Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Publicerad: 2019-07-15 14.56 | Senast ändrad: 2019-07-15 14.56

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Att plantera träd i stadsmiljö oavsett om det sker i gatu- eller parkmiljö är en stor investering. Hur stor varierar naturligtvis från fall till fall. Enligt vår erfarenhet är en inte ovanlig kostnad för plantering av ett träd i storlek 16-18 inklusive växtbädd i storleksordningen 15.000kr. Konsulteras litteratur anges ibland en betydligt högre kostnad.
 
En första reflektion som kan göras är naturligtvis att ett antal av träden troligen inte överlever. Överlednadsfrekvensen påverkas av en rad faktorer; allt ifrån att träd blir påkörda i samband med snöröjning som att de dör pga. vattenbrist. Det kan göras mycket för att öka överlevnaden, ett bra sätt är att välja depåodlade träd som har ett mycket bättre utvecklat rotsystem än t ex träd med traditionell rotklump och vid leverans kraftigt beskurna rötter eller krukodlade träd i steril torv med begynnande rotsnurr. Ett annat är naturligtvis att arbeta med bra växtbäddar. Växtnäring och vatten under trädets första år är också helt avgörande faktorer, och har beskrivits i flera SLU-rapporter t ex Drott, 2012. 
 
Att gödsla för 2-3 års växtnäringsbehov med GrönVäx kostar i storleksordningen 150-200 kronor per träd i produktkostnad. (D.v.s. 50-70 kr per träd och år vid tre års växtnäringseffekt). Att tillföra näring i etableringsskedet skulle då fördyra projektet med ca 1 % men ge en försäkring om att trädet har en god växtnäringstillgång under de viktiga första åren. Var och en får göra sin egen bedömning men artikelförfattarna tycker att denna merkostnad är i det närmaste försumbar.
 
Att ersätta ett förlorat träd kostar ofta betydligt mer än den ursprungliga planteringen per träd räknat. Dessutom tappas estetik då man av ekonomiska skäl ofta tvingas ersätta med en mindre storlek på träden än vad planteingen nu består av.
 
Redan efter ett fåtal år har alla växtbäddar tappat merparen av sitt för trädet lättillgängliga växtnäringsinnehåll. När detta inträffar är det inte alls säkert att du ser några omedelbara symptom på brist eftersom det tar lång tid för trädet att tappa sin vitalitet (som det också tar betydligt längre tid att återskapa). Som en försäkringsåtgärd kan det därför vara kostnadseffektivt att fylla på med växtnäring efter ett antal år. Om detta skall göras på traditionellt sätt behöver trädet besökas flera gånger per säsong och förutom att det blir dyrt är risken överhängande att det inte alls blir gjort. Om GrönVäx används kan gödslingen samordnas med andra arbetsuppgifter t ex uppbyggnadsbeskärning, kontroll av uppbindning eller annat. Om denna samordning sker kan man komma undan med en mycket låg kostnad för själva gödslingsarbetet. 
 
Även om man genomför gödslingen som ett separat moment stannar kostnaden för material och arbete på ca 300kr per träd (eller 100kr per år). Detta innebär att en årlig försäkring mot växtnäringsbrister kostar i storleksordningen 0,7 % av etableringskostnaden för ett träd. Annorlunda utryckt om ett träd av 150 kan räddas så är kostnaden för gödslingen betalad. Dessutom och viktigare är att man får ett starkare grönare och vackrare träd som står emot sjukdomar och skador bättre.
 
Men även för dig som trots planeringsmässiga svårigheter redan idag gödslar träd regelbundet på traditionellt sätt d.v.s. 2-3 ggr per år med mineralgödsel erbjuder GrönVäx ett alternativ. Eftersom växtnäringseffekten är flerårig sparas en stor mängd arbete. Var och en får efter sina förutsättningar bedöma detta men att 4-6 besök per träd sparas in under en treårsperspektiv är ingen överdrift. I beaktande skall då också tas den ökade effektiviteten, minskade läckaget av växtnäring samt det faktum att gödslingen trots allt faktiskt blir gjord i tid.
 
Avslutningsvis vill vi bara trycka på att gödslingen inte främst är en kostnadsfråga utan ett sätt att få vitalare, friskare och vackrare träd. Att det sedan är ekonomiskt att gödsla får betraktas som en bonus.
 
Sammanfattningsvis utgör gödsling med GrönVäx:
1. Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att tillgodose trädens behov av växtnäring vid etablering. GrönVäx innebär en projektfördyring med 1 % om etableringskostnaden är 15.000kr per träd.
2. Ett billigt och enkelt sätt att försäkra träden mot växtnäringsbrist. Årskostnaden utgör ca 0,5-1% av trädets etableringskostnad. Vad är din kostnad för bevattning, uppbindning eller beskärning?
3. En arbetsbesparande metod och en växtnäringseffektivare (och därmed miljövänligare) metod jämfört med traditionella metoder för gödsling.
4. Ett sätt att stärka allmäntillståndet – vitaliteten hos träden och göra dessa mer motståndskraftiga mot de påfrestningar ett stadsträd idag möter. 
 
Hoppas att ovanstående kan komma till nytta i din planering inför etablerade och kommande trädprojekt!
 

Anders Larsson, Glivarp Garden AB och Daniel Johansson, Tönnersjö plantskola AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Anders Larsson håller en endagskurs i jord och växtnäring i Huddinge den 9/10 2019. Läs mer om kursen här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

Anmäl dig på kursanmälningsformuläret ovan.

Anders Larsson är agronom med inriktning ekonomi. Läs mer om Anders på hans LinkedIn profil: 

https://se.linkedin.com/in/anders-larsson-19583646/en

Datum och plats

9 oktober 2019 2019 på Folkets Hus i Huddinge
Dagen börjar kl. 08.30 och slutar kl. 16.00.

http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 3250 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan den 9 augusti 2019 får du 500 kr rabatt! OBS: Gå 4 och betala för 3 gäller till den 9 september. 
Sista anmälningsdag är den 9 september 2019. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Kursen ges som uppdragsutbildning på plats hos er i era egna lokaler. Ni ordnar själva kaffen och lunch. Kursdokumentation ingår i kursens pris från oss.

Vid intresse kontakta gärna ACAMA genom Claes-Anders Malmberg eller Glivarp Garden direkt genom Anders Larsson via telefon nedan.

Anders Larsson, info@hannelund.se, 070-2364467

 

C-A Malmberg, ca@acama.se, 070-5719833

 

Senaste artiklar

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Ny kurs i jord och växtnäring blir det i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

18 juli 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

Missa inte att anmäla dig till kursen i Jord och växtnäring som går i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad