Glivarp Gardens Jordskola Del två

Publicerad: 2017-10-10 16.46 | Senast ändrad: 2017-10-10 16.46

Glivarp Gardens Jordskola Del två

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter såsom jordarnas textur och struktur. Vi kommer nu att fortsätta lite med markfysik inte minst vad gäller vatten i jordarna samt porernas viktiga roll för en fungerande jord. Vi kommer också att beröra markpackningen och dess svårigheter.

 

Porer i marken

Porerna i jorden är helt nödvändiga för jordens funktion. Porerna gör att syre kan transporteras ner till rötterna för att klara deras cellandning samt att koldioxiden kan transporteras upp. I en välfungerande jord kan upp till 60% av den totala volymen utgöras av porer. Denna andel brukar betecknas som jordens porositet.

Porerna indelas normalt efter storlek i makro och mikroporer. Makroporerna töms snabbare på vatten och har därför sin huvudsakliga funktion för gasutbyte medan mikroporerna därmed håller mer av det växttillgängliga vattnet.

 

Vatten hålles kvar genom att kontaktytan mellan porens vägg och vattenpelaren. En smalare por innebär att den samlade ytan ”porvägg” är större i förhållande till den totala mängden (vikten) vatten. Därför kan vattenpelaren vara högre i en smal por, dvs tyngden av  vattnet är inte större än porväggens ”dragningskraft” Strukturen och texturen på jorden bestämmer vilka porer som skapas. Av ovanstående resonemang förstås också att eftersom ”tyngden hos den längsta vattenpelaren styr” är det nödvändigt att ha kolla på detta vid dränering, för att undvika såväl att växterna får stå i vatten som att de torkar ut. En praktisk konsekvens av ovanstående blir naturligtvis också att on det är dränerat runt en byggnad med källare kommer växter som planteras längs byggnadens vägg att ha sämre vattenförutsättningar eftersom en djupare placerad dräneringsledning tar bort mer vatten än en grundare placerad.

 

I detta sammanhang måste också ”kapillärkraften” nämnas. Lättast förstås den när en sockerbit doppas i lite kaffe eller te. Drycken ”trycks” eller ”sugs” upp i sockerbiten trots gravitationen. Kapillärverkan är mycket viktig för växternas vattenförsörjning.  Ju mindre porer desto större lyfthöjd har vattnet.

 

Markpackning

Det är lätt att inse att om en jord i samband med tex byggnation utsätts för stora laster kan dessa porer pressas samman. Olika jordar har olika benägenhet att packas och det beror självfallet också på hur vått det är när arbetena utförs. Generellt kan sägas att Jordar av Mo och Mjäla (eller som vi tekniskt kallar det silt) är mycket packningsbenägna. Även lera kan vara mycket benägen att packas men leran har om den ges rätt förutsättningar också en stark strukturbildande effekt så att den till viss del står emot packning. Det är alltså väldigt viktigt att sätta sig in i dessa förutsättningar för att i största möjliga mån undvika packningsproblem. Det är nämligen så att en packad jord kan ta mycket lång tid att reparera på naturlig väg. Beroende på förutsättningarna kan man hjälpa den processen något på traven men det är generellt väldigt viktigt att så långt det bara går undvika packning.

 

Ett vanligt sätt att hantera packning vid anläggningsarbete är att ta bort matjorden för att arbeta direkt på alven (terassen). När sedan höjder och allt är korrekt lägger man tillbaka matjorden. Är alven packningsbenägen kommer resultat bli att en lucker och fin matjord finns på några decimeter men därunder finns en närmast ogenomtränglig alv. Detta kan ge växterna problem genom att rötterna inte kan utvecklas normalt eller att regnvatten inte kan sjunka ner genom profilen vilket tex kan skapa syrebrist.

 

Kemi och biologi i marken

Vi skall i den tredje delen av jordskolan lära oss mer om kemiska och biologiska aspekter av jord. En viktig del av markkemin handlar om växtnäring. Därför rekommenderar jag dig som är intresserad av växtnäring att studera några av de artiklar jag tidigare skrivit i detta ämne. Länkar finns i faktarutan bredvid. Utöver växtnäring kommer vi att behandla bl a mikroorganismer och vikten av att förstå pHs påverkan på våra jordar.

 

Tills dess önskar jag lycka till med höstens arbeten!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson, driver tillsammans med sin familj och kompanjonerna Tomas Kjellquist och Jan Nystedt Glivarp Garden AB. Glivarp Garden AB är ett kunskapsföretag inom växtnäring, jord och återbruk. Anders är agronom med ekonomisk inriktning och har en bred erfarenhet med ledande roller inom såväl jordbruk som livsmedelsindustri och skötsel av utemiljö. Under hösten kommer ett antal artiklar i serien ”Glivarp Gardens Jordskola” att publiceras här på gröna trender, skrivna av Anders Larsson och hans kollegor.

Länkar till växtnäringsartiklarna:

http://www.godselstav.se/gronatrender/

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad