Den yttre miljöns betydelse i fastighetsskötseln

Publicerad: 2018-10-23 17.36 | Senast ändrad: 2018-10-23 17.36

Den yttre miljöns betydelse i fastighetsskötseln

Att den yttre miljön har stor betydelse för trivseln i området är vi nog alla överens om. Men hur ofta gör vi syner med fokus på trivselfaktorn? Oftast har vi bra koll på faktorer som helt och rent, lättskött och funktionellt, slitet och i behov av underhåll och framkomlighet, men vi tittar mer sällan på enbart trivselfaktorn. Vad är det då vi ska tänka på när vi gör en syn utifrån begrepp som trivsel?

Det första man måste fundera på är om det finns delar i den yttre miljön som aldrig eller sällan används. Finns det uteplatser där ingen någonsin sitter eller lekplatser där man aldrig ser några barn? Finns det platser där vi själva inte tycker om att vistas i slutet på arbetsdagen, speciellt nu framåt höstkanten när det mörknar tidigare? Det sistnämnda är en viktig varningsklocka och ett bra ställe att börja sin trivselsyn på.

En uteplats eller lekplats som ligger i skugga/sol under fel tid på dagen kommer aldrig att bli populär. Saknar den dessutom insyn så är risken att den istället blir ett tillhåll, och då kommer skadegörelse och klagomål som ett brev på posten. En bra avskärmning skapar trygghet och en känsla av ombonat, eget rum. Man upplever att man är ifred, men inte instängd eller isolerad. Ibland tas buskage och spaljéer bort av trygghetsskäl, men blir det för kalt så får man motsatt effekt, de som befinner sig på platsen känner sig uttittade, som om man satt på en teaterscen.

När det gäller oönskat ljud så spelar vinden en viktig roll. Om det alltid blåser från en trafikerad väg så kan det göra att ingen vill använda uteplatsen eftersom det kan vara svårt att föra ett samtal. Likaså om vinden ligger på mot husen, så kan ljudet från lekande barn eller oset från grillande grannar bli en störningsfaktor som orsakar klagomål från de som har sina fönster i vindriktningen. Att ta bort allt oönskat ljud kan vara omöjligt, men att byta ut dåliga ljud mot bra kan vara ett lätt och effektivt sätt att hantera problemet. Ljud som stör kan maskeras med andra ljud som upplevs mer positivt, som suset från växter eller porlandet från en vattenanläggning.

Att sitta i drag är inte heller behagligt, och att se muggar och servetter blåsa iväg gör ingen glad. Spaljéer med klätterväxter som silar vinden eller ett strategiskt placerat buskage löser det problemet utan att göra platsen för instängd. Rätt placerat behöver buskaget inte ens vara särskilt nära det utsatta stället för att dämpa och skydda mot vind.

Sittplatserna måste vara lätta att sätta sig på/resa sig från, och tillräckligt bekväma för att man ska vilja sitta kvar en stund. Det måste också vara lätt att ta sig till och från platsen för de som använder rullstol, rollator eller barnvagn. Det måste finnas tillräckligt med utrymme så att cyklar med mera inte hamnar i vägen när man ska ta sig till och från platsen.

Parkmilj

Inom fastighetsskötseln är vi bra på kundundersökningar för att ta reda på vad de boende tycker i olika frågor. Vi som arbetar i områdena vet också vilka platser som är populära och vilka som inte är det. Frågan är om vi vet varför? Att med jämna mellanrum göra en områdessyn utifrån trivsel kan ge nya och oväntade svar genom att göra något så enkelt som att provsitta en plats.

Ingela Gudmundson, Hortorama - park och trädgård

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Ny utemiljökurs för fastighetsskötare!

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er och utförs av Acamas samarbetspartner, trädgårdsmästaren Ingela Gudmundson.

Kursdagarna börjar kl 08.00 och slutar kl 15.45.

För kursinnehåll, se artikeln genom att klicka här!

Högsta deltagarantal är 20 personer.

För bokning kontakta Acama på maria@acama.se eller Ingela Gudmundson direkt på ingela@hortorama.se

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad