Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2019-11-06 09.01 | Senast ändrad: 2019-12-10 12.38

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

"Kurs i att effektivisera egen regi" 25-26 mars 2020 i Huddinge

Med vår nya tvådagars kurs vill vi ge kursdeltagare som har eller kommer att få besparingskrav i gata/vinter/park/fastighetsdrift m fl kommunaltekniska egen-regi verksamheter inblick i vanligt förekommande frågeställningar. Kursen i januari är helt fullsatt med 35 deltagare.

Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Kursen kostar 6495 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=141


"Kurs i att spara pengar med rätt prioriterat underhåll" 13-14 maj 2020 i Huddinge

OBS Ändrat datum från tidigare 5-6 februari 2020.

Idag har utemiljöbranschen en stor ”backlog” vad gäller både avhjälpande och planerat underhåll i yttre miljön hos kommunernas park- och fastighetskontor, de alllmännyttiga bostadsföretagen,  bostadskooperationen och privata fastighetsbolag. Detta har vi belyst i fortbildningsdagar under de senaste två åren.

Vi tar nu detta ett steg vidare och går in på hur man tids-och kostnadssätter underhållsarbeten och skapar en tydlig prioritering av både avhjälpande och planerat underhåll för att få maximalt med pang för pengarna.

Kursen kostar 6495 kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=207
 

"Kurs i jord och växtnäring" 11 mars 2020 i Huddinge

En av våra populäraste kurser 2018 var vår kurs i Jord och växtnäring. Kursen har bland annat genomförts hos Jönköpings Kommun, på Borlänge Energi och hos Svenska Kyrkan i Allingsås, samt som tre öppna fullbokade kursdagar. Inför 2020 har kursen fördjupats till att också behandla andra vanliga och odlingssubstrat såsom biokol, Leca, bark eller perlite. Kursen ges även som uppdragsutbildning hos er i grupper upp till 35 personer.

Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. 

Kursen kostar 3250kr exklusive moms per kursdeltagare. Gå 4 och betala för 3 erbjudande gäller till en månad före kursstart.
Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=296
 

"Kurs för driftledare i gata-/parkverksamhet" 15-16 april 2020 i Huddinge 

Detta är en tvådagars kurs för dig som är driftledare inom gatu-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel hos kommunala  beställare och utförare, privata entreprenörer eller bostadskooperationen. Kursen riktar sig till både beställare och utförare, från verksamhetschefer och platschefer,  till arbetsledare, projektledare, produktionsplanerare och entreprenadingenjörer.

Kursledare båda dagarna är Claes-Anders Malmberg, Acama konsult AB. Gästföreläsare under dagarna är Micael Pamberg, områdeschef Konsult, mark & trädgård hos HSB Stockholm och Anna Cedvén, konsult i egna företaget Förvaltningsstrategi och specialiserad på AFF-konceptet.

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=187Varmt välkommen att anmäla dig till någon av vinterns tekniska utbildningar!

Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: 
http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD ACAMA Konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret på Gröna Trender (se tredje från höger bland kategorierna längst upp på sidan)
eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se.

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad