Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Publicerad: 2018-09-21 08.05 | Senast ändrad: 2018-09-21 08.05

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Detta är en uppföljning av den artikelserie som tidigare publicerats här på Gröna Trender nämIigen artikelserien ”Växtnäring till stadsträd – Varför och hur?”
 
Artiklarna har blivit mycket lästa och uppskattade och det är vi tacksamma för. Av frågorna förstod vi att det kan vara på sin plats med en liten fördjupning ur ett ekonomiskt perspektiv.  Anders Larsson har till denna artikel haft stöd av Tönnersjö Plantskolas VD Daniel Johansson.
 
Att plantera träd i stadsmiljö oavsett om det sker i gatu- eller parkmiljö är en stor investering. Hur stor varierar naturligtvis från fall till fall. Enligt vår erfarenhet är en inte ovanlig kostnad för plantering av ett träd i storlek 16-18 inklusive växtbädd i storleksordningen 15.000kr. Konsulteras litteratur anges ibland en betydligt högre kostnad.
 
En första reflektion som kan göras är naturligtvis att ett antal av träden troligen inte överlever. Överlednadsfrekvensen påverkas av en rad faktorer; allt ifrån att träd blir påkörda i samband med snöröjning som att de dör pga. vattenbrist. Det kan göras mycket för att öka överlevnaden, ett bra sätt är att välja depåodlade träd som har ett mycket bättre utvecklat rotsystem än t ex träd med traditionell rotklump och vid leverans kraftigt beskurna rötter eller krukodlade träd i steril torv med begynnande rotsnurr. Ett annat är naturligtvis att arbeta med bra växtbäddar. Växtnäring och vatten under trädets första år är också helt avgörande faktorer, och har beskrivits i flera SLU-rapporter t ex Drott, 2012. 
 
Att gödsla för 2-3 års växtnäringsbehov med GrönVäx kostar i storleksordningen 150-200 kronor per träd i produktkostnad. (D.v.s. 50-70 kr per träd och år vid tre års växtnäringseffekt). Att tillföra näring i etableringsskedet skulle då fördyra projektet med ca 1 % men ge en försäkring om att trädet har en god växtnäringstillgång under de viktiga första åren. Var och en får göra sin egen bedömning men artikelförfattarna tycker att denna merkostnad är i det närmaste försumbar.
 
Att ersätta ett förlorat träd kostar ofta betydligt mer än den ursprungliga planteringen per träd räknat. Dessutom tappas estetik då man av ekonomiska skäl ofta tvingas ersätta med en mindre storlek på träden än vad planteingen nu består av.
 
Redan efter ett fåtal år har alla växtbäddar tappat merparen av sitt för trädet lättillgängliga växtnäringsinnehåll. När detta inträffar är det inte alls säkert att du ser några omedelbara symptom på brist eftersom det tar lång tid för trädet att tappa sin vitalitet (som det också tar betydligt längre tid att återskapa). Som en försäkringsåtgärd kan det därför vara kostnadseffektivt att fylla på med växtnäring efter ett antal år. Om detta skall göras på traditionellt sätt behöver trädet besökas flera gånger per säsong och förutom att det blir dyrt är risken överhängande att det inte alls blir gjort. Om GrönVäx används kan gödslingen samordnas med andra arbetsuppgifter t ex uppbyggnadsbeskärning, kontroll av uppbindning eller annat. Om denna samordning sker kan man komma undan med en mycket låg kostnad för själva gödslingsarbetet. 
 
Även om man genomför gödslingen som ett separat moment stannar kostnaden för material och arbete på ca 300kr per träd (eller 100kr per år). Detta innebär att en årlig försäkring mot växtnäringsbrister kostar i storleksordningen 0,7 % av etableringskostnaden för ett träd. Annorlunda utryckt om ett träd av 150 kan räddas så är kostnaden för gödslingen betalad. Dessutom och viktigare är att man får ett starkare grönare och vackrare träd som står emot sjukdomar och skador bättre.
 
Men även för dig som trots planeringsmässiga svårigheter redan idag gödslar träd regelbundet på traditionellt sätt d.v.s. 2-3 ggr per år med mineralgödsel erbjuder GrönVäx ett alternativ. Eftersom växtnäringseffekten är flerårig sparas en stor mängd arbete. Var och en får efter sina förutsättningar bedöma detta men att 4-6 besök per träd sparas in under en treårsperspektiv är ingen överdrift. I beaktande skall då också tas den ökade effektiviteten, minskade läckaget av växtnäring samt det faktum att gödslingen trots allt faktiskt blir gjord i tid.
 
Avslutningsvis vill vi bara trycka på att gödslingen inte främst är en kostnadsfråga utan ett sätt att få vitalare, friskare och vackrare träd. Att det sedan är ekonomiskt att gödsla får betraktas som en bonus.
 
Sammanfattningsvis utgör gödsling med GrönVäx:
1. Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillgodose trädens behov av växtnäring vid etablering. GrönVäx innebär en projektfördyring med 1 % om etableringskostnaden är 15.000kr per träd.
2. Ett billigt och enkelt sätt att försäkra träden mot växtnäringsbrist. Årskostnaden utgör ca 0,5-1% av trädets etableringskostnad. Vad är din kostnad för bevattning, uppbindning eller beskärning?
3. En arbetsbesparande metod och en växtnäringseffektivare (och därmed miljövänligare) metod jämfört med traditionella metoder för gödsling.
4. Ett sätt att stärka allmäntillståndet – vitaliteten hos träden och göra dessa mer motståndskraftiga mot de påfrestningar ett stadsträd idag möter. 
 
Hoppas att ovanstående kan komma till nytta i din planering inför etablerade och kommande trädprojekt!
 

Anders Larsson, Glivarp Garden AB och Daniel Johansson, Tönnersjö plantskola AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller i en uppskattad jordkurs, Vad är Jord och Växtnäring, som också kan fås som uppdragsutbildning runt om i landet. Läs mer här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

 
Tönnersjö Plantskola är Sveriges största alléträdsproducent och trädplantskola. Företaget är ett familjeföretag i tredje generationen och har egen odling av träd på drygt 100ha. På denna areal odlas 125.000träd.
För mer information besök gärna http://www.tonnersjo.se
 
Glivarp Garden AB vill vara det ledande företaget inom växtnäring till träd i Skandinavien. Bland grundarna finns en gedigen kunskap om växtnäring och biologiska processer, samt en passion för parker och träd. Glivarp Garden AB marknadsför idag en gödselstav GRÖNVÄX, som nominerades till Elmia Garden Awards 2015 bland annat för dess effektivitet och långtidsverkan (upp till tre år). Mer information och referenser finns på http://www.godselstav.se eller hos företagets svenska återförsäljare http://www.weibullshorto.se
 

Senaste artiklar

18 mars 2019

Aktiv riskbedömning och vardagsrisker

Antalet tillbudsanmälningar är ofta lågt och maskinförarnas toleransgräns (”stryktålighet” kallar jag det för) för när ett tillbud inträffat är oerhört hög.

Läs mer »

12 mars 2019

Varför är vintergruset farligt och dyrt?

Mitt i ett stort moln av damm går en gatuarbetare och blåser samman vintergruset. Det sticker i näsan..

Läs mer »

4 mars 2019

Kaffeplantagen i de dimhöljda bergen

Vi åker norrut i delstaten Karnataka för att efter fem timmar på de skumpiga vägarna från Nagarholes vildmarkspark komma till ett av två områden i Indien där man odlar kaffe..

Läs mer »

4 mars 2019

Vildmarksreservatet i Nagarhole

Nagarholes vildmarksreservat ligger i södra Indien på gränsen mellan delstaten Karnataka och delstaten Kerala, längs floden Kabini..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad