Temadag - Nya markanläggningars påverkan på DoU

Publicerad: 2017-03-09 06.53 | Senast ändrad: 2017-03-12 15.14

Temadag - Nya markanläggningars påverkan på DoU

Den 10 maj anordnad Acama en temadag kring hur den förändrade infrastrukturens utformning och materialval kan ha stor påverkan på de långsiktiga driftkostnaderna.

Föreläsare är: Claes-Anders Malmberg, VD Acama,  Michael Bergman, landskapsarkitekt hos allmännyttiga bostadsbolaget AB Gavlegårdarna, landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell samt Rickard Hjälm, VD hos välkända Flisby AB,

Vad diskuteras på temadagen:

  • Infrastrukturens förändring under de senaste tio-femton åren har medfört höjda och förändrade krav på driften, t ex i renhållning på centrumytor.

  • Förtätningen och ytkomplexiteten ger tilltagande svårigheter för driftutföraren att rationellt och mekaniserat utföra arbetsuppgifterna.

  • Materialvalens betydelse är av stor vikt när det gäller kostnader i samband med löpande och planerat underhåll.

  • Rättvisande kalkylering av driften är angelägen med tanke på de många markanläggningsprojekt som är pågående och planerade i vårt allt mer urbaniserade samhälle. Vilka konsekvenser får detta i budgeteringen av driften?

  • Hur får vi bättre flöde och hög kvalitetssäkring i projekten? Hur får vi anläggningar i balans vad avser löpande och planerat underhåll? Vad behövs och vad ger mest pang för pengarna?

Temadagen börjar kl 09.30, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder dagen med en färsk trendspaning kring aktuell problematik och ger exempel från olika genomlysningar av gata/park- och fastighetsdrift där denna fråga ofta står högt på dagordningen. Vilka är problemen och lösningarna ute i kommuner och fastighetsbolag? Därefter blir det tillfälle till frågor och en kort bensträckare.

Därefter kommer Michael Bergman, landskapsarkitekt hos AB Gavlegårdarna, och föreläser om hur tydliga projekteringsriktlinjer och dokumenterad arbetsgång i Gavlegårdarnas  markanläggningsaarbeten ger nya möjligheter att beställarstyra och ur beställarens perspektiv kvalitetssäkra både projektering och byggledning. Gavlegårdarna har också tagit fram en användbar checklista för driftvänliga anläggningar som Michael presenterar.

Efter en bensträckare kommer landskapsarkitekten och certifierade besiktningsmannen Maria Rydell från Forsenprojekt med ett föredrag om anläggningar i balans och hur man prioriterar och synliggör löpande och planerat underhåll. 

Klockan 12.15 till 13.15 blir det lunch och möjlighet till mingel mellan deltagarna.

Efter lunch föreläser Rickard Hjälm, VD på stenföretaget Flisby AB om smarta materialval med exempel från natursten, betongplattor mm. Modern design och funktion, miljömässigt hållbart men också driftekonomiskt fördelaktigt. Hur ska vi tänka och vad kan marknaden erbjuda?

Claes-Anders Malmberg kommer sedan tillbaka med en ekonomisk infallsvinkel på dessa frågor. Flera gånger om året kalkylerar han gatu- och parkdrift, yttre fastighetsskötsel mm i kommuner och fastighetsbolag. Vad kostar etableringsdrift och löpande drift i förtätade områden med komplex infrastruktur? Hur kan vi få fram mer medel till drift och underhåll?

Eftermiddagskaffe och bikupa med erfarenhetsutbyte. 

Elektronisk kursdokumentation i pdf-format ges ut till alla deltagare. Temadagen avslutas ca kl.15.30.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

10 maj 2017 på Huddinge konferenscenter i Huddinge. Dagen börjar kl 09.30 och slutar ca kl.15.30.

http://www.huddingekonferenscenter.se/

Kostnad

Fortbildningsdagen kostar 2475 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Sista anmälningsdag är den 15 april 2017. 

Fram till den 10 april har vi ett riktigt bra erbjudande:
Gå 3 och betala bara för 2.
Gäller endast vid samtidig anmälan från ett och samma företag/ förvaltning.

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria(a)acama.se eller ring 070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig på Gröna Trenders sida för kursanmälan.

Länkar 

http://www.acama.se

http://www.naturator.se

Senaste artiklar

14 november 2018

Vinterns uppdragsutbildningar 2019

I denna artikel presenteras vinterns utbud av uppdragsutbildningar 2019

Läs mer »

14 november 2018

Forum Vinterväghållning - Leon Lee - Klimatförändringar

Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläsate på årets Vinterväghållningsdagar om utmaningarna vi står inför med de kommande klimatförändringarna.

Läs mer »

7 november 2018

Vinterns kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för vintern 2019! Planerat underhåll i yttre miljö, vinterväghållning för praktiska utförare, Vad är Jord och Växtnäring, driftledare gata/park o fastighetsskötsel samt barmarkssdriftens fortbildningsdagar 2019.

Läs mer »

31 oktober 2018

Rätt renovering ger resultat även på längre sikt

Min aspekt i det här är att anlägga rätt sett till den budget man har, inte bara i investering utan det som kommer därefter. 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad