Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Publicerad: 2018-07-05 11.17 | Senast ändrad: 2018-07-05 11.15

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

 

"Jord och växtnäring"
Halmstad den 20 september

ACAMA och Glivarp Gardens kurs hade premiär under våren 2018 och blev en stor succé! I höst är kursen tillbaka igen och hålls denna gång i Halmstad. Under kursen går Agronomen Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Anders styrka är därför förmågan att koppla samman de teoretiska delarna som t ex markens struktur till vad det betyder när vi planterar och sköter våra miljöer.

Kursen syftar till att ge fältpersonalen en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kusen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. 

Kursen kostar 2750 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=296

 

"Odlingssubstrater och tillverkade jordar"
Huddinge den 4 oktober  

ACAMA och Glivarp Garden har tillsammans utvecklat ännu en kurs som har premiär nu i höst! Vår nya kurs heter ”Odlingssubstrat och tillverkade jordar”, i denna kurs går agronomen Anders Larsson igenom våra vanligaste odlingssubstrat. Hur de kommer till, vad de består av och hur de fungerar. Viktiga egenskaper som vattenhållande, dränerande och växtnäringshållande förmåga diskuteras och vad detta innebär praktiskt i användningen av substraten.

Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och syftet är att skapa en bättre förståelse för odlingssubstraten, de tillverkade jordarna men också att bli bättre på kompostering. Kursen innehåller en del internationella utblickar, främst från Tyskland, som har intressanta lösningar på delar av ovanstående.

Kursen kostar 2750 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=331

 

"Kalkylering av markentreprenader"
Halmstad den 10-11 oktober

Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig!

Den populära kursen är tillbaka i höst igen, denna gången i Halmstad!
Kursen vänder sig både till beställare och utförare.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg. Gästföreläsare dag 2 är Sebastian Mathisson, specialist på kalkylprogrammaet KP-fakta (markanläggning samt drift och underhåll).

Kursen kostar 5750 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=102


"Säkert renhållningsarbete för praktiska utförare"
Nyköping den 23 oktober

Målet med den här kursen är att ge fördjupad inblick i och kunskap om hur man kan riskbedöma, åtgärda, kvalitetssäkra och underlätta arbetet med markrenhållningen och avfallshanteringen inom gata-parkdrift och yttre fastighetsskötsel.

Kursen riktar sig främst till arbetsledare, lagbasar, driftplanerare, maskinförare, gatuarbetare parkarbetare och fastighetsskötare.

Kursen kostar 2750kr exklusive moms per kursdeltagare

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=256
 

"Vinteväghållningsdagarna 2018"
Järfälla den 24-25 oktober

Vinterväghållningsdagarna arrangeras nu för tredje gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016.
I år har vi två ledteman för dagarna: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”.

Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de två tidigare åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé.
Årets samarbetspartners är Salinity AB och Aebi-Schmidt Sweden AB. Andra intresserade branschföretag hälsas även i år hjärtligt välkomna att medverka som utställare.

* När du anmäler dig mellan 30/6 och 15/8 kostar det 5995 kr/pers
* När du anmäler dig mellan 15/8 och 24/9 kostar det 6495 kr/pers

Läs mer här: https://www.gronatrender.se/article.php?id=108

 

"Fortbildningsdag sten, fog och murar"
Nässjö den 6 november

Detta blir en dag fylld av en mängd tips kring natursten, betongsten, murar, markförankring, fogar, gatsten mm. Det kommer att ge en bra grund och svar på många av de frågor som finns kring markprojekt både i projektering och i anläggningsstadie. Denna kursdag passar utmärkt till landskapsarkitekter, arbetsledare, anläggare, bostadsrättsföreningar, kommuner och entreprenadföretag.

Kursledare är välkände Rickard Hjälm, VD för Flisby AB, som i ett flertal artiklar lyft frågorna kring stenmaterial i Gröna Trender, både det som gäller hur vi fascineras av stenmaterial, vilka egenskaper vi efterfrågar hos natirsten och betongsten, samt den högaktuella frågan om hårdfogar. Nu kommer Rickard Hjälm med några sakkunniga kollegor att ge dig en inspirerande och kunskapsspäckad kursdag med både teori och praktiska visningar.

Kursen kostar 2750 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=332

 

"Arbetsledning i markenreprenader"
Huddinge den 21-22 november

I november kommer Acamas VD Claes-Anders Malmberg och trädgårdsmästare Ingela Gudmundson att köra vår nyuppdaterade två-dagars kurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare i offentliga eller privata markentreprenader.

Arbetsledning är den verkliga nyckelfaktorn för att få arbetet kostnadseffektivt utfört inom rimliga tidsramar och ändå på ett ansvarsfullt och delaktighetsskapande sätt.

Kursen kostar 5750 kr exklusive moms per kursdeltagare.

Läs mer härhttps://www.gronatrender.se/article.php?id=155


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av höstens tekniska utbildningar!
Anmälan görs till vår kurs- och konferensansvariga Maria Malmberg, maria@acama.se  eller via vårt kursanmälningsformulär: http://www.gronatrender.se/kursanmalan.php

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

För information om respektive kurs (avgift, innehåll, plats etc.) finner du med hjälp av länkarna i artikeln!

Kurser:
börjar Dag 1 - kl 09.30 och slutar 16.30
börjar Dag 2 -  kl 09.00 och slutar 15.30.

Anmälan kan antingen ske via kursanmälningsformuläret på Gröna Trender (se näst längst till höger bland kategorierna längst upp på sidan)
eller anmäl er till vår kurs-och konferensansvarige Maria Malmberg via mail - maria@acama.se.
 

Senaste artiklar

21 september 2018

Fortbildningsdag sten, fog och murar

Detta blir en dag fylld av en mängd tips kring natursten, betongsten, murar, markförankring, fogar, gatsten mm. Den ger svar på många av de frågor som finns kring markprojekt både i projektering och i anläggningsstadie.

Läs mer »

21 september 2018

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Ny egenarrangerad kurs i kalkylering och prissättning av markentreprenader ordnas i Halmstad den 10-11 oktober 2018.
 

Läs mer »

21 september 2018

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjuder för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10. Årets ledteman för dagarna är: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

21 september 2018

Gödsling av stadens träd - en ekonomisk aspekt

Uppföljande artikel i serien om växtnäring av stadsträd - varför och hur? Agronomen Anders Larsson är kursledare i den uppskattade endagskursen Vad är Jord och Växtnäring, som även kan ordnas som uppdragsutbildning runt om i landet.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad