Landskapsingenjören i mig

Publicerad: 2016-08-23 19.32 | Senast ändrad: 2016-08-23 19.32

Landskapsingenjören i mig

Känslan för omgivningarnas vårdade yttre har alltid haft högt prioritet hos mig. Redan som 6-7 årig grabb gillade jag att varje lördag kratta gårdsplanen och infartsvägen vid mitt barndomshem i Finland. Det var ingen som bad mig göra detta. Det var jag själv som ville det, jag gillade att se spår efter krattan i gruset - det var snyggt, det var stiligt och det var rent. Jag hade sedan hunnit bli ca 12-13 år gammal som jag blev engagerad mer i uppdraget att hålla ordning och reda på tomten. Jag var van att hantera traktorn så jag beslutade att kedja fast morfars gamla skrotbilar och dylikt och dra dessa till mer undanskymt läge och bort från synfältet. Detta blev bra och jag blev nöjd.

Jag hade dock inte i mina vildaste fantasier kunnat ana att detta krattande och städande kunde lämna så djupa spår i mig att jag i dag har ett nyregistrerat konsult- och rådgivningsföretag, RR Landskap. En landskapsingenjör började utvecklas i mig redan i början av 1960 talet och 40 år senare, våren 2001, tog jag examen i Alnarp och det är jag mycket glad över.

Oavsett var jag befinner mig har jag alltid landskapsingenjörsglasögonen på mig, det är ”en yrkesskada” som jag får dras med. Det må vara stadsnära skogar, parker, kyrkogårdar, infarter till städerna som inte alltför sällan består av industriområden, alléer, nya affärscentra, ja – listan kan göras hur lång som helst.

Nu väntar en spännande framtid i den gröna verksamheten med RR Landskap.

 
 

Reino Raitala, landskapsingenjör och teknisk projektledare, RR Landskap

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Landskapsingenjör och teknisk projektledare. 

Har under våren 2016 börjat som auktoriserad mätningskonsult åt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation nya uppmätningar samt uppdateringar av tidigare gjorda uppmätningar i norra Sverige. 

Medverkar som kursledare och föreläsare på flera av Acama konsult AB kurser och utbildningar. Bl a i

Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning för kyrkogårdsförvaltningar 15-17/11 i Västerås

http://www.gronatrender.se/article.php?id=191

Verksamheten är inriktad på planering, projektledning och rådgivning. Upprättning av underhålls- och trädvårdsplaner för kyrkogårdar, konsultation om nya arbetsmetoder för grönyteskötseln, skötselplaner för statsnära skogar och rådgivning i begravningstekniska frågor.

https://www.linkedin.com/in/reino-raitala-9b02ab91/en

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad