Strategier för växtnäringstillförsel

Publicerad: 2017-05-08 13.58 | Senast ändrad: 2017-05-08 13.58

Strategier för växtnäringstillförsel

Att och varför träd behöver växtnäring har klarlagts i tidigare artiklar här på Gröna Trender. I denna artikel skall vi titta på några tillfällen då det kan vara extra relevant att tillföra näring. Genomgående gäller att växtnäringsbrister visar sig långsamt på ett träd. På omvänt sätt tar det en tid innan man tydligt kan se resultatet av gödsling. Därför är det viktigt med ett långsiktigt perspektiv när växtnäringstillförsel diskuteras.

Vid planteringen
När vi investerar i nya träd gäller det att se till att de får så bra förutsättningar som möjligt. Att spara här med att använda för dålig eller för lite jord kan senare visa sig dyrt om de planterade träden inte utvecklas som tänkt. Även om bra jordar används är det många gånger motiverat att tillföra extra växtnäring i samband med plantering. Detta rekommenderas även av ledande plantskolor.

Efter etableringsskedet
Ett antal år efter plantering överlämnas ”projektet” till löpande förvaltning. Förhoppningsvis har träden då utvecklats väl och alla gläds åt det lyckade resultatet. I detta läge har troligen en hel del av växtnäringen i den ursprungliga växtbädden försvunnit och statusen är på väg ner- även om det ännu inte syns i form av problem på träden. Att 3-5 år efter planteringen fylla på med mera växtnäring kan visa sig vara en mycket bra investering. Årskostnaden för växtnäringstillförsel till 250-300 träd med GrönVäx motsvarar kostnaden för att byta ut 1 träd. Kanske kan detta ses som en realistisk försäkringspremie mot växtnäringsbrist?
Att med ett antal års intervall återkomma med växtnäringstillförsel är ett mycket kostnadseffektivt sätt att ta hand om sina träd. Som exemplet ovan belyser krävs inte många ”räddade” träd för att kalkylen skall gå ihop. Men viktigare är troligen att träden, genom att ha säker tillgång till behövlig växtnäring, fullgör den funktion som de var tänkta att fylla. Ett träd som har tillgång till växtnäring, håller sig friskare, växer bättre, tar upp mer koldioxid, ger mer skugga, är vackrare att se på och så vidare jämfört med ett träd som lider av brister. Genomgående är det viktigt att i tid komplettera med näring, när vem som helst kan se att träden fattas växtnäring är man något år för sent ute.

Enstaka träd som halkar efter
Om enstaka träd i en plantering halkar efter är det viktigt att komplettera och se till att trädet får vatten och växtnäring. Risken med denna strategi jämfört med att se gödsling mer som en försäkring är att åtgärderna sätts in alltför sent. Innan trädet observerats, åtgärder diskuterats och slutligen vidtagits är risken att processen gått för långt.

Efter växtbäddsrenoveringar
Idag börjar många trädägare få erfarenheter av växtbäddsrenoveringar. Dessa är överlag positiva då en bättre poriositet i jorden (läs gärna Glivarp Gardens jordskola här på Gröna Trender) ger förutsättningar för bättre rotutveckling och tillväxt. I samband med renoveringen tillförs näringsrik jord men efter ett antal år tar denna näring slut. Allt fler talar idag om att växtbäddsrenoveringar har ett “bäst före”-datum. Om renoveringen för övrigt varit lyckad kan detta datum förlängas avsevärt om trädägaren har en strategi för växtnäringstillförseln låt säg tre till fyra år efter renoveringen och sedan framåt.

Som många av er vet arbetar vi i Glivarp Garden också med ett gödselmedel som heter GrönVäx gödselstav. I tidigare artiklar har vi gått igenom bakgrunden till vår metod. I den bifogade podden “Växtnäring till stadens träd” kan du lära dig mer om växtnäringsämnen och dess funktion.

Avslutningsvis får vi ställa några frågor till en GrönVäx användare sedan flera år, Anna Svensson Parkingenjör och driftschef på Höörs Kommun.

Varför valde ni från början att pröva GrönVäx gödselstav?
Det är lätt att missa att de nya träden faktiskt behöver tillskottsnäring. Er stav hade vi läst en del om och tyckte att det var intressant och värt att testa.


Ni har ju använt produkten vid flera tillfällen, vad gjorde att ni fortsatte?
Det är smidigt och lätt att utföra när man planterar också säkerställs det att träden får näring.


Till vilken typ av träd har ni använt produkten?
Till samtliga träd som vi planterat de senaste åren. Vi sätter tre stavar till varje träd.  Lägg till.


Hur upplever ni att använda produkten?
Smidigt.


Vilka effekter ser ni efter användning?
Tyvärr har vi inte hunnit göra någon utvärdering. Träden växer bra och ser friska ut men det kan
bero på växtmaterial och andra förutsättningar. Vi har en del dokumentation så på sikt kan vi göra en jämförelse.

Kan ni rekommendera andra att prova GrönVäx?
Ja. Jag resonerar som så att det försämrar inte trädet. Eftersom näringsämnen endast
frigörs när det är milt så skadas inte trädet av näringsämnen som skulle försämra invintring etc. Jag tycker att det är en väl fungerande produkt.


Tack Anna för att vi fick störa dig och lycka till med planteringarna!
För dig som är intresserad av att lära dig mer om växtnärings frågor kan ett första steg vara att lyssna på podden här intill. Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig.
Tack för att du tog dig tid att läsa denna artikel!

På återhörande

Anders Larsson, Agronom Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson är Agronom på Glivarp Garden AB, som vill vara det ledande företaget inom växtnäring till träd i Skandinavien. Bland grundarna finns en gedigen kunskap om växtnäring och biologiska processer, samt en passion för parker och träd.

Glivarp Garden AB marknadsför idag en gödselstav GRÖNVÄX, som nominerades till Elmia Garden Awards 2015 bland annat för dess effektivitet och långtidsverkan (upp till tre år).

Mer information och referenser finns på http://www.godselstav.se

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad