltagare.

Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Datum: 11-12 november 2020 i Huddinge

Kursen kostar 6495 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=141
 

Kursdag om "invasiva växter" 

Ny kursdag om hur vi hanterar och bedömmer olika invasiva växter. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs kunskap om olika metoders verkningssätt. 
Saxat ur innehållet: artgenomgång, praktiskt spridningskontroll, regelverk, resursprioritering, avfallshantering och kostnader.

Datum: 1 december 2020 i Huddinge

Kursen kostar 3250 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://gronatrender.se/article.php?id=411

 

Kurs i att "spara pengar med rätt prioriterat underhåll"

Idag har utemiljöbranschen en stor ”backlog” vad gäller både avhjälpande och planerat underhåll i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen,  bostadskooperationen och privata fastighetsbolag. Detta har vi belyst i fortbildningsdagar under de senaste två åren.

Vi tar nu detta ett steg vidare och går in på hur man tids-och kostnadssätter underhållsarbeten och skapar en tydlig prioritering av både avhjälpande och planerat underhåll för att få maximalt med pang för pengarna.

Datum: 2-3 december 2020 i Huddinge 

Kursen kostar 6495 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=207

 


Varmt välkommen att anmäla dig till någon våra utbildningar!

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: 
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret:
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se.

Senaste artiklar

16 juni 2020

Bildvandring genom vattenblommornas trädgård

I denna bildvandring besöker vi vattenträdgården i Gravson, södra Frankrike.

Läs mer »

16 juni 2020

Alyscamps Nekropol - Bland gravar och sarkofager

Denna bildvandring tar oss igenom en av tidernas mest populära kyrkogårdar, Les Alyscamps i Arles, Frankrike.

Läs mer »

9 juni 2020

Hur skapar vi hållbar och effektiv grönyteskötsel?

Förbättrad beställarkompetens och bra projektering är viktiga nycklar för hållbar och kostnadsbesparande grönyteskötsel.

Läs mer »

7 juni 2020

Livesänd webbkurs i jord och växtnäring

Jordarna påverkar våra växter i parker och trädgårdar. Agronomen Anders Larsson håller grundkurser i jord och växtnäring.

 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad