Räddningstjänstens angöringsvägar och uppställningsplatser

Publicerad: 2017-04-26 17.35 | Senast ändrad: 2017-04-26 22.19

Räddningstjänstens angöringsvägar och uppställningsplatser

Bakgrund

Vid besiktningar jag är med på förekommer det då och då angöringsvägar och/eller uppställningsplatser för räddningsfordon. Vid ett tillfälle uppdagades ett materialbyte som entreprenören gjort. Allt i enlighet med att i en totalentreprenad gör entreprenören den för dem billigaste lösningen. Det fick mig att fördjupa mig i vad som gäller på lokal och nationell nivå.

Samt föreskrifterna i AMA Anläggning och från räddningstjänsten.

En lista på lagar och anvisningar i den ordning de gäller:

·         LSO, Lagen om skydd mot olyckor

·         Arbetsmiljölagen

·         PBL med BBR och tillhörande BFS kapitel 5:7 Möjlighet till räddningsinsatser

·         BFS 5:721 Räddningsväg anges i bygglovsbestämmelserna

·         VGU, vägklasser och körmallar

·         Anläggnings AMA och i tillämpliga delar Hus AMA för bjälklag

Utöver det så tillkommer byggherrens ansvar enligt PBF kap 3, PBL kap 8 § 4 och kap 11 och BBR Byggherrens/Fastighetsägarens skyldighet till underhåll.

Krav för räddningsvägens sträckning framgår av bygglovet.

Vilka tekniska krav gäller:

Fri angöringshöjd om minst 4 m
Vägkropp som tål axeltryck av 100 kN och för stödben 80 kN
Lutningar bör inte överstiga 8 % i längsled och 2 % i tvärfall.
Vertikalradie om 50 m
Innerradie horisontellt minst 7,0 m samt fri svepradie. Se bilder nedan
Räddningsvägarna ska vara markerade med standardskyltar där det även framgår att P är förbjuden inom dessa områden.
P-förbudet ska gälla även vid infarten.
Bommar och/eller pollare ska lätt kunna öppnas. Kan vara utrustade med s.k. brandkårslås. SS 3654.
De tekniska kraven kan se lite olika ut i de olika räddningsförbundsområdena. Kolla vad som gäller för just ditt område genom en kontakt med förbundet eller närmaste räddningsstation/brandkårsstation.

Underhåll av räddningsvägar:

Snöröjas och sandas på samma sätt som övriga ytor inom området
Snökäppar sätts upp vintertid
Parkering förbjuden
Inga upplag får finns som hindrar framkomligheten
Rensas från trädgrenar, buskage.
Gallerplattor rensas från överväxande gräs, enklast med en sopvals
Angöringsvägar är fria och uppmarkerade
Skyltningen är hel och aktuell
Dessa punkter bör inkluderas i det systematiska brandskyddsarbetet.

_______________________________________________________________________________

Under min genomgång av bestämmelserna och materialen framkom en brytpunkt på 80-talet där vägkroppen klassades om från 0 till 1 och axeltryckskravet ökades upp till 100 kN samt stödbenskrav på 80 kN i punkttryck.

 

Image and video hosting by TinyPic

Exempel på stegbil med utfällda stödben, ingen stor yta som ska klara 80 kN.

Att observera vid besiktningar

Det finns tyvärr fortfarande på marknaden hålsten som i sin marknadsföring uppges vara för brandvägar. Men de är för den äldre standarden, trafikklass 0, och håller därmed inte för dagens krav. Var därför observant vid besiktningen på vilken platta/galler som är lagd. Här måste leverantören visa att det inte bara är en "godkänd" platta för brandvägar utan för vilken trafikklass. Godkännandet kan vara gammalt och gäller då för just trafikklass 0 och är därmed inte användbar till brandvägar med dagens krav.

Erfarenheter från verkligheten

I mitt efterforskande av kunskap tog jag kontakt med personalen på räddningsstationen i Eslöv. Hade den turen att få träffa personal från flera stationer samtidigt. Samstämt var de överens om att tillgängligheten är dålig och att fastighetsägarna inte hade koll på underhållskravet. Där kunde mycket väl vara parkeringar för både cyklar och bilar, träd planterade, träd som inte var underhållna - nerhängande grenar, snöupplag och andra upplag. Listan på avarter kan göras riktigt lång.

Image and video hosting by TinyPic

 Snöupplag och ingen uppmärkning.

När det gäller stegbilarna var de också rörande överens om att en hårdgjord yta var bättre än en hålstensyta. Därför att på den växer gräset över fort och bildar därmed ett tjockt mjukt lager. När de fäller ut stödben till stegbilarna sitter det sensorerna i benen och dessa detekterar att det är mjukt. De får inget motstånd och tappar därmed tryck och låser sig. Då måste de köras manuellt och man förlorar insatstid. Viktiga sekunder som går till spillo och vad det kan orsaka vill jag bara inte tänka på.

Image and video hosting by TinyPic

Okuperat med fasta utemöbler och övervuxen hålsten. Ytan är svåridentifierad i sidled.

Hålstensytorna anläggs oftast felaktigt, hålrummen fylls hela vägen upp varvid det inte finns någon marginal för gräset och ytan blir ganska fort osynlig för blota ögat. En bra åtgärd vid anläggandet är att låta ytterkanterna utgörs av hela stenar, en eller två rader där gräset inte kan växa. En sådan åtgärd och då helst med en tjockare platta gör att kanten blir mycket stark. De yttersta gallerplattorna kan inte glida i väg. Blir också en visuell markör. Även uppsatta snökäppar är bra så att både snösvängen och räddningstjänsten vet var ytterkanten är någonstans.

Image and video hosting by TinyPic

Nyanlagd yta med varierande fyllnadsgrad, drän finns inte.

Image and video hosting by TinyPic

En livligt trafikerad yta och gott om plats.

Nedan följer några utkast från olika förbund om både lagar och anvisningar.

Image and video hosting by TinyPic

Storstockholms brandförsvar

Image and video hosting by TinyPic

Räddningstjänsten syd

Image and video hosting by TinyPic

Räddningstjänsten syd

Image and video hosting by TinyPic

Faktagranskare: Räddningstjänst Syd.

Samtliga foton tagna av artikelförfattaren.

Image and video hosting by TinyPic

Allan Lickander, certifierad besiktningsman, Grön Markbesiktning Skåne AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Fakta om artikelförfattaren:

Allan Lickander är den först certifierade besiktningsmanen för utemiljö 2010.

Driver sedan många år företaget

Grön MarkBesiktning Skåne AB.

Har sin bakgrund från mångårig offentlig parkförvaltning.

Läs mer på  http://www.gmbskane.se

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad