Ett gräsligt öde för våra gräsytor

Publicerad: 2021-01-18 16.16 | Senast ändrad: 2021-01-18 16.16

Ett gräsligt öde för våra gräsytor

Vad vill man egentligen med gräsytorna?

Kanske få en gräsyta att etablera sig snabbt vid anläggningen och se välvårdad ut. Den ska också vara tålig mot frost och torka, tåla aktiviteter av olika slag och klara även skuggiga lägen. Men inte bara det, ytan ska också vara långsamtväxande och lågväxande, kräva minimal arbetsinsats och kosta så litet som möjligt i skötsel.

För att få gräsytan att se välvårdad ut krävs att den ser välstädad ut, att gräset inte är för långt, att ogräsinslaget är minimalt, att näringstillförseln är tillräcklig för att hålla gräset i kontinuerlig tillväxt och ge det kraft att klara sig i konkurrensen mot ogräset. Det krävs också att gräset inte skadas av torka eller frost, att gräset är friskt, ser frodigt ut och att gräsklippningen inte ger upphov till strängläggning. Sist men inte minst gäller att gräset kring kanter och hinder inte är längre än gräslängden på omkringliggande gräsytor.

1

 

 Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska FörvaltningarKostnadseffektivitet

2

För att anläggningen och skötseln skall bli kostnadseffektiv krävs bl. a att det kan ske med så få maskiner som möjligt och att det kan ske med så liten personalinsats som möjligt, d v s tidseffektivt. Skötseln kostar 3–4 gånger mer än anläggningen av ytan sett över ett par decennier. Kostnadseffektiv skötsel skapas genom att anläggningen anpassas till ytans kommande funktion och skötselstandard. Gräsytorna tar ofta upp 25-30% av parkens hela budget i en vanlig kommun. Så att ha fokus på gräskostnaderna är både riktigt och viktigt.

Aktivitetsytorna minskar och sidoytorna ökar, inte minst den sk förgårdsmarken.

På många ställen försvinner buskage och häckar och ersätts av gräsytor, ofta små och trånga. Längs gator och huskroppar finns många gånger små, långsmala gräsytor. Buskage och häckar är svåra/dyra att hålla välskötta och löv, skräp mm. samlar sig ofta där, vilket gör det svårt att samla upp avfallet. Sådana ytor ersätts ofta av gräsytor.

Därför ökar faktiskt gräsets relativa betydelse och vi borde intressera hos mer för hur man skapar bra helhetsintryck och effektiv skötsel på de moderna nydesignade, trånga ytorna.

Renoveringsbehovet

3

Vi borde renovera äldre, bruksgräsytor i bostadsområden och på parkmark i innerstadsområden. Det behövs verkligen. Men vad är det som brukar ske? Många bruksgräsytor är äldre, slitna och blir ofta omvandlade till högväxande gräsytor utan annan orsak än att spara driftspengar. Och efteråt är det inte så sannolikt med återgång till intensiv skötsel p g a höga omläggningskostnader och begränsat politiskt intresse.

Växtförutsättningarna

4

Växtförutsättningarna glöms ofta bort. Det beror ofta på att beställare och utförare är olika personer med helt olika perspektiv och värderingar. De som fattar beslut om inriktning (nivåstandard) finns oftast på beställarsidan. När den gröna verksamheten inte utgör en självständig organisation utan en del av en teknisk förvaltning eller en central administration ökar risken för felbedömningar p g a att grön kompetens saknas hos de övergripande beslutsfattarna. Och det gäller inte minst de många gräsytorna.

Avslutning

Det är dags att stanna upp i tillvaron och fundera på hur vi vill ha det. Kompetensen behövs men också viljan att säkerställa en hållbar utveckling för allas vår utemiljö. Det går inte att bara tänka så långt näsan räcker utan man måste se vad som händer på lång sikt.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte vår nya livesända kurs i hållbar gräsomställning
Läs mer: https://gronatrender.se/article.php?id=364

Datum: 17-18 mars 2021 via digitala verktyget Zoom.

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers

OBS! Avgiften är exklusive moms

Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Kursledare under dagarna är Acamas VD Claes-Anders Malmberg och gästföreläsare dag är Jenny Nilsson, trädgårdsingenjör, Pantersnigeln

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se

Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)

Senaste artiklar

25 februari 2021

Livesänd webbkurs i kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

En praktiskt orienterad halvdagsutbildning som ger verktyg för chefer och arbetsledare att handla rätt och förstå både risker och åtgärder i fysiska och psyko-sociala risksituationer.

För både arbetsgivare och arbetstagare är det helt avgörande hur vi agerar på fältet för att minimera riskerna och säkerställa att alla kan arbeta med en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer »

23 februari 2021

Livesänd webbkurs om skräp och markrenhållning

Livesänd webbkurs om skräp och markrenhållning.  En av de största kostnaderna i utemiljöarbetet och ett mer komplext arbete än de flesta tror. Vilka är de stora utmaningarna just nu?

Läs mer »

22 februari 2021

Vårvinterns blommande växter, del 2

Jenny Nilsson skriver en ny spännande artikelserie om vårvinterns blommande växter, i två delar. I denna artikel ligger fokuser på buskar

Läs mer »

15 februari 2021

Folkungabygden håller kulturarvet vid liv

Karin Mårtensson som är miljö-och kulturarvssamordnare i Folkungabygdens pastorat skriver i denna artikel om pastoratets arbete med att ta var på kulturarvet bl.a. genom konservering och underhåll av kulturhistoriska gravvårdar.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad