Vad förbättrar jordhälsan?

Publicerad: 2019-11-05 18.10 | Senast ändrad: 2019-11-05 18.10

Vad förbättrar jordhälsan?

Senaste åren har ett begrepp som jordhälsa uppmärksammats allt mer. Att jorden skall må bra helt enkelt. Hur åstadkommer man då detta? Ja det finns naturligtvis många vägar dit, men det handlar ju i grunden om att ta hand om den jord vi har. För oss inom grönyta / landscaping kan det konkret handla om att försöka förbättra våra jordar innan vi tex ger oss på att byta jord i växtbäddar. När jordhälsa diskuteras brukar ett anta målsättningar för jordens hälsa sättas upp, bland dem skulle jag vilja framhålla:

• God Struktur
• Dränering och vattenhållande förmåga
• Tillräckligt med näring
• Nyttoorganismer
• Lågt ogrästryck
• Motståndskraft mot försämringar

God struktur
Om en jords textur anger kornfördelningen så anger jordens struktur hur partiklarna ligger lagrade i förhållande till varandra. De porer som bildas mellan partiklarna är nödvändiga för gastransport och vattentransport. Om jorden är alltför kompakterad t.ex. av tunga maskiner kan strukturen förstöras och vara svår att återställa igen. Att ägna lite kraft år att förstå jordars struktur kan spara mycket pengar och öka resultaten i våra planteringsytor. Detta kopplar till det ständigt aktuella ämnet ”Renovering av vegetationsytor”. Att ha en bra jordstruktur är viktigt även för våra planteringar inom landscapingområdet.

Dränering och vattenhållande förmåga
En jords dränerande och vattenhållande förmåga beror till största delen på jordstruktur och dess textur. Även mullhalten spelar en avgörande roll. Det är inte svårt att förstå varför vattenhållande förmåga är ett viktigt mål för jordhälsan efter sommaren torka.

Tillräckligt med näring
Att växterna behöver näring borde vara självklart. Men i grunden är det så att så fort vi bortför material tex löv från ett träd, så för vi bort växtnäring på platsen. Tillsammans med den naturliga utlakningen som alltid finns måste vi aktivt arbeta med att tillföra växtnäring. Gärna vid växternas rötter, för bästa effektivitet. Generellt gödslar vi alltför lite inom svensk grönyteförvaltning.

Nyttoorganismer
Jordens organismer är viktiga för att jorden skall fungera bra. De trivs bäst när de andra målen är uppfyllda och exempelvis pH är bra. Bland organismerna kan särskilt framhållas daggmaskar, samt alla bakterier som behövs i respektive växtnäringsämnes kretslopp.

Lågt ogrästryck
Detta är inte svårt att ta till sig. Det gäller att så långt möjligt hålla jorden ogräsfri genom kontinuerligt underhåll. Handlar det om kompostjord handlar det bland annat om att se till att komposten snabbt kommer upp i temperatur för att motverka fröogräs och skadegörare.

Motståndskraft mot försämringar
En jord som har en bra mullhalt, en bra struktur, ett rikt mikroliv och där pH är under kontroll, har en inneboende styrka

Ovanstående frågor och många andra kommer att avhandlas på höstens kurser. Har du intresse av frågorna hoppas jag att få träffa dig där!
 

Anders Larsson, agronom och kursledare

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Huddinge den 11/3 2020. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Datum och plats

11 mars 2020 på Folkets Hus i Huddinge
Dagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 3250 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan 11 januari 2020 får du 500 kr rabatt! OBS: Gå 4 och betala för 3 gäller till den 11 februari. 
Sista anmälningsdag är den 11 februari 2020. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad