Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

Publicerad: 2018-12-11 20.20 | Senast ändrad: 2018-12-11 20.20

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019-hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla och är en motsvarighet till våra välbesökta och uppskattade vinterväghållningsdagar. Dessa ordnades för tredje året i rad hösten 2018. Nu vill vi lyfta fram den mindre kända barmarksdriften.

Barmarksdriften är en riktigt osynlig verksamhet som är lätt att bara ta för given. Tillsyn/ vägvakteri, barmarksrenhållning o dammbindning, avfallshantering, skötsel av diken, trummor och dräneringar, gräsklippning/vägslåtter, siktskymmande växtlighet mm är kanske inte det markförvaltare brinner mest för men det är en otroligt viktig del av utemiljöarbetet och svarar för minst hälften av den totala driftskostnaden.

Lägg till avhjälpande underhåll på hårdgjorda ytor, vegetationsytor och markutrustning så är barmarksbudgeten oftast underdimensionerad och det behöver knåpas och kompromissas för att klara det mest nödvändiga med ständiga bortprioriteringar som följd.

Detta blir två intressanta fortbildningsdagar med kunniga föreläsare, intressanta maskin-demonstrationer, erfarenhetsutbyte och utställarmöten. Konferensmiddag på kvällen den 20 mars. Våra två ledteman för dagarna: är ”Praktiskt utförande i vardagen" och "hållbar barmarksdrift”.

Intresserade branschföretag hälsas hjärtligt välkomna att deltaga och medverka som utställare. 

Som deltagare får du:

              Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

              Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 20/03

              Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Några citat från deltagare på våra vinterväghållningsdagar:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om upplägg och innehåll på tidigare genomförda vinterväghållningsdagar och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här  2018 Klicka Här


Preliminärt Program för 2019 års fortbildningsdagar barmarksdrift:

DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe i Lasse Maja Wärdshus. Namnbrickor och program delas ut till samtliga deltagare.

09.30 – 09.45 - Öppning och inledning. Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

09.45 - 10.10 -  ”Förutsättningar och möjligheter för hållbar barmarksdrift”. Erfarenheter från de senaste årens genomlysningar av gata/park och fastighetsdriftsverksamheter.  Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB delar med sig om vad som händer ute i landet och berättar om sin syn på barmarksdriftens utmaningar nu och framöver.

10.15 - 11.00 – ”Dammbindning och städning som åtgärder för att förbättra luftkvaliteten”, Mats Gustafsson, forskare vid statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är en av våra främsta experter på metoder och teknik för barmarksdriften och har under  ett flertal år forskat på området.

11.00-11.15 Bensträckare

11.15 - 12.00 –  Klimatförändringarnas påverkan på närmiljö och vatten?. En agronoms perspektiv på jordstruktur och vattenhantering. Ett praktiskt föredrag som inrymmer diken, trummor, dränering, näringstillförsel och vegetation i anslutning till dessa. Agronom Anders Larsson, Glivarp Garden AB.

12.00 – 12.30 - "Fossilfria bränslen och alternativa kraftkällor, vad betyder det för våra val av arbetsmaskiner och fordon?" Vegetabiliska oljor, etanol, metangas, eldrift – alternativen blir fler samtidigt som antalet kommuner som vill bli fossilfria ökar snabbt. Ett inspirationsföredrag. Gästföreläsare ej klar.

12.30 - 13.20 - Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.30 - 14.10 – ”Förändrat utförande i kommunal barmarksrenhållning", representant från en egen-regi kommun föreläser hur man rent praktiskt ställs inför nya svårigheter och möjligheter i dagens och framtidens barmarksrenhållning.  

14.10 - 14.40 - Mingel med utställarna i deras montrar.

14.40 - 15.20 -  ”Källsortering och återvinning av material inom avfallshanteringen” Ett praktiskt föredrag om modern teknik och metodval i kommunal avfallshantering. Anders Löfdahl, sektionschef produktion från det offentligt ägda miljöföretaget SRV återvinning AB på Södertörn i södra Stor-Stockholm.

15.20 - 15.50 - Information om kvällens middag och sedan eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus.

15.50 - 16.00 - Förflyttning utomhus

16.00 – 17.00 – Maskindemonstrationer utomhus – "praktisk demo av maskiner för sandupptagning/ maskinsopning" Aebi-Schmidt och DISAB visar intressanta maskinlösningar för effektivt arbete.

17.00 - 18.00 - Incheckning på hotellet

18.00 – 18.45 - Vi inleder kvällens middag med en öl och ett gemensamt PubQuiz för dom som är intresserade. Mathias Gustafsson från Salinity AB, med hjälp av Anders Olsson leder oss i skämt och allvar som humorduon och partyprofilerna "Glenn & Glenn" från "Salt å Sånt AB" när vi testar våra kunskaper på musik och aktuella ämnen.

19.00 – 22.00 - Tre-rätters middag med kaffe i Lasse Maja Wärdshus.
 

DAG 2

09.00 – 09.10 – Inledning med Claes-Anders Malmberg, VD Acama Konsult AB

09.10 – 09.45 - ”Förarlös och förarstyrd vägslåtter, handlingsalternativ, problem och utvecklingsmöjligheter” Ett praktiskt föredrag om vegetationsslåtter i vägkanter och slänter. Per Celander, Aebi-Schmidt Sverige AB föreläser tillsammans med en entreprenörs/kommunrepresentant.

09.45 - 10.20 – ”Robotklippning på allmänna bruksgräsytor – fördelar, problem och framtid”Ett föredrag om det patentsökta konceptet Robotic Lawn Care. Föreläsare är Kalle Andersson från Robotic Lawn Care. Kalle Andersson har 25 års erfarenhet av automatiska gräsklippare från solcellsklippare till batteridrift, från villamaskiner till proffsmaskiner.

10.30 – 10.50 - Förmiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus och förflyttning utomhus

11.00 - 12.00 - Maskindemonstrationer utomhus – "praktisk demo av robotgräsklippare för bruksgräsytor och vägslänter."

12.00 - 12.50 – Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.00-13.30 "Presentation av olika lösningar för effektiv avfallshantering och källsortering i stads- och parkmiljö, inklusive högteknologiska lösningar som vacuumsystem och soldrivna, kompakterande papperskorgar". Föreläsare är Tomas, Björk, Business development manager DISAB.

 


13.40 – 14.20 – ”Barmarksinspektionenen viktig inventering” för att skydda både oss själva, tredje man och för att förebygga egendomsskador. Före och efter vinterperioden, siktskymmande växtlighet/ säkerhetsbeskärning, potthål och sättningsskador, trasig markutrustning mm. Ett praktiskt föredrag i ord och bild av trädgårdsmästaren Ingela Gudmundson från Hortorama.

14.30 - 15.00 –  "Säkert barmarksarbete”. Ett praktiskt inriktat föredrag om arbetsmiljön i markrenhållning och annan barmarksdrift. Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB  

15.00 – ca 15.30 - Kursdagarna avslutas med eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus
 

Information om hur du anmäler dig finner du i faktarutan till höger om artikeln. Varmt välkommen med din anmälan!

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

20-21 mars 2019 på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla
Barkarby Torg 2-5, 177 46 Järfälla.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 17.00.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar ca kl 15.30.

Klicka på länken för att komma till anläggningen:

http://www.lassemaja.se/kontakt/

Kostnad

Deltagaravgiften är 6495 kr exklusive moms och inkluderar: kaffen, luncher, dokumentation, pubquiz och en öl, samt konferensmiddag.

Om du anmäler dig innan den 15 januari 2019 får du 1000kr rabatt (ex moms) på deltagaravgiften!
(Detta kan kombineras med vår mängdrabatt nedan)

Fram till den 20 Februari gäller även erbjudandet gå 4 betala för 3!

Utställare

Alla företag inom branschen är varmt välkomna att medverka som utställare på dessa två dagar. Här ges en fantastisk möjlighet att visa upp företaget, nya produkter, vårda relationen med befintliga kunder och även skapa kontakt med nya potentiella kunder! Tid finns utsatt i dagsprogrammet för mingel och möjlighet att besöka "utställningsmontrarna" som kommer placeras inne i konferenslokalen.
Kontakta maria@acama.se för mer information.
OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn!

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria@acama.se 
Du kan också ringa 070-6398893 och tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart som möjligt!
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.

Länkar

http://www.vintervaghallning.se


Kolla gärna in på och gilla våra sidor på Facebook!

Vinterväghållning

Gröna Trender

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

11 december 2018

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

11 december 2018

En upptäcktsresa i substratens och jordarnas tecken

Under en vecka i början av augusti hade jag förmånen att tillsammans med Gröna Trenders redaktör göra en studieresa till Hessen och Rheinland Pfalz i Tyskland för att studera odlingssubstrat..

Läs mer »

11 december 2018

Fjällbotaniska trädgården - en del av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum.

Fjällbotaniska trädgården ligger i Jokkmokk, norr om polcirkeln. Den kom till på initiativ av Stig Lindberg,som var en brinnande trädgårdsentusiast och invigdes år 1995.

Läs mer »

11 december 2018

Varför välja vatten- & dammfri högvakuumsopning

Konventionella gatusopmaskiner med vatten för dammbindning är ofta det reflexmässiga valet för städning av gator, vägar och andra områden.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad