Glivarp Gardens Jordskola Del två

Publicerad: 2019-07-18 20.56 | Senast ändrad: 2019-07-18 20.56

Glivarp Gardens Jordskola Del två

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter såsom jordarnas textur och struktur. Vi kommer nu att fortsätta lite med markfysik inte minst vad gäller vatten i jordarna samt porernas viktiga roll för en fungerande jord. Vi kommer också att beröra markpackningen och dess svårigheter.

 

Porer i marken

Porerna i jorden är helt nödvändiga för jordens funktion. Porerna gör att syre kan transporteras ner till rötterna för att klara deras cellandning samt att koldioxiden kan transporteras upp. I en välfungerande jord kan upp till 60% av den totala volymen utgöras av porer. Denna andel brukar betecknas som jordens porositet.

Porerna indelas normalt efter storlek i makro och mikroporer. Makroporerna töms snabbare på vatten och har därför sin huvudsakliga funktion för gasutbyte medan mikroporerna därmed håller mer av det växttillgängliga vattnet.

 

Vatten hålles kvar genom att kontaktytan mellan porens vägg och vattenpelaren. En smalare por innebär att den samlade ytan ”porvägg” är större i förhållande till den totala mängden (vikten) vatten. Därför kan vattenpelaren vara högre i en smal por, dvs tyngden av  vattnet är inte större än porväggens ”dragningskraft” Strukturen och texturen på jorden bestämmer vilka porer som skapas. Av ovanstående resonemang förstås också att eftersom ”tyngden hos den längsta vattenpelaren styr” är det nödvändigt att ha kolla på detta vid dränering, för att undvika såväl att växterna får stå i vatten som att de torkar ut. En praktisk konsekvens av ovanstående blir naturligtvis också att on det är dränerat runt en byggnad med källare kommer växter som planteras längs byggnadens vägg att ha sämre vattenförutsättningar eftersom en djupare placerad dräneringsledning tar bort mer vatten än en grundare placerad.

 

I detta sammanhang måste också ”kapillärkraften” nämnas. Lättast förstås den när en sockerbit doppas i lite kaffe eller te. Drycken ”trycks” eller ”sugs” upp i sockerbiten trots gravitationen. Kapillärverkan är mycket viktig för växternas vattenförsörjning.  Ju mindre porer desto större lyfthöjd har vattnet.

 

Markpackning

Det är lätt att inse att om en jord i samband med tex byggnation utsätts för stora laster kan dessa porer pressas samman. Olika jordar har olika benägenhet att packas och det beror självfallet också på hur vått det är när arbetena utförs. Generellt kan sägas att Jordar av Mo och Mjäla (eller som vi tekniskt kallar det silt) är mycket packningsbenägna. Även lera kan vara mycket benägen att packas men leran har om den ges rätt förutsättningar också en stark strukturbildande effekt så att den till viss del står emot packning. Det är alltså väldigt viktigt att sätta sig in i dessa förutsättningar för att i största möjliga mån undvika packningsproblem. Det är nämligen så att en packad jord kan ta mycket lång tid att reparera på naturlig väg. Beroende på förutsättningarna kan man hjälpa den processen något på traven men det är generellt väldigt viktigt att så långt det bara går undvika packning.

 

Ett vanligt sätt att hantera packning vid anläggningsarbete är att ta bort matjorden för att arbeta direkt på alven (terassen). När sedan höjder och allt är korrekt lägger man tillbaka matjorden. Är alven packningsbenägen kommer resultat bli att en lucker och fin matjord finns på några decimeter men därunder finns en närmast ogenomtränglig alv. Detta kan ge växterna problem genom att rötterna inte kan utvecklas normalt eller att regnvatten inte kan sjunka ner genom profilen vilket tex kan skapa syrebrist.

 

Kemi och biologi i marken

Vi skall i den tredje delen av jordskolan lära oss mer om kemiska och biologiska aspekter av jord. En viktig del av markkemin handlar om växtnäring. Därför rekommenderar jag dig som är intresserad av växtnäring att studera några av de artiklar jag tidigare skrivit i detta ämne. Länkar finns i faktarutan bredvid. Utöver växtnäring kommer vi att behandla bl a mikroorganismer och vikten av att förstå pHs påverkan på våra jordar.

 

Tills dess önskar jag lycka till med höstens arbeten!

Anders Larsson, Agronom, Glivarp Garden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson, driver tillsammans med sin familj Glivarp Garden AB. Glivarp Garden AB är ett kunskapsföretag inom växtnäring, jord och återbruk. Anders är agronom med ekonomisk inriktning och har en bred erfarenhet med ledande roller inom såväl jordbruk som livsmedelsindustri och skötsel av utemiljö. Under hösten kommer ett antal artiklar i serien ”Glivarp Gardens Jordskola” att publiceras här på gröna trender, skrivna av Anders Larsson och hans kollegor.

Länkar till växtnäringsartiklarna:

http://www.godselstav.se/gronatrender/

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad