Aktiv riskbedömning och säkert handhavande

Publicerad: 2020-03-18 05.01 | Senast ändrad: 2020-03-18 05.01

Aktiv riskbedömning och säkert handhavande

Att riskbedöma manuella och maskinella arbeteten är inte så enkelt som att bara säga simsalabim. Här får det inte slarvas. Arbetsmiljölagen ställer tydliga krav på arbetsgivaren. Från den 1/7 2007 när föreskriften ”Användning av arbetsutrustning” 2006:4 började gälla är reglerna glasklara. Men hur gör man egentligen en riskbedömning?

Och hur många arbetsgivare har tänkt på att göra de viktiga riskbedömningarna i arbets- och maskininstruktioner kända på arbetsplatsen för att säkerställa att alla handlar rätt och har förstått? Ibland saknas också själva instruktionerna eller är helt inaktuella. I dessa Corona-tider är det inte minst viktigt hur vi agerar för att minimera smittoriskerna och vad vi gör om vi kommer i kontakt med smitta.

2Kurser-med-SKKF

Aktuella Kurser för Tekniska Förvaltningar


Kan chefen själv göra den? Eller skall skyddsombudet vara med? Eller skall hela arbetsgruppen engageras? Det är just det som är en av de viktigaste sakerna att tänka på från början. Alla som regelbundet använder arbetsutrustningen behöver vara med i riskbedömningsarbetet. Det är nämligen bara de som känner till vardagsriskerna och vet vad som verkligen har hänt förut.

Antalet tillbudsanmälningar är ofta lågt och toleransgränsen (”stryktåligheten” kallar jag det för) för vad ett tillbud egentligen är, den är ofta hög. Att det ligger kanyler i handdukshållaren på den offentliga toaletten när den ska städas eller att åkgräsklipparen gled i grässlänten eller lättade på två av hjulen, det är väl inga olyckstillbud, kan man höra. Det hände ju inget. Kanylerna upptäcktes i tid och åkgräsklipparen välte ju inte. Inget blod sprutade. Ingen ambulans som behövde komma. Men ett olyckstillbud är det utan tvekan. Det kunde ju blivit riktigt galet om inte turen varit framme.

Börja alltid med att planera och avgränsa. Vem har fått arbetsuppgiften? Vad omfattas? Vilka deltar i riskbedömningen?

Sen är det dags att identifiera riskkällorna. Vilka underlag kan användas? Tillbudsrapporter, inträffade arbetsolyckor, branschstatistik, arbetsinstruktioner, sjukfrånvaro/ besvär. Hur undersöks riskerna?

4

Ett enkelt hjälpmedel är här att ta en områdeskarta där arbetsytorna är markerade och sätta ut vilka maskiner som används till vilket arbete på vilken delyta. En sommar- och en vinterkarta. Vilka risker finns vid snöröjning med traktorn på asfaltgångarna i bostadsområdet? Vilka risker finns vid gräsklippning i den branta slänten om man använder åkgräsklippare eller t ex motorgräsklippare?

Uppskatta sedan riskernas storlek. Är risken allvarlig eller inte. Det bestäms av konsekvens och sannolikhet. Vilka skador kan uppstå, hur ofta? Fundera sedan på om risken är acceptabel eller inte. Vad värderar ni gentemot? Lagstiftning. Standard. Branschnormer. Lokala överenskommelser. Är det rimligt att köra med en liten fyrhjulsdriven åkgräsklippare utan störtbåge och säkerhetsbälte i en grässlänt där föraren glider med maskinen närmast varje vecka. Eller där risken finns att han intill ett stup på 2 meter (t ex en kyrkogårdsmur) trampar på fel pedal och trycker på fram istället för på backen?

Eller risken att fastna i en gatubrunn när man plogar snö med en vikplogsförsedd traktor där det inte finns något säkerhetsbälte? På en nanosekund kastas föraren fram mot rutan och gör sig ordentligt illa. Är det en acceptabel risk?

Fundera sedan på vilka åtgärder man kan vidta för att minimera och undvika riskerna. Krävs omedelbara åtgärder? Krävs det en handlingsplan? Och glöm inte bort att följa upp att åtgärder verkligen blir vidtagna. Har önskat resultat uppnåtts? Hur ser riskerna ut efter åtgärderna?

3

Hur många riskbedömningar vi än gör på papperet är det ändå ute i verkligheten och i vardagen olyckor och olyckstillbud inträffar. Varje dag. Året om. Vi är en olycksdrabbad yrkeskår. Att väcka medarbetarnas eget medvetande om vardagsriskerna är det bästa sättet att få respekt för säkerhetsföreskrifterna, se till att skyddsutrustningen används och att självbevarelsedriften är så stark att man inte utsätter sig för onödiga risker.

Att stå och smörja lastmaskinen under en upplyft men osäkrad frontlastare är en riktigt onödig risk. Att inte ha något skydd över kraftöverföringsuttaget på traktorn är också en onödig risk. Att stå i skopan och byta glödlampor i lyktstolparna är inte bara en risk, det är totalt förbjudet. Inga tillfälliga personlyft är längre tillåtna med vare sig traktor eller lastmaskin. Men det visste ni givetvis redan innan, eller hur? Inte har ni någon som står upplyft i skopan och arbetar?

Och hur riskminimerar man möten mellan arbetskamrater i dessa Corona-tider? För dig som inte kan utföra ditt arbete på distans gäller det att ha ett tydligt riskmedvetande. Samlas bara i små grupper, håll större avstånd, iakttag strikt handhygien och ha desinficerade arbetsytor. Sitt inte nära varandra i kafferummet, håll avstånd till arbetskamraten. Stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Under tiden som Coronaviruset härjar ges denna uppdragsutbildning endast i mindre grupp om max 20 personer på plats ute hos den egna förvaltningen.

För mer information om våra säkerhetskurser kontakta ca(at)acama.se eller maria(at)acama.se.

Kursprogram anpassat för tekniska förvaltningar

Börjar kl 08.00  Bildband typiska risksituationer och olyckor.

Frukost kl 0900 Förmiddagspass riskbedömning, föreskrifter och rutiner inomhus.

Lunch 11.45

Praktiska genomgångar och visningar i maskinhallar/ vandring ut i ett typiskt arbetsområde.

Exempel på andra kommuners/ fastighetsbolags/ kyrkogårdsförvaltningars riskbedömningar och utvecklade arbetsmiljöarbete samt deras arbets- och maskininstruktioner.

Eftermiddagskaffe och avslutande diskussion: Hur lägger vi upp vår handlingsplan och vad ska den innehålla?
Klara till 15.30.
Kursintyg utfärdas.

Ni kan vara max 20 personer.

Och hur riskminimerar man möten mellan arbetskamrater i dessa Corona-tider? För dig som inte kan utföra ditt arbete på distans gäller det att ha ett tydligt riskmedvetande.

Samlas bara i små grupper, håll större avstånd, iakttag strikt handhygien och ha desinficerade arbetsytor. Sitt inte nära varandra i kafferummet, håll avstånd till arbetskamraten. Stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Senaste artiklar

29 mars 2020

Hur ställer vi om till extensiv parkskötsel?

Hur går vi över till extensiv parkskötsel? Börja med gräset.

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna. Hur kan man effektivisera, förbilliga eller sänka ambitionerna?

Läs mer »

26 mars 2020

Livesänd webbkurs i säker gravgrävning

Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? Gravgrävning är det farligaste arbetsmomentet i kyrkogårdsarbetet och innehåller många förhöjda arbetsrisker.

Då vårens kurser har tvingats ställas in pga det härjande corona-viruset  erbjuder Acama i samarbete med SKKF, möjlighet att deltaga i två komprimerade kurstillfällen via livesända webbkurser.

 

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - åtgärda okända pengahål i kommuntekniken

Gemensamma kostnader, anläggning, förråd, verkstad och tunga transporter.
Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!
Utbildningen ges via videolänk och motsvarar två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer ha möjlighet att samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Läs mer »

25 mars 2020

Webbkurs - bemanna och prioritera samhällsviktig kommunteknik

Produktionsplanering av vad, när, hur och var, identifiera och kvantifiera samhällskritiska arbeten, fastställ lägsta godtagbara standard, identifiera och säkerställ kompetenser och resursförsörjning.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet!   

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad