Konkurrenskraft i egen regi

Publicerad: 2017-11-15 16.40 | Senast ändrad: 2017-11-19 16.18

Konkurrenskraft i egen regi

Nu är det hög tid att planera för nästa år. Maskin- och fordonsinköp behöver göras i god tid och behovet ses över dessförinnan. Grönyteskötsel som upphandlas externt kanske går ut på ny anbudsgivning. Arbetet med budgeten för nästa år är redan klart förhoppningsvis. Men mitt i allt detta är det också dags att ställa sig frågan: Hur blir vi mer konkurrenskraftiga med det arbete som utförs i egen regi, av kommunens, kyrkans eller fastighetsbolagets egen personal?

I dag, med låga skötselpriser och ett stort utbud på tjänstvilliga entreprenörer, är det lätt att tappa tilltron till den egna organisationens konkurrenskraft och stirra sig blind på hur svårt det är att i egen regi klara gräsklippning eller renhållning till konkurrenskraftiga marknadspriser. Visst är det så, marknadspriset är lägre än det någonsin har varit på enklare grönyte-skötsel med hög andel handarbete.

Men det är inte hela sanningen. Inte så många tänker på att det idag i högkonjunkturen råder en helt annan prisbild på anläggningsarbeten , trädbeskärning, större arbetsredskap/maskiner med kompetenta förare etc. som gör det betydligt mer lönsamt att fundera strategiskt på vad man skall utföra i egen regi och vad som är bättre och billigare att hyra in eller upphandla externt.

Det är klart att en 54-årig parkarbetare kommer att ha svårt att utföra gräsputs med trimmer eller röjsåg lika snabbt som en 22 åring, oavsett om denne är anställd av kommunen eller av en entreprenör. Har vi en hög andel medelålders, yrkeskunnig personal är det kanske bra för alla parter att hyra in personal för gräsputsen och låta den yrkeskunnige 54-åringen köra traktor, göra trädbeskärning, plantera, rensa perenner etc. Vem vill sätta en ung, oerfaren kille eller tjej på att rensa bland perennerna? Ogräset blir kvar och det andra åker ut…

Att öka konkurrenskraften i den egna verksamheten handlar mycket om att både tänka strategiskt och att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns hos den egna förvaltningen. Och att utöva ett gott ledarskap som bekräftar och engagerar medarbetarna.

---------------------- Här följer ett enkelt test som kan ge er en indikation på hur konkurrenskraftig er egen verksamhet är. Åtta påståenden som, om dem stämmer väl in på er, visar att ni är väl rustade att försvara era arbetsplatser inför framtiden.

• Vi är bra på rätt saker och det vet alla. Vi har dokumenterad kompetens som marknadsförs såväl internt som externt
• Vi fixar inte allt till vilket pris som helst. Vi har en hög andel specialisttjänster med högt eller medelhögt marknadspris
• Vi klarar förändringar med kort omställningstid. Vi har en slimmad organisation med fast nukleär och påbyggbara projektteam.
• Vi mår bra allesammans. Vi har god arbetsmiljö med delegerat ansvar och hög delaktighet.
• Vi sitter ner i båten och styr. Vi har stark projektstyrning och tydliga internbeting.
• Vi kan alltid hitta tillbaka till källan. Vi har ett genomskinligt (transparent) arbets- och redovisningssätt.
• Vi arbetar med olika täckningsbidrag som sammantaget minst täcker våra självkostnader räknat på hela året. Vi har hög rörlighet i kostnadsmassan och marknadsprissättning av det producerade arbetet.
• Vi är lyhörda för ägarnas/kundernas signaler och behov. Vi har en god kundvård genom regelbunden kommunikation och förmåga till snabb och korrekt respons på feedback

Nu när vintern kommit och ruschen i skötselarbetet är över, är det inte så dumt att tänka framåt och satsa på att bli mer konkurrenskraftiga i egen-regi och leta efter bra samarbetspartners för de arbeten som bättre och billigare utförs av entreprenörer. Att få ”tänket” rätt i hela organisationen är en bra början.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Ofta räcker det med en skräddarsydd inspirationsdag för att väcka medvetenhet och engagemang i förvaltningen kring konkurrenskraft.

Så här kan en sådan utbildningsdag läggas upp.

INSPIRATIONSDAG - KOMMUNAL UTFÖRARE


08.00.   Grunden för vårt arbete - Funktionella gator och parker. Vad är det vi ska leverera till våra kunder? Om kravbeskrivningar och kontraktsvillkor.

08.30   Utgångspunkt – nuläget i branschen

Ett bildband om nuläget, styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Och med svaren på intervjufrågorna från höstens workshopar med beställare och utförare. Vad behöver vi satsa på för att överleva och lyckas bra framöver? Kundvård, Fackmässighet, Ordhållighet, Driftresurser, Kompetensutveckling, Logistik och Tilläggsarbeten. 
09.00  Frukostrast
09.30  Kundvårdens ABC och Att Sälja till Proffskunder !

Kundvårdens ABC
Det första intrycket kunden får av oss
Kundservice och tillgänglighet
Att sälja till proffskunder

10.00  Hur bra är vi på kundbemötande och hur kan vi säkerställa nöjda kunder ?           Grupparbete

10.30 Bensträckare

10.40 Redovisning grupparbete

10.50 Vår splittrade vardag. Om ställtider och prioriteringar.

För att möjliggöra bättre arbetsplanering är det en förutsättning att de fordon, maskiner och redskap som arbetslaget kontinuerligt under säsongen använder sig av, finns tillgängliga och insatsklara för lagets räkning.

Vad skall utföras under veckan, särskilda händelser, fordon på service, medarbetare sjuka eller lediga etc. Vem bemannar de olika uppgifterna och bilarna, vem har möjlighet att hjälpa vem med extraarbete, hur hanteras oförutsedda arbetsuppgifter under veckan etc.

Hur minskar man spilltiderna och därmed insatstiden totalt ute på respektive arbetsplats.. En grundregel är att kunden skall besökas så få gånger som möjligt och att självkörande maskiner och transportfordon skall sträva efter att förtäta rutten. En annan grundregel som hör samman med de fasta fordonen/maskinerna är att utkörningstiden på morgonen skall hållas så kort som möjligt genom att fordonen skall vara färdiglastade redan innan arbetet slutar dagen innan.

11.15 Vi gör nu en gruppövning till - ”Ställtiderna och vi”

Hur ser det ut under en normal arbetsdag? Var finns avbrotten och hur kan vi minska ställtiderna i det egna arbetslaget?

11.45  LUNCH

12.45 Redovisning grupparbete

13.05 Vi måste dokumentera det vi gör, inte minst det som görs på löpande räkning. Om byggdagbok, kontrollrapporter, produktionsplan och GPS:er

13.25 Varför behöver vi tilläggsarbeten? Och vad är det vi ska sälja in och vem ska stå för säljet? Hur ska vi få bra framförhållning så att det finns beställda ÄTA arbeten för att täcka arbetssvackor och hur ska vi lösa kundens önskemål vid egna arbetstoppar? 

13.40 Grupparbete igen. Hur jobbar vi med säljet idag i våra fasta årskontrakt? Och där vi inte har några kontrakt, hur får vi det att rulla? Hur bra är vi på att sälja in, planera och utföra ÄTA arbeten i rätt tid och till rätt pris och kvalitet? Vad kan bli bättre?  Kaffe i grupperna kl 14.00

14.15 Redovisning grupparbete.

14.20 Ska utförandet fungera till beställarnas belåtenhet behövs åtgärder på kort och lång sikt, eller hur?

14.40 Sista samlingen i grupperna. 

Varje grupp får till uppgift att lista 3 viktiga åtgärder som enligt deras mening skulle höja effektiviteten och göra oss mer konkurrenskraftiga som utförare 2018. Detta tar vi till oss och analyserar i efterhand.

15.00  Avslutning

För mer information kontakta Claes-Anders Malmberg direkt  eller läs mer på http://www.acama.se

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad