Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Publicerad: 2019-12-17 18.43 | Senast ändrad: 2020-03-29 11.40

Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Nu är det hög tid att planera för nästa år. Maskin- och fordonsinköp behöver göras i god tid och behovet ses över dessförinnan. Skötsel som upphandlas externt kanske går ut på ny anbudsgivning. Arbetet med budgeten för nästa år är redan klart. Men mitt i allt detta är det också dags att ställa sig frågan: Hur blir vi mer konkurrenskraftiga med det arbete som utförs i egen regi, av kommunens, kyrkans eller fastighetsbolagets egen personal?

I dag, med pressade skötselpriser och ett stort utbud på tjänstvilliga entreprenörer, är det lätt att tappa tilltron till den egna organisationens konkurrenskraft och stirra sig blind på hur svårt det är att i egen regi klara gräsklippning eller renhållning till konkurrenskraftiga marknadspriser. Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

Dock är den samlade prisbilden på kvalificerade yrkesarbeten inte så låg. Anläggningsarbeten , trädbeskärning, större arbetsredskap/maskiner med kompetenta förare etc. är ofta dyra att köpa in, inte minst på löpande räkning. Och problemen med lågprisentreprenader är välkända. Det gäller att fundera strategiskt på vad man skall utföra i egen regi och vad som är bättre och billigare att hyra in eller upphandla externt.

Det är klart att en 54-årig parkarbetare kommer att ha svårt att utföra gräsputs med trimmer eller röjsåg lika snabbt som en 22 åring, oavsett om denne är anställd av kommunen eller av en entreprenör. Har vi en hög andel medelålders, yrkeskunnig personal är det kanske bra för alla parter att hyra in personal för gräsputsen och låta den yrkeskunnige 54-åringen köra traktor, göra trädbeskärning, plantera, rensa perenner etc. Vem vill sätta en ung, oerfaren kille eller tjej på att rensa bland perennerna? Ogräset blir kvar och det andra åker ut…

Att öka konkurrenskraften i den egna verksamheten handlar mycket om att både tänka strategiskt och att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns hos den egna förvaltningen. Och att utöva ett gott ledarskap som bekräftar och engagerar medarbetarna.

Här följer ett enkelt test som kan ge er en indikation på hur konkurrenskraftig er egen verksamhet är. Åtta påståenden som, om dem stämmer väl in på er, visar att ni är väl rustade att försvara era arbetsplatser inför framtiden.

• Vi är bra på rätt saker och det vet alla. Vi har dokumenterad kompetens som marknadsförs såväl internt som externt
• Vi fixar inte allt till vilket pris som helst. Vi har en hög andel specialisttjänster med högt eller medelhögt marknadspris
• Vi klarar förändringar med kort omställningstid. Vi har en slimmad organisation med fast nukleär och påbyggbara projektteam.
• Vi mår bra allesammans. Vi har god arbetsmiljö med delegerat ansvar och hög delaktighet.
• Vi sitter ner i båten och styr. Vi har stark projektstyrning och tydliga internbeting.
• Vi kan alltid hitta tillbaka till källan. Vi har ett genomskinligt (transparent) arbets- och redovisningssätt.
• Vi arbetar med olika täckningsbidrag som sammantaget minst täcker våra självkostnader räknat på hela året. Vi har hög rörlighet i kostnadsmassan och marknadsprissättning av det producerade arbetet.
• Vi är lyhörda för ägarnas/kundernas signaler och behov. Vi har en god kundvård genom regelbunden kommunikation och förmåga till snabb och korrekt respons på feedback

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det? Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Acama AB bistår, sedan lång tid tillbaka, både större och mindre kommuner med organisationsöversyner,  produktions-planering och intraprenadkalkylering. Vi arbetar med att kompetensutveckla kommunens egen organisation på samma gång som vi hjälper till att visualisera deras verkliga förhållanden när det gäller drift och underhåll i de kommunaltekniska verksamheterna.

Läs mer om detta i nedanstående artikel:

https://gronatrender.se/article.php?id=430

Senaste artiklar

16 juni 2020

Bildvandring genom vattenblommornas trädgård

I denna bildvandring besöker vi vattenträdgården i Gravson, södra Frankrike.

Läs mer »

16 juni 2020

Alyscamps Nekropol - Bland gravar och sarkofager

Denna bildvandring tar oss igenom en av tidernas mest populära kyrkogårdar, Les Alyscamps i Arles, Frankrike.

Läs mer »

9 juni 2020

Hur skapar vi hållbar och effektiv grönyteskötsel?

Förbättrad beställarkompetens och bra projektering är viktiga nycklar för hållbar och kostnadsbesparande grönyteskötsel.

Läs mer »

7 juni 2020

Livesänd webbkurs i jord och växtnäring

Jordarna påverkar våra växter i parker och trädgårdar. Agronomen Anders Larsson håller grundkurser i jord och växtnäring.

 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad