Vinterväghållning i fokus

Publicerad: 2016-02-06 12.28 | Senast ändrad: 2016-02-06 12.28

Vinterväghållning i fokus

Nu är det mitt i vintern igen. Precis som förra året och alla åren innan. Vintern är en naturlig del av livet. Och vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet för att få livet för trafikanter och fotgängare att fungera under vinterperioden. Men vinterfrågorna är mer komplexa än man tror.

Vilket ansvar för vinterväghållningen har kommunen? Och alla fastighetsägare? Vad är det för skillnad mellan snöhalka, frosthalka och ishalka? Vad innebär en klass 1 vädervarning? Varför ska man halkbekämpa samtidigt som man plogar? Hur organiserar man arbetet?  Vilka arbets- och maskintekniker används och vilka för- och nackdelar har olika halkbekämpningsmaterial? Hur gör man en korrekt riskbedömning för både vinterväghållning och sandupptagning? Vad kostar allt detta?

Och typ, många andra frågor som är viktiga att finna svar på. Under 2013-14 skrev kollegan Peter Sandberg och jag en handbok i vinterväghållning på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är inte bara vi som skrivit, för väderartikeln har författats av meteorologen Leon Lee, artikeln om svensk forskning av Fil. Lic Ann-Britt Sörensen, artikeln om vinterväghållning i Danmark av Fil Dr Thomas.B.Randrup, artikeln om vinterkommunikation av Fil Dr Helene Båtshake och artikeln om vinterväghållning i Tyskland har skrivits av Professor Wolfgang Prollius. Så Peter och jag som sammanhållande krafter är i gott sällskap.

Vi hade också mycket hjälp av den duktiga styrgruppen med Erik Magnusson som då var hos Lidingö stad och nu Fortum, Lars Pettersson från Skellefteå kommun och Dan Eriksson från Trafikverket. Och förstås från SKLs inspirerande och kunnige projektledare Ulrika Appelberg som både lett projektet och redigerat och fått texter och bilder att växa samman till en helhet. Resultatet är en användbar handbok som täcker in  viktiga områden inom vinterväghållningens olika delar..

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Själva handboken kan köpas via SKL och på deras hemsida kan man också gratis ladda ned handboken i pdf-format.

Och nu på tisdag 9 februari  ordnar vi en egen-arrangerad temadag i Västerås kring ansvar, upphandling och operativ styrning av vinterväghållningen i kommunerna.

http://www.gronatrender.se/article.php?id=108

Vi blir runt 20 personer så uppslutningen är god. Och det är helt rätt att diskutera vinterväghållning i februari.

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad