Ny saltlake förbättrar vinterväghållningen

Publicerad: 2016-09-14 17.52 | Senast ändrad: 2016-09-14 17.52

Ny saltlake förbättrar vinterväghållningen

Karlstads kommuns produktionsavdelning har under det senaste året utvecklat en ny blandning av saltlake, med flera nya egenskaper. Den nya saltlaken innebär enligt Karlstads kommun snabbare upptorkning av vägbanan, färre återfrysningar, lägre kostnad för vinterväghållningen pga färre halkbekämpningstillfällen och sannolikt lägre halter av PM10-partiklar i luften.

Verksamhetssamordnaren Lars Karlsson berättar för Gröna Trender att det övergripande målet med arbetet har varit att få vägen att torka upp så fort som är möjligt i samband med sopsaltning av gång- och cykelvägar. Detta för att minska risken för återfrysningar. Även vid traditionell spridning av saltlake visar sig den nya blandningens fördelar på vägbanan. Antalet halkbekämpningar blir med den nya blandningen färre och man spar därför både drivmedel och kemikalier. NaCl är känt för att få vägen att torka upp. CaCl2 håller fukten kvar i vägbanan.

Nackdelen med ren NaCl är att effekten avtar då temperaturen sjunker ner till intervallet mellan ca -5 till -7°C, medan CaCl2 har god effekt ända ner till -20°C. (Teoretiskt under ideala förhållanden ända ner till -40°C). För att få bästa möjliga effekt i halkbekämpningen har målet varit att kombinera de goda egenskaperna från respektive ämne i en och samma lösning. I tester framgick att om man har för mycket CaCl2 tillsammans med NaCl så blir resultatet att vägbanan inte torkar upp på ett tillfredställande sätt.

Tomas Stomberg, produktionsledare på Karlstads kommun har testat olika blandningar av av färdigblandad vinterlake (NaCl-lösning, 23%) och sommarlake (CaCl2-lösning, 36%) för att se vilket resultat som går att uppnå. Man fann en brytpunkt när den färdigblandade produkten innehåller 200l CaCl2-lösning respektive 800l NaCl-lösning (se recept i kapitel 5.1). Vid det blandningsförhållandet så torkar vägen upp lika fort som om ren NaCllösning hade använts. Om blandningsförhållandet är 80/20, så torkar vägen upp lika fort som om ren NaCl-lösning hade använts. Karlstad fick goda resultat på halkbekämpningen ända ner till minus 15 grader. 

Blandningen blir lite dyrare (i Karlstads fall ca 90kr/m3) än vanlig NaCllösning och kräver mer av den som ska hantera saturatorn som tillreder blandningen, men fördelarna vid halkbekämpning är så övervägande att Karlstad kommun rekommenderar denna blandning. 

 
 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Halkbekämpning i Karlstad kommun:

När snöröjningen startar beror på hur mycket snö det har kommit och det är alltid gång- och cykelvägar som röjs först. Så här prioriterar Karlstad kommun:

1. Prioriterade cykelstråk från bostadsområden till Tingvallastaden, vid 2 centimeter snö.
2. Gång- och cykelbanor, vid 4 centimeter snö.
3. Busslinjenät, trafikleder och större huvudgator, vid 4 centimeter snö.
4. Övriga gator och enskilda vägar, vid 8 centimeter snö.

För dig som vill läsa hela rapporten från Karlstad kommun, tag kontakt med verksamhetssamordnare Lars Karlsson på telefon 054-540 6627.

För dig som är intresserad av att fortbilda dig inom vinterväghållningsfrågorna vill vi påminna om vinterväghållningsdagarna i Huddinge 26-27 oktober. Det blir två innehållsrika konferensdagar med många spännande föreläsningar och rika tillfällen till erfarenhetsutbyten. Läs mer på

http://gronatrender.se/article.php?id=108

Mer information om vinterväghållning i Sverige hittar du på Acamas nya hemsida : http://www.vintervaghallning.se

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad