Vad förbättrar jordhälsan?

Publicerad: 2018-08-12 15.39 | Senast ändrad: 2018-08-12 21.54

Vad förbättrar jordhälsan?

Senaste åren har ett begrepp som jordhälsa uppmärksammats allt mer. Att jorden skall må bra helt enkelt. Hur åstadkommer man då detta? Ja det finns naturligtvis många vägar dit, men det handlar ju i grunden om att ta hand om den jord vi har. För oss inom grönyta / landscaping kan det konkret handla om att försöka förbättra våra jordar innan vi tex ger oss på att byta jord i växtbäddar. När jordhälsa diskuteras brukar ett anta målsättningar för jordens hälsa sättas upp, bland dem skulle jag vilja framhålla:

• God Struktur
• Dränering och vattenhållande förmåga
• Tillräckligt med näring
• Nyttoorganismer
• Lågt ogrästryck
• Motståndskraft mot försämringar

God struktur
Om en jords textur anger kornfördelningen så anger jordens struktur hur partiklarna ligger lagrade i förhållande till varandra. De porer som bildas mellan partiklarna är nödvändiga för gastransport och vattentransport. Om jorden är alltför kompakterad t.ex. av tunga maskiner kan strukturen förstöras och vara svår att återställa igen. Att ägna lite kraft år att förstå jordars struktur kan spara mycket pengar och öka resultaten i våra planteringsytor. Detta kopplar till det ständigt aktuella ämnet ”Renovering av vegetationsytor”. Att ha en bra jordstruktur är viktigt även för våra planteringar inom landscapingområdet.

Dränering och vattenhållande förmåga
En jords dränerande och vattenhållande förmåga beror till största delen på jordstruktur och dess textur. Även mullhalten spelar en avgörande roll. Det är inte svårt att förstå varför vattenhållande förmåga är ett viktigt mål för jordhälsan efter sommaren torka.

Tillräckligt med näring
Att växterna behöver näring borde vara självklart. Men i grunden är det så att så fort vi bortför material tex löv från ett träd, så för vi bort växtnäring på platsen. Tillsammans med den naturliga utlakningen som alltid finns måste vi aktivt arbeta med att tillföra växtnäring. Gärna vid växternas rötter, för bästa effektivitet. Generellt gödslar vi alltför lite inom svensk grönyteförvaltning.

Nyttoorganismer
Jordens organismer är viktiga för att jorden skall fungera bra. De trivs bäst när de andra målen är uppfyllda och exempelvis pH är bra. Bland organismerna kan särskilt framhållas daggmaskar, samt alla bakterier som behövs i respektive växtnäringsämnes kretslopp.

Lågt ogrästryck
Detta är inte svårt att ta till sig. Det gäller att så långt möjligt hålla jorden ogräsfri genom kontinuerligt underhåll. Handlar det om kompostjord handlar det bland annat om att se till att komposten snabbt kommer upp i temperatur för att motverka fröogräs och skadegörare.

Motståndskraft mot försämringar
En jord som har en bra mullhalt, en bra struktur, ett rikt mikroliv och där pH är under kontroll, har en inneboende styrka

Ovanstående frågor och många andra kommer att avhandlas på höstens kurser. Har du intresse av frågorna hoppas jag att få träffa dig där!
 

Anders Larsson, agronom och kursledare

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Halmstad den 20/9 2018. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anders Larsson håller också den kompletterande och fördjupande kursen Odlingssubstrater och tillverkade jordar i Huddinge den 4/10 2018. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=331

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil:
https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Anders Larsson, driver tillsammans med sin familj och kompanjonerna Tomas Kjellquist och Jan Nystedt Glivarp Garden AB. Glivarp Garden AB är ett kunskapsföretag inom växtnäring, jord och återbruk. Anders är agronom med ekonomisk inriktning och har en bred erfarenhet med ledande roller inom såväl jordbruk som livsmedelsindustri och skötsel av utemiljö. Under hösten har tre artiklar i serien ”Glivarp Gardens Jordskola” att publicerats här på gröna trender, skrivna av Anders Larsson och hans kollegor.

En tidigare artikelserie har gjorts av samma skribent under temat: ”Växtnäring till Stadsträd – Varför och hur”
http://www.godselstav.se/gronatrender/

Glivarp Garden säljer även växtnäringsprodukter för träd och buskar.

Ett sätt att ta del av Glivarp Gardens kunskap är gå ACAMAs och Glivarp Garden kurs.
Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad