Varför välja vatten- & dammfri högvakuumsopning

Publicerad: 2018-12-11 19.40 | Senast ändrad: 2019-01-08 19.24

Varför välja vatten- & dammfri högvakuumsopning

Konventionella gatusopmaskiner med vatten för dammbindning är ofta det reflexmässiga valet för städning av gator, vägar och andra områden.

Men om damm och material skapar hälso-, säkerhets- och miljöproblem är högeffektiva sugande sopmaskiner utan vatten ett alternativ att föredra, eller kanske snarare, det enda tillgängliga alternativet.

Tar bort farliga dammet permanent

Genom regelbunden städning med torrsugande sopmaskin med hög upptagningsförmåga tas mer PM10 & PM2.5 partiklar bort permanent och luftkvalitén förbättras beständigt.

Sparar stora mängder vatten

Artikelbild-1

Efter våtsopning börjar det oundvikligt damma igen, så snart det våta slammet på ytan torkat. Därför måste man kontinuerligt sprida vatten för att binda dammet för att minska dess negativa påverkan på luftkvalitén.

Sopning utan att behöva vatten för dammbindning, eller för att kunna ta bort material, sparar 1000-tals liter värdefullt vatten per skift och maskin.

Ökar operativa tiden

En vattenfri sopmaskin ökar den dagliga kapaciteten, då ingen påfyllning behöver ske före, under eller efter varje skift. Eftersom det också betyder en renare maskin behövs det mindre tid för att rengöring efter en dags arbete. Utrustningen är därmed utsatt för mindre risk för korrosion och slitage.

Minskar vikt & ökar insamlingsvolym

En torrsopande maskin behöver inte transportera vattenblandat material – därmed kan den effektiva uppsamlingsvolymen förbättras.

Året-runt sopning

Artikelbild-2

I kalla klimatregioner behöver man fortfarande sopa upp material året runt, såsom sand, grus, saltrester och vägdamm. Om denna sopning sker med en torrsopande maskin medför det ingen risk för tillfrysning av markytan eller sopmaskinens komponenter, vilket även innebär att vårsopning kan börja tidigare.

Rengöring inomhus

Artikelbild-3

Med en vattenfri maskin kan sopning utföras även i magasin och upplagsplatser, där man inte kan eller vill använda vatten av olika anledningar - arbetsmiljö och säkerhet, material som inte blandar sig väl med vatten etc.

Vattenutblandat sopmaterial anses ofta som farligt avfall

Artikelbild-4

Ett torrt uppsamlat material är i många fall billigare att bortskaffa än material blandat med vatten.

Material som inte blandas väl med vatten

Vissa material reagerar och / eller bli frätande om de blandas med vatten, vilket kan orsaka ökat slitage på sopmaskinens komponenter eller annan utrustning.

Materialåtervinning

Ett vått material kan sällan, om överhuvudtaget, återföras i produktionsprocesser igen. Men i torrt skick kan det återföras i produktionsprocessen och därmed skapa värde istället för att hanteras som värdelöst avfall.

Inga föroreningar sprids i ytvattenavrinningen

Artikelbild-5

Tester visar att regelbunden och frekvent gatusopning avsevärt minskar tillförseln av föroreningar i dagvattensystemen.

En vattenfri maskin avlägsnar effektivt farliga föroreningar såsom PM10 & PM2.5, tungmetaller, näringsämnen, mikroplaster etc. från ytorna utan att de spolas vidare, vilket annars innebär betydligt dyrare processer för att rengöra i vattenreningsverken, eller värre, om de orenat kan skada vattenlivet i bäckar, floder och sjöar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikelbild-6 DISA-CLEAN Vatten- & Dammfria VakuumSugande Sopmaskin passar för behoven och kraven som beskrivs ovan, eftersom den kontrollerar dammet genom högvakuumsugning och specialdesignade dammevakuerade borstsystem. Den är utrustad med högpresterande 4-stegs filtreringssystem, vilket garanterar en praktiskt taget ren processluft.

DISA-CLEAN har uppnått den högsta 4-stjärniga certifieringen i EUnited-testet för PM10 & PM2.5 upptagning med svårslaget resultat.

Tomas Björk DISAB VACUUM TECHNOLOGY

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Tomas Björk från DISAB gästföreläser på Barmarksdagarna 2019 i Järfälla, 20-21 mars, han pratar om olika lösningar för effektiv avfallshantering och källsortering i stads- och parkmiljöer.

Läs mer om Barmarksdagarna här:
https://www.gronatrender.se/article.php?id=349

DISAB är ett ledande tillverkningsföretag för mobila, semi-mobila och stationära vakuumsystem för den industriella marknaden. Sedan 1976 har dom erbjudit sina kunder förstklassiga produkter och tjänster. Nyckeln till framgång har varit att kombinera deras kunskap och erfarenhet med att ta fram tillförlitliga produkter och system med hög teknisk prestanda.

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad