Vi jobbar för att fler utbildar sig inom den gröna branschen!

Publicerad: 2018-04-26 12.14 | Senast ändrad: 2018-04-26 12.14

Vi jobbar för att fler utbildar sig inom den gröna branschen!

Intresset för miljö och naturvård ökar och likaså gör gröna ytor och parker i Sveriges städer. Allt fler har blivit medvetna om naturens positiva påverkan på människans välmående vilket bland annat yttrar sig i ett ökat engagemang hos både individ och samhälle. Det görs plats för fler grönområden i städerna vilka behöver professionell skötsel och förvaltning.

Det ökade intresset för naturvård och utemiljö har gjort den gröna näringen till en attraktiv bransch att arbeta inom. Allt fler drömmer om att arbeta kreativt med utemiljö och många vuxna byter bana mitt i livet för att få arbeta mer i naturen. Den nya trenden är mycket uppskattad av branschen som länge varit i stort behov av kompetent arbetskraft. Det vanligaste sättet att ta sig in i branschen, om man inte har erfarenhet sedan tidigare, är att läsa en utbildning på yrkeshögskola.

Hermods Yrkeshögskola har sedan 2016 bedrivit utbildningar inom den gröna näringen. Intresset för utbildningarna har ökat med åren och krupit ner i åldrarna. Idag bedriver Hermods Yrkeshögskola tre utbildningar med fokus på naturvård. I Stockholm bedrivs en trädgårdsmästarutbildning med inriktning på storstadsmiljö samt en arbetsledarutbildning för de som redan arbetar i branschen och vill ta nästa steg. I Karlskrona och Göteborg bedrivs en trädgårdsmästarutbildning med inriktning på arbetsledning.

Utbildningarna är framtagna tillsammans med näringslivet vilket gör dem ständigt uppdaterade efter det rådande behovet på arbetsmarknaden. Detta har visat sig mycket effektivt för både de studerande och för företagen. Undervisningen bedrivs dels på skolorna där de studerande får lära sig teoretisk kunskap samt testa på olika moment i skolträdgårdarna, och dels ute hos företag där de studerande får mer praktisk erfarenhet och kontakter inom branschen.

Utbildningsledare på Hermods Yrkeshögskola, Lisa Leffler-Peura, uppmuntrar fler att utbilda sig inom den gröna näringen.

  • Det finns en stor brist på arbetsledare inom branschen idag och denna lucka försöker vi fylla. Många som är yrkesverksamma idag saknar vissa kompetenser för att utvecklas inom branschen, vilket en utbildning kan ge. Vi hoppas att fler vill utbilda sig och investera i sig själva.

Lisa upplever dock att många har en romantiserad bild av trädgårdsyrkena och vill att fler som söker till utbildningarna förstår vad arbetet innebär.

  • Det är mycket tuffare arbete än vad många tror. Förutom odling och trädgårdsskötsel arbetar man med exempelvis rabattanläggning, trädbeskärning, skogsröjning, gräsklippning och snöröjning. Det är inte alltid en dans på rosor men det är ett otroligt kul och kreativt arbete!

 

Hannah Bothin Hanssen, Marknadskoordinator Hermods Yrkeshögskola

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För mer information, kontakta oss:
kundtjanst@hermods.se, 08-410 251 00
www.hermods.se
https://www.facebook.com/HermodsAB/

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad