Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Publicerad: 2019-12-17 18.43 | Senast ändrad: 2019-12-17 18.43

Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Nu är det hög tid att planera för nästa år. Maskin- och fordonsinköp behöver göras i god tid och behovet ses över dessförinnan. Skötsel som upphandlas externt kanske går ut på ny anbudsgivning. Arbetet med budgeten för nästa år är redan klart. Men mitt i allt detta är det också dags att ställa sig frågan: Hur blir vi mer konkurrenskraftiga med det arbete som utförs i egen regi, av kommunens, kyrkans eller fastighetsbolagets egen personal?

I dag, med pressade skötselpriser och ett stort utbud på tjänstvilliga entreprenörer, är det lätt att tappa tilltron till den egna organisationens konkurrenskraft och stirra sig blind på hur svårt det är att i egen regi klara gräsklippning eller renhållning till konkurrenskraftiga marknadspriser. 

Dock är den samlade prisbilden på kvalificerade yrkesarbeten inte så låg. Anläggningsarbeten , trädbeskärning, större arbetsredskap/maskiner med kompetenta förare etc. är ofta dyra att köpa in, inte minst på löpande räkning. Och problemen med lågprisentreprenader är välkända. Det gäller att fundera strategiskt på vad man skall utföra i egen regi och vad som är bättre och billigare att hyra in eller upphandla externt.

Det är klart att en 54-årig parkarbetare kommer att ha svårt att utföra gräsputs med trimmer eller röjsåg lika snabbt som en 22 åring, oavsett om denne är anställd av kommunen eller av en entreprenör. Har vi en hög andel medelålders, yrkeskunnig personal är det kanske bra för alla parter att hyra in personal för gräsputsen och låta den yrkeskunnige 54-åringen köra traktor, göra trädbeskärning, plantera, rensa perenner etc. Vem vill sätta en ung, oerfaren kille eller tjej på att rensa bland perennerna? Ogräset blir kvar och det andra åker ut…

Att öka konkurrenskraften i den egna verksamheten handlar mycket om att både tänka strategiskt och att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns hos den egna förvaltningen. Och att utöva ett gott ledarskap som bekräftar och engagerar medarbetarna.

Här följer ett enkelt test som kan ge er en indikation på hur konkurrenskraftig er egen verksamhet är. Åtta påståenden som, om dem stämmer väl in på er, visar att ni är väl rustade att försvara era arbetsplatser inför framtiden.

• Vi är bra på rätt saker och det vet alla. Vi har dokumenterad kompetens som marknadsförs såväl internt som externt
• Vi fixar inte allt till vilket pris som helst. Vi har en hög andel specialisttjänster med högt eller medelhögt marknadspris
• Vi klarar förändringar med kort omställningstid. Vi har en slimmad organisation med fast nukleär och påbyggbara projektteam.
• Vi mår bra allesammans. Vi har god arbetsmiljö med delegerat ansvar och hög delaktighet.
• Vi sitter ner i båten och styr. Vi har stark projektstyrning och tydliga internbeting.
• Vi kan alltid hitta tillbaka till källan. Vi har ett genomskinligt (transparent) arbets- och redovisningssätt.
• Vi arbetar med olika täckningsbidrag som sammantaget minst täcker våra självkostnader räknat på hela året. Vi har hög rörlighet i kostnadsmassan och marknadsprissättning av det producerade arbetet.
• Vi är lyhörda för ägarnas/kundernas signaler och behov. Vi har en god kundvård genom regelbunden kommunikation och förmåga till snabb och korrekt respons på feedback

Nu när vintern kommit och ruschen i skötselarbetet är över, är det inte så dumt att tänka framåt och satsa på att bli mer konkurrenskraftiga i egen-regi. Vår nya januarikurs i att effektivisera egen-regi är helt fulltecknad för den 28-29 januari och vi har därför ordnat med en extrakurs i Huddinge den 25-26 mars. Till den är du varmt välkommen att anmäla dig. För mer information se faktarutan här intill.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte vår nya kurs i att effektivisera egen regi! Se mer information på följande länk samt nedan i faktarutan;
https://gronatrender.se/article.php?id=141

Datum och plats

25-26 mars 2020 i Huddinge på Folkes, centralt i Huddinge. Läs mer om Folkes här:

http://www.folkesevent.se/home/

Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg (båda dagarna) och som gästföreläsare medverkar Anders Larsson, agronom och trädgårdsentreorenör (dag 1), Linda Wallgren landskapsingenjör på Uppsala Kommun (dag 2) och Michael Pamberg, gata/parkchef i Hallstahammars Kommun (dag 2)

Kostnad

Kostnaden är 6495 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 25 februari 2020

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 25 februari 2020 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad