Temadag - arbetsledning i jour & beredskap

Publicerad: 2016-08-04 11.47 | Senast ändrad: 2016-08-04 11.47

Temadag - arbetsledning i jour & beredskap

Hos kommuner och entreprenörer finns flera typer av verksamheter som kan kräva snabb arbetsinsats utanför ordinarie arbetstid. Inom kommunaltekniken är de vanligaste uppdragen gatudriftens beredskap året om, VA-jouren året om och snöjouren under vintertid. I dessa verksamheter ställs det ofta krav på tillgång till beslutskompetens och särskild arbetsledning.

Det vanliga är att medarbetarna själv utbildas för att kunna hantera akuta situationer självständigt och att organisationen som sådan säkerställer att medarbetarna har en utökad delegation när så krävs. Ibland kan ordinarie chef hantera uppkomna problem dagen efter, men långt ifrån alltid.

Inte sällan behöver en ansvarig chef kontaktas under beredskaps- och jourtid för rådgivning, direkt arbetsledning eller helt enkelt för att överta den akuta hanteringen av ärendet. Klara anvisningar beträffande arbetsledning under beredskaps- eller jourtid saknas i arbetsmiljöföreskrifterna. Det är upp till varje företag eller förvaltning att hitta sin egen lösning så att det alltid finns någon kompetent person med delegerat arbetsmiljöansvar på jour- och beredskapstid.

Arbetsledning i beredskap eller jour är en stor belastning på ledningsorganisationen. Det gäller att få en rimlig arbetsbelastning och då krävs att arbetsgivaren får ihop tillräckligt många kompetenta arbetsledare för att ingå i beredskapen eller jouren. Det i sin tur innebär ofta att vissa av arbetsledarna kommer från andra arbetsområden än det som jouren eller beredskapen främst gäller.

Det händer ofta att en belysningsingenjör ingår i gatu/va-jouren och denne kanske inte är kompetent när det gäller att laga en vattenläcka under svåra förhållanden. Kan han eller hon då göra en korrekt riskbedömning av arbetet och leda lagningen på ett sätt som minimerar riskerna och förebygger eventuella olyckor?

På denna temadag belyser vi olika erfarenheter och upplägg av arbetsledning på beredskaps- och jourtid i tekniska verksamheter.

• Hur kan uppdraget definieras och avgränsas på bästa sätt?
• Vilken kunskap behövs och hur tar vi fram en lämplig handlingsplan?
• Vilka planerings-, genomförande- och uppföljningsrutiner är viktiga ?
• Vilka resurser behöver ställas till arbetsledarens förfogande?
• Var befinner sig jourarbetsledaren rent arbetsmiljömässigt i organisationen?

Dessa och flera andra frågeställningar behandlar vi under denna nyinsatta temadag . Vi ger också goda exempel på uppdragsbeskrivningar, planeringsrutiner och ansvarsfördelningar hur olika tekniska verksamheter har löst arbetsledningsfrågan under beredskaps- och jourtid.

På temadagen medverkar Claes-Anders Malmberg från Acama konsult AB och inbjudna gästföreläsare från branschen. 

 
 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

29 september 2016 på Huddinge konferenscenter i Huddinge. Dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 15.30.
http://www.huddingekonferenscenter.se/

Kostnad

Fortbildningsdagen kostar 2475 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation. Sista anmälningsdag är den 29 augusti 2016. Boka-tidigt rabatt om 500 kr exklusive moms vid anmälan senast 1/8 2016.

Specialerbjudande: Gå både arbetsledningskursen 27-28/9 och temadagen för arbetsledning i jour och beredskap 29/9 och få 1000 kr i rabatt exkl moms på temadagens kursavgift. Gäller vid anmälan innan 1 september.

Läs mer om arbetsledningskursen http://www.gronatrender.se/article.php?id=155

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

18 mars 2019

Aktiv riskbedömning och vardagsrisker

Antalet tillbudsanmälningar är ofta lågt och maskinförarnas toleransgräns (”stryktålighet” kallar jag det för) för när ett tillbud inträffat är oerhört hög.

Läs mer »

12 mars 2019

Varför är vintergruset farligt och dyrt?

Mitt i ett stort moln av damm går en gatuarbetare och blåser samman vintergruset. Det sticker i näsan..

Läs mer »

4 mars 2019

Kaffeplantagen i de dimhöljda bergen

Vi åker norrut i delstaten Karnataka för att efter fem timmar på de skumpiga vägarna från Nagarholes vildmarkspark komma till ett av två områden i Indien där man odlar kaffe..

Läs mer »

4 mars 2019

Vildmarksreservatet i Nagarhole

Nagarholes vildmarksreservat ligger i södra Indien på gränsen mellan delstaten Karnataka och delstaten Kerala, längs floden Kabini..

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad