Grundkurs i entreprenörsteknik

Publicerad: 2016-12-04 19.23 | Senast ändrad: 2016-12-28 08.29

Grundkurs i entreprenörsteknik

I vinter låter vi den gamla beprövade grundkursen i entreprenörsteknik återuppstå för ett enstaka tillfälle eftersom det var längesedan den kördes och vi har fått några påstötningar om att det vore bra att ge nya entreprenörer möjlighet att att ta del av innehållet i en uppdaterad version. Kursen går i Nyköping den 1-2 februari 2017 och är alltså avsedd för dig som är nystartad eller helt enkelt behöver mer "kött" på benen i att vara entreprenadföretagarei utemiljöbranschen.

Kursledare är Claes-Anders Malmberg, Vd på Acama konsult AB. Claes-Anders gjorde även (fler än 50) grund- och fortsättningskurser i entreprenörsteknik åt LRF under åren 2008-10 när ett tusental farmartjänstare, maskinringare m fl fick en grundläggande kurs i att starta och driva entreprenadverksamhet.

För denna kurs krävs inga förkunskaper från andra kurser utan endast intresse för att vara trädgårdsentreprenör, maskinentreprenör, fastighetsskötselentreprenör eller annat inom den tekniska servicesektorn.

Vad är det man ska tänka på när man startar och vilka farliga fällor är det bäst att undvika? Hur påverkas jag av det "finstilta" i entreprenadavtalen och ska jag ta egna kunduppdrag eller arbeta som underentreprenör? Hur får jag till en aktiv marknadsföring och vad krävs för att jag ska kunna sälja mina tjänster? Följ länken här på Gröna Trender och läs mer om detta redan nu; http://www.gronatrender.se/article.php?id=161

Och förstås, hur skriver jag anbud och vad säger avtalslagen? Missa inte heller här att ta del av lite mer om detta redan nu i en av våra artiklar här på Gröna Trender: http://www.gronatrender.se/article.php?id=175

Miljö- och kvalitetsarbetets grunder hinner vi också med första dagen, liksom grupparbete på för- och eftermiddag.

Den andra dagen ägnar vi oss åt kalkylering och prissättning och börjar från grunden. Hur ska jag tänka för att rätt kunna prissätta arbete, maskiner och material? Checklistor, mallar och lathundar gör det lätt att förstå och lätt att räkna själv. Hur ska jag tänka vid val av maskiner, redskap och fordon? Även att kunna styra och följa upp arbetena är viktigt, liksom att hitta felkällorna i siitt tänkande och sina kalkyler. Är det lätt att man tänker fel eller räknar bort sig? Javisst är det det och kanske allra mest i början. Det är lätt att arbeta mycket, slita och släpa men inte lika lätt att få egenföretagandet att gå runt och få något över på sista raden. Även dag 2 gör vi grupparbete på för- och eftermiddag.

Kursen behandlar både maskinentreprenad och bemanning och tjänster som tillhandahålls utan maskiner.

Översiktligt Innehåll

Dag 1:

 Omvärldsanalys
 Satsa rätt från början
 Grundläggande entreprenadjuridik
 Entreprenörens arbetsmiljöansvar
 Att vara underentreprenör eller svara för egen entreprenad
 Aktiv försäljning och kundvård
 Offentlig och privat anbudsgivning
 Kvalitets- och miljöarbete

Dag 2:

 Kalkyleringens grunder i ett entreprenadföretag
 Prissättning av arbetskraft och typiska entreprenadarbeten
 Att välja rätt maskin och fordon – och sätta rätt pris
 Att styra och följa upp mindre entreprenader och arbetsprojekt
 Vanliga felkällor i entreprenader och entreprenadkalkyler

Kursen behandlar både maskinentreprenad och bemanning och tjänster som tillhandahålls utan maskiner.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

1-2 februari i Nyköping. Lokal meddelas senare.
Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.
 

Kostnad

Kostnaden är 4450 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher. Sista anmälningsdag är den 30 december 2016.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post. ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar. ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

14 april 2019

Att möta kunden i trädgårdsbranschen

Hur ska man som entreprenör genomföra det viktiga första kundbesöket? Här får du användbara råd och tips om vad du ska tänka på. Det är ute hos kunden som avgörandet står om det blir affär eller inte. 

Ny kurs i att arbetsleda markentreprenader blir det i Huddinge den 13-14 november.

Läs mer »

14 april 2019

Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Känner du av konkurrensen? Dags att ta ett starkt grepp redan nu ! Kunskaper i kalkylering och prissättning är grundläggande för att vara konkurrenskraftig.

Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge den 16-17 oktober.

Läs mer »

14 april 2019

Att själv kunna tänka rätt i kalkyleringen

Mycket av kalkyleringen handlar om att utveckla sitt sunda förnuft och kunna tänka rätt. Det ökar både precision och tydlighet. Ny kurs i kalkylering av markentreprenader blir det i Huddinge 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

14 april 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad