Visst behöver vi våra gatuarbetare

Publicerad: 2019-11-24 17.44 | Senast ändrad: 2020-03-29 11.44

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan? Eller en som sköter diken och dräneringar eller byter ut trasiga vägskyltar? Eller kör snöröjning med sin redskapsbärare?

 Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

Har du funderat på vad som skulle hända om vi inte hade några fackkunniga yrkesarbetare som ordnar detta och mycket mer?  Som både på sommaren och vintern ser till att vi kan färdas på våra gångbanor, cykelvägar, bussgator och lokalvägar på ett säkert och smidigt sätt. Störningar i trafiken märks med en gång. Se bara vad som händer när den första snön kommer på hösten.

Men pengarna till gatudriften räcker sällan till något överflöd. Det är en hård kamp i alla tekniska förvaltningar för att få tillräckliga anslag för att klara en lägsta godtagbara standard utifrån det som åvilar en kommun enligt väghållningens juridik. Mycket av arbetet syns ju inte när det väl är fixat eller är lagat. Inte heller skräpet eller fimparna som plockats upp och körts bort.

2

Faktum är att de flesta kommuner har så dåligt med pengar till gatudriften att det numera är många kommunicerande kärl i budgeten. Blir det en hård vinter, ja då räcker inte pengarna till för att laga alla potthål som finns. Eftersom mycket av arbetet med beläggningsunderhållet också landar i driftbudgeten så minskar hela tiden den procent av beläggningarna som vi kan förnya varje år. Om det var 5% för tjugo år sedan så är det kanske 2% idag. Vissa kommuner har så litet pengar till beläggningsunderhållet att det mest blir akuta ”brandkårsutryckningar” hela tiden, istället för ett långsiktigt underhållsarbete.

Hur kan du själv se om din kommun har ont om pengar till gatudriften? Ett enkelt sätt är att börja räkna hur många potthål och sprickor det finns i vägarna och framförallt hur många av potthålen som snabbt uppstår igen efter att dom lagats. För den som har ont om pengar väntar dels så länge det går med att laga hålen och tvingas ofta laga med enkla kallmassor som knappt ens håller till nästa vinter. Men kallmassan är billig och behöver inte mycket mer än kastas i hålet, jämnas till och sen åker man iväg igen.

3

På senare år har allt fler fått tumma på den dokumenterade ronderingen av vägnätet. Den kostar både tid och pengar men tillsynen är viktig för att kunna prioritera vilka fel som äventyrar trafiksäkerheten och orsakar person-eller egendomsskada. Det räcker inte med att kommunen litar på kommuninvånarna för att få in felanmälningar och inte heller räcker det med att gatuarbetarna har koll när dom ändå är ute och jobbar. För en bra tillsyn krävs systematisk rondering och dokumentation av åtgärdsbehov, plats och tid. Med korrekt rondering kan vi arbeta förebyggande, prioritera arbetet rätt och inte bara hålla på med att ”släcka bränder”.

Våra gatuarbetare syns mest hela tiden i det offentliga rummet eftersom alla har varselkläder på sig. Det är inte bara nödvändigt att synas för säkerhetens skull utan det ger också synlig närvaro på gator och torg.  Så nästa gång du ser en gatuarbetare i gula kläder utföra sitt vardagliga arbete, tänk på att det är en vardagshjälte som går där i all sin enkelhet. En som jobbar för dig och mig med allt som hör väghållningen till.

4

 

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det? Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Acama AB bistår, sedan lång tid tillbaka, både större och mindre kommuner med organisationsöversyner,  produktions-planering och intraprenadkalkylering. Vi arbetar med att kompetensutveckla kommunens egen organisation på samma gång som vi hjälper till att visualisera deras verkliga förhållanden när det gäller drift och underhåll i de kommunaltekniska verksamheterna.

Läs mer om detta i nedanstående artikel:

https://gronatrender.se/article.php?id=430

Senaste artiklar

26 maj 2020

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

26 maj 2020

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anlendingar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

22 maj 2020

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

Läs mer »

19 maj 2020

Hur får häckarna mer växtkraft?

För att hjälpa svagare partier av häckar, träd och buskar med växtnäringstillförseln har vi tagit fram gödselstaven GrönVäx, långtidsverkande näring som på ett enkelt och smidigt sätt vitaliserar häckarna.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad