GIS och markskötsel

Publicerad: 2016-10-12 11.50 | Senast ändrad: 2016-10-12 11.50

GIS och markskötsel

Stora resurser läggs på skötsel av parker, kyrkogårdar och offentliga platser. Allt oftare läggs skötsel av denna mark ut på entreprenad. Ett tillförlitligt underlag som hjälper både entreprenören och beställaren bör finnas både vid det ev. upphandlingstillfället och vid kommunikation mellan parterna genom hela drift- och underhållsprocessen.
 
Ofta består underlaget av papperskartor och någon form av register där man visuellt försökt bedöma vad som tagit bort eller tillkommit. Ju längre tiden går ju mer oprecist blir underlaget. Det är inte ovanligt att det saknas underlag helt vilket gör att det vid en upphandling är helt upp till entreprenören att göra en uppskattning av driftskostnaderna.
 
Lösningen på detta brukar förkortas GIS = Geografiskt Informations System.

Definitionen av GIS är: ”Ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografisk data.

Ett GIS innehåller en karta och ett register. Registret beskriver valda delar av kartans olika objekt. Objekten vid markskötsel brukar bestå i olika typer av markytor som: gräs, lekytor, buskage, hårdgjorda ytor, mm. Punktobjekt som: papperskorgar, parkbänkar, belysning, träd och lekutrustning.  Linjeobjekt som staket och hängrännor. Allt som genererar en kostnad är av intresse att få med i kartan. Finessen med ett GIS är att kartan har en geografisk position. Det gör att man med automatik får ett läge, en utbredning eller längd på de objekt som läggs in. 
 
Man kan också visa och beskriva åtgärder i kartan. Detta kan vara planerade beskärningar och prioritering av snöröjning. Den information som knyts till kartan anpassas lätt till olika användares behov.
 
Ett digitalt kartmaterial är lättare att hålla levande än analoga papperskartor. Om det inte finns något tidigare grundmaterial kan nya objekt digitaliseras med kommunala baskartor och flygfoton som underlag.

Det samlade digitala materialet kan med fördel användas för att analysera verksamheten, t.ex. vilka resurser som krävs nu och vad man kan förvänta sig vid planerade förändringar. Det som beskrivs ovan är väldigt grundläggande men inte desto mindre effektivt vid markskötsel.

 

Image and video hosting by TinyPic

Magnus Lönnberg, GIS-konsult

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Magnus Lönnberg är GIS – konsult och nås på
GeoInfo Magnus Lönnberg, 0431-454639 eller 0708-153706

Magnus.lonnberg@markinfo.se

Läs mer om Magnus på

https://www.linkedin.com/in/magnus-lönnberg-1679729b?trk=nav_responsive_tab_profile

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad