Saltskola del 1 - Produkter i Vinterväghållningen

Publicerad: 2017-06-27 20.13 | Senast ändrad: 2017-06-27 20.13

Saltskola del 1 - Produkter i Vinterväghållningen

Det absolut viktigaste med vinterväghållning är att alltid skotta noga. Ju mindre snö som skall ”smältas” bort desto mindre salt behöver man använda. Ju tidigare man behandlar, t.ex. före snöfall eller att man åker ut tidigt och skottar eller plogar, desto mindre packning och isbildning blir det på underlaget. Packning och isbildning är annars ett stort problem på t.ex. parkeringsplatser och trottoarer.

I en artikelserie kommer vi att gå igenom olika produkter som används till vintervägar för att göra våra vägar säkrare. De produkter som vi kommer att belysa är klorider, acetater, formiater samt en kväveprodukt. Vi kommer att diskutera dessa produkters för och nackdelar med avseende på effekt, korrosivitet, miljöegenskaper, praktisk hantering samt kostnad. I denna första artikel koncentrerar vi oss på de vanligaste produkterna, kloriderna.

Effekt - temperatur

Image and video hosting by TinyPic

Idag används i huvudsak Natriumklorid (vanligt koksalt), samt i liten mängd Kalciumklorid och Magnesiumklorid, som vägsalt. Ofta kommuniceras dessa salters teoretiska eutektiska fryspunkt som medlets effektivitet, vilket ju inte säger så mycket då denna jämvikt aldrig inträder på vägen. Det viktiga är att beskriva hur mycket snö ett salt kan smälta i spannet noll till minus 10o C (Se streckat område i fasdiagrammet) för då kan man minimera användningen av vägsalt för optimal effekt. Friktionen är tillräckligt hög om det är kallare än minus 10o C vilket betyder man inte behöver salta. I generella termer kan man säga att vanligt vägsalt (Natriumklorid) är effektivt ner till minus 10o C. Mellan noll och 5 minusgrader är Natriumklorid mer effektiv än både Magnesium- och Kalciumklorid. Magnesiumklorid och Kalciumklorid är effektiva ner till ca minus 15o resp. 20o C (praktiska erfarenheter, ej utritad i diagrammet). Kalciumklorid har dock en effekt att vid vissa förutsättningar skapa en mycket hal yta om temperaturen sjunker, man säger att det återfryser, vilket är en av anledningarna till att man inte vill använda detta salt på vägar. Temperaturmässigt kan man se i diagrammet att det är mycket små skillnader mellan salterna i det praktiska fönstret.

Effekt - smältningsförmåga

Men temperaturen säger inte allt. Både Magnesium- och Kalciumklorid innehåller kristallbundet vatten. Vilket betyder att när du köper 1000 kg Magnesiumklorid så får du bara 47% ren Magnesiumklorid, resten är vatten som är ”fast” i kristallstrukturen. Detsamma gäller för Kalciumklorid där man får 77% Kalciumklorid. Natriumklorid, å andra sidan, får man alltid 100%-ig ren vara. Detta betyder att när man saltar lika mycket så smälter Natriumklorid mest snö och is av alla. Med samma mängd salt kan man smälta 8.4 kg snö med Natriumklorid, 5.7 kg med Kalciumklorid och bara 4 kg med Magnesiumklorid.

Effekt - snabbhet

Många gånger får man kommentaren att vissa salter är bättre än andra. Användaren studerar visuellt hur snabbt salterna verkar och väntar sällan längre än några minuter. Vidare beror det på hur snön är packad, då salterna har olika effekt beroende på snöstrukturen. Både Magnesiumklorid och Kalciumklorid är snabba, dom innehåller kristallvatten som snabbt löser sig, medans Natriumklorid är långsammare att smälta snö och is. Tidsskillnaden kan variera på temperatur och fukthalt, men är vanligtvis ca 2-5 minuters skillnad.

Korrosivitet

Alla salter som innehåller klorider angriper järnkonstruktioner. I det stora hela så är det ingen större skillnad på de tre salterna vi diskuterar här. Det som skiljer sig är påverkan på betong. Natriumklorid har ingen speciell effekt på själva betongen, medans både Kalcium- och Magnesiumklorid bryter ner bindemedlet i betong och förstör konstruktionen. Magnesiumklorid är det saltet som bryter ner betong snabbast.

Miljöegenskaper

Alla produkter i denna artikelserie, förutom Natriumklorid, kräver speciell registrering då de är kemikalier. Natriumklorid är inte en kemikalie, det är en naturlig mineral som finns i berggrunden samt som joner i haven.

Alla tre salter innehåller klorider, vilket kan påverka grundvattnet på lång sikt om vi överanvänder salterna. Natrium kan påverka jordmånen på åkrar intill vägar. Magnesium är giftigt för vattenlevande organismer.

Tillverkningen av Kalciumklorid är en industriell process som kräver mycket energi. Magnesiumklorid tillverkas också i en industriell process, men är inte lika energi-intensiv. Natriumklorid är den mest ”gröna” av de tre salterna då den antingen produceras från havsvatten och torkas av solenergi eller bryts i gruvor utan behov av någon energikrävande reningsprocess.

Praktisk hantering - Hygroskopisk

Både Magnesium- och Kalciumklorid är mycket hygroskopiska, dvs dom drar till sig vatten som finns i luften. Detta innebär att man måste hantera dessa två salter i säckar och man måste frakta produkterna med dyrare färdmedel än Natriumklorid som kan hanteras i energieffektiva bulkleveranser med t.ex. båtar.

Magnesium- och Kalciumklorid används som dammbindningsmedel på sommaren, vilket är naturligt då de behåller fukten i vägbanan. Natriumklorid torkar upp vägbanan, vilket är en fördel på vintern.

Kalciumklorid är klassat som irriterande för hud och allvarligt irriterande för ögon. Man skall därför alltid använda skyddshandskar och ögonskydd.

Kostnad

Magnesium- och Kalciumklorid är ca 5 gånger så dyrt att använda på vägar än Natriumklorid. Vi har räknat fram denna kostnadsskillnad genom att inkludera pris på produkt, fraktkostnad, effekt på vägen samt dosering av produkt. Vi har även jämfört om produkterna används som torr flinga eller som lösning.

Slutsats

Natriumklorid är det klart vanligaste saltet och ser man på alla parametrar (effekt, korrosion, miljö, hantering och kostnad) så framgår det klart varför Natriumklorid är den vanligaste produkten. Vårt mål är att bli bättre på att optimera användningen och minimera doseringen för att ha säkra halkfria vägar.

I nästa artikel jämför vi Natriumklorid med Acetater, Formiater samt en Kväveprodukt.

 

 

Image and video hosting by TinyPic

Tabell 1: Salter för vintervägar

 

Fredrik Eide

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Faktaruta

Hanson & Möhring är en av de ledande leverantörerna av produkter till vägunderhåll, vinter som sommar.

Vi har handlat med salt sedan 1830 och har ett brett utbud på alla produkter till vägar. Inom varje enskilt användningsområde har vi specialistkompetens.

Vill ni ha hjälp med frågor eller vilka produkter man kan använda, ring till oss på 031-309 25 00.

Hanson & Möhring planerar att byta namn till Salinity AB under 2017.

http://www.hanson-moehring.se/sv

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad