Livesänd webbkurs - hållbar gräsomställning/ grässkötsel

Publicerad: 2021-02-12 12.47 | Senast ändrad: 2021-03-24 07.37

Livesänd webbkurs - hållbar gräsomställning/ grässkötsel

Acama inbjuder till en livesänd webbkurs i ett viktigt vardagsämne, skötsel av intensiva och extensiva gräsytor. Kursen ges som två halvdagars utbildning med interaktiva frågor i chatten. Målgruppen är chefer, arbetsledare, planerare, maskinförare, gatu- och parkarbetare samt fastighetsskötare. För detaljerat program se längst ner i artikeln.

Frågeställningarna under dagarna är:
* Varför är bruksgräset så resurskrävande och är det inte ohållbart i längden?
* Var lyckas vi bäst med grässkötsel i egen regi och var kan entreprenad sänka kostnaderna eller höja  kvaliteten?
* Skötselsystem gräsytor – skötselklasser, skötselmetoder och omställningsmöjligheter.
* Gräsorganisation och maskinutveckling
* Vad kostar det att klippa gräset?
* Nyckeltal för att mäta kostnader och produktivitet
* Grässorter för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs?
* Att ställa om från kortgräs till långgräs – alternativ och konsekvenser.
* Kravställande för hållbar skötsel av gräsytor.
* Framtidsbilden. Vart är våra offentliga gräsytor på väg?  

En fjärdedel av parkens kostnader brukar gå till att sköta bruksgräset. Och det har blivit allt fler intensivt skötta ytor i kommunerna. I takt med att våra städer förtätas och exploateras så vill byggherrarna maximera sina byggrätter och inte själva svara för sidoytorna, den s k förgårdsmarken. Dessa ger ju inget försäljningsvärde utan kräver bara skötsel. Men i exploateringen av nya bostads- och handelsområden vill man inte ha högväxande gräs alldeles in på knuten och inte heller att dagvattenavledningen ligger på den kommersiellt utnyttjbara marken. Kortklippt gräs och någorlunda regelbunden renhållning behövs på dessa ofta uppsplittrade och svåråtkomliga ytor. Den skötseln hamnar på det offentliga. I dessa dagar med besparingskrav på parkskötseln är det högaktuellt att diskutera omställning till extensiv skötsel.Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


Bild1

En stad med 50.000 invånare kan ha 1.000.000 m2 bruksgräsmatta och många kranskommuner till storstäderna med väsentligt färre invånare än så känner också av infrastrukturens förändring och dess följder för parkens gräsytor. I kommunala fastighetsbolag är gräsytorna på samma sätt en av de allra största kostnaderna i den yttre skötseln. Ytorna är ofta kraftigt förtätade och andelen manuellt eller motormanuellt arbete blir därför mycket större än på fria gräsytor. Intensiv gräsklippning på fastighetsnära ytor innebär också frekvent putsning runt hinder, kanter och träd.
 

Bild2

Kursinnehåll, livesända halvdagar: HÅLLBAR GRÄSOMSTÄLLNING

DAG 1

08.30 Inledning och upplägg.

08.40. Varför är bruksgräset så resurskrävande och hur kommer det sig att gräsytorna är så omfattande idag? Verkliga exempel från offentliga miljöer. Är det inte ohållbart i längden? Interaktiv fråga: Vilka gräsutmaningar står ni själva inför 2021 och 2022? 

09.10. Var lyckas vi bäst med grässkötsel i egen regi och var kan entreprenad sänka kostnaderna eller höja kvaliteten? Exempel från verkligheten. Vad måste vi förbättra kring kartunderlag, kravbeskrivningar mm om upphandling ska se? 

09.30-09.50 Paus

09.50 – 10.15 Skötselsystem gräsytor – skötselklasser, skötselmetoder och omställningsmöjligheter. Interaktiv fråga: Vad vill vi uppnå med våra gräsytor? 

10.15 – 10.40 Gräsorganisation och maskinutveckling  – förarkörda och handförda maskiner, autonoma arbetsmaskiner (robotar), livslängder och miljöaspekter. 

10.40-11.00 Paus

11.00- 11.30 Vad kostar det att klippa gräset? Hur svårt kan det vara att räkna på gräsklippning? En praktisk övning och enkel lathund att följa för självkalkylering.

11.30-11.55 Nyckeltal för att mäta kostnader och produktivitet. Exempel från verkligheten i egen regi och på entreprenad. Interaktiv fråga: Vad har vi för säkra nyckeltal idag och hur jämförbara är dessa ? Vad ska vi göra för att det ska bli bättre?

11.55-12.00 Sammanfattning av dag 1 

DAG 2

08.30 Inledning och upplägg

08.40 Gräs för olika ytor och förhållanden. Vilken skötsel behövs? Hur är det med tillväxten, tåligheten mot torka och sjukdomar? Vad ska vi tänka på när det gäller nya gräsytor? 

09.10 Att ställa om från kortgräs till långgräs – alternativ och konsekvenser. Vad är mest hållbart sett till gräsytans livscykel? 

09.30 - 09.50 Paus

09.50 – 10.20 Kravställande för hållbar skötsel av gräsytor. Tillsyn, skötsel, avhjälpande och planerat underhåll. Hur ska vi tänka kring renhållning, trimning, kantskärning, gödsling, lövupptagning etc? 

10.20-10.40 Framtidsbilden. Vart är våra offentliga gräsytor på väg? Och hur överlämnar/ nollställer vi nya gräsytor mot standardskötseln på bästa sätt? Erfarenheter och verkliga exempel. 

10.40 -11.00 Paus.

11.00-11.30 Ett- och fleråriga ängar som verktyg och metod för att gynna pollinerare och biologisk mångfald. 

11.30-11.50 Slåtter med lie – ett kulturarv med potential. På många ytor är lien ett effektivt alternativ till motorredskap, med höga värden för både miljö och människa. Genomgång av liens för- och nackdelar. Vilken utrustning krävs och vilka är användningsområdena?

11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning  

 

Claes-Anders Malmberg, VD ACAMA AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum: Nytt datum kommer

Kursen hålls mellan 08.30 - 12.00 båda dagarna
Vi håller även två kortare pauser under förmiddagarnas gång.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers

OBS! Avgiften är exklusive moms

Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Kursledare under dagarna är Acamas VD Claes-Anders Malmberg. Gästföreläsare dag 2 är Jenny Nilsson, trädgårdsingenjör, Pantersnigeln och Jörgen Nilsson, Skånefrö AB

Anmälan:
Görs direkt till maria@acama.se

Ange deltagares namn, epostadress samt faktureringsadress (glöm inte att ange ett digitalt faktureringssätt, epost eller GLN nummer / PEPPOL ID)

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala mötesverktyget ZOOM. Programmet måste laddas ner men är helt kostnadsfritt.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagarna.

Vi kommer att hålla interaktiva moment i form av frågor som deltagarna får besvara med hjälp av chattfunktionen.

Möjlighet för frågor finns via chattfunktionen.

Digitala kursintyg utfärdas efter genomförd kurs.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med första kursdagen.

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

VVH ONLINE 2021
Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 22-23 september 2021
 

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober 2020

Läs mer »

31 maj 2021

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll

Ny webbkurs om lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Entreprenad