Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Publicerad: 2019-11-05 18.09 | Senast ändrad: 2020-03-05 21.27

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Att plantera träd i stadsmiljö oavsett om det sker i gatu- eller parkmiljö är en stor investering. Hur stor varierar naturligtvis från fall till fall. Enligt vår erfarenhet är en inte ovanlig kostnad för plantering av ett träd i storlek 16-18 inklusive växtbädd i storleksordningen 15.000kr. Konsulteras litteratur anges ibland en betydligt högre kostnad.Kurser

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


 

En första reflektion som kan göras är naturligtvis att ett antal av träden troligen inte överlever. Överlednadsfrekvensen påverkas av en rad faktorer; allt ifrån att träd blir påkörda i samband med snöröjning som att de dör pga. vattenbrist. Det kan göras mycket för att öka överlevnaden, ett bra sätt är att välja depåodlade träd som har ett mycket bättre utvecklat rotsystem än t ex träd med traditionell rotklump och vid leverans kraftigt beskurna rötter eller krukodlade träd i steril torv med begynnande rotsnurr. Ett annat är naturligtvis att arbeta med bra växtbäddar. Växtnäring och vatten under trädets första år är också helt avgörande faktorer, och har beskrivits i flera SLU-rapporter t ex Drott, 2012.

Att gödsla för 2-3 års växtnäringsbehov med GrönVäx kostar i storleksordningen 150-200 kronor per träd i produktkostnad. (D.v.s. 50-70 kr per träd och år vid tre års växtnäringseffekt). Att tillföra näring i etableringsskedet skulle då fördyra projektet med ca 1 % men ge en försäkring om att trädet har en god växtnäringstillgång under de viktiga första åren. Var och en får göra sin egen bedömning men artikelförfattarna tycker att denna merkostnad är i det närmaste försumbar.

Att ersätta ett förlorat träd kostar ofta betydligt mer än den ursprungliga planteringen per träd räknat. Dessutom tappas estetik då man av ekonomiska skäl ofta tvingas ersätta med en mindre storlek på träden än vad planteingen nu består av.

Redan efter ett fåtal år har alla växtbäddar tappat merparen av sitt för trädet lättillgängliga växtnäringsinnehåll. När detta inträffar är det inte alls säkert att du ser några omedelbara symptom på brist eftersom det tar lång tid för trädet att tappa sin vitalitet (som det också tar betydligt längre tid att återskapa). Som en försäkringsåtgärd kan det därför vara kostnadseffektivt att fylla på med växtnäring efter ett antal år. Om detta skall göras på traditionellt sätt behöver trädet besökas flera gånger per säsong och förutom att det blir dyrt är risken överhängande att det inte alls blir gjort. Om GrönVäx används kan gödslingen samordnas med andra arbetsuppgifter t ex uppbyggnadsbeskärning, kontroll av uppbindning eller annat. Om denna samordning sker kan man komma undan med en mycket låg kostnad för själva gödslingsarbetet.

Även om man genomför gödslingen som ett separat moment stannar kostnaden för material och arbete på ca 300kr per träd (eller 100kr per år). Detta innebär att en årlig försäkring mot växtnäringsbrister kostar i storleksordningen 0,7 % av etableringskostnaden för ett träd. Annorlunda utryckt om ett träd av 150 kan räddas så är kostnaden för gödslingen betalad. Dessutom och viktigare är att man får ett starkare grönare och vackrare träd som står emot sjukdomar och skador bättre.

Men även för dig som trots planeringsmässiga svårigheter redan idag gödslar träd regelbundet på traditionellt sätt d.v.s. 2-3 ggr per år med mineralgödsel erbjuder GrönVäx ett alternativ. Eftersom växtnäringseffekten är flerårig sparas en stor mängd arbete. Var och en får efter sina förutsättningar bedöma detta men att 4-6 besök per träd sparas in under en treårsperspektiv är ingen överdrift. I beaktande skall då också tas den ökade effektiviteten, minskade läckaget av växtnäring samt det faktum att gödslingen trots allt faktiskt blir gjord i tid.

Avslutningsvis vill vi bara trycka på att gödslingen inte främst är en kostnadsfråga utan ett sätt att få vitalare, friskare och vackrare träd. Att det sedan är ekonomiskt att gödsla får betraktas som en bonus.

Sammanfattningsvis utgör gödsling med GrönVäx:

1. Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillgodose trädens behov av växtnäring vid etablering. GrönVäx innebär en projektfördyring med 1 % om etableringskostnaden är 15.000kr per träd.

2. Ett billigt och enkelt sätt att försäkra träden mot växtnäringsbrist. Årskostnaden utgör ca 0,5-1% av trädets etableringskostnad. Vad är din kostnad för bevattning, uppbindning eller beskärning?

3. En arbetsbesparande metod och en växtnäringseffektivare (och därmed miljövänligare) metod jämfört med traditionella metoder för gödsling.

4. Ett sätt att stärka allmäntillståndet – vitaliteten hos träden och göra dessa mer motståndskraftiga mot de påfrestningar ett stadsträd idag möter.

Hoppas att ovanstående kan komma till nytta i din planering inför etablerade och kommande trädprojekt!

 

Anders Larsson, Glivarp Garden AB och Daniel Johansson, Tönnersjö plantskola AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson och Acamas kurs i "jord och växtnäring" ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.
https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

 

Senaste artiklar

26 maj 2020

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

26 maj 2020

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anlendingar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

22 maj 2020

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

Läs mer »

19 maj 2020

Hur får häckarna mer växtkraft?

För att hjälpa svagare partier av häckar, träd och buskar med växtnäringstillförseln har vi tagit fram gödselstaven GrönVäx, långtidsverkande näring som på ett enkelt och smidigt sätt vitaliserar häckarna.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad