Är du en attraktiv arbetsgivare?

Publicerad: 2016-01-10 21.16 | Senast ändrad: 2016-01-10 21.18

Är du en attraktiv arbetsgivare?

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations rapport Kris i trädgårdsbranschen uppskattar behovet av rekrytering inom grönytebranschen till minst 2500 personer per år under de kommande åren, medan antalet utbildade räknas till som bäst 150 personer per år. Vad får det för effekt på arbetsmarknaden?

När det nu blir svårare och svårare att hitta personal med relevant kompetens, så blir det plötsligt viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om de bästa rekryteringarna – en ovan situation för många som varit vana vid att kunna välja. Och när man väl har rekryterat rätt person, så vill man ju gärna att de ska stanna kvar och inte ge sig av till någon som har ett bättre erbjudande. Om inte annat så är det dålig ekonomi att behöva göra om rekryteringar, förutom den oro och brist på kontinuitet det skapar på arbetsplatsen.

Många arbetsplatser i vår bransch har inte förändrats nämnvärt över tid. Lite nya maskiner, lite bättre personalutrymmen men i övrigt kör man på i samma spår. Tydliga mål och utvecklingsplaner saknas och utvärderingar görs sällan. Har man kanske blivit hemmablind?  Eller saknas kompetensen för att göra verksamhetsutvärderingar och uppföljningar? Drar man sig för att göra det eftersom man tänker att det kommer att bli dyrt eller besvärligt? Eller tror man att det inte behövs?

Men det finns flera skäl till att vilja lyfta sig i håret som arbetsgivare, inte minst ekonomiska. Duktig personal som trivs på sin arbetsplats är lojal, och ger alltid det lilla extra. De ställer upp för varann och för arbetsplatsen och löser problem på egen hand. Det är värt mycket i reda pengar.
Något annat som också är värt mycket är att man får rykte om sig att vara en bra arbetsgivare. Det ryktet gör att man får fler kompetenta sökande till lediga tjänster och blir mer intressant för praktikanter från utbildningarna. Praktikanter som man kanske sedan anställer. En bra arbetsplats är också en bra praktikplats, och på det viset får man ett bra samarbete med branschutbildningarna och får en inblick i vad som händer där och vad eleverna förväntar sig av en framtida arbetsplats.
Ytterligare en anledning är att man får en bättre organisation som i längden ger effektivare drift. Det ger konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden.

2015 toppades svenska listan över framtida drömarbetsgivare av Google, H&M och Ikea. Gemensamt för de här 3 företagen är att de har en oerhört tydlig profil. De har ett klart uttalat mål som de vill uppnå, och har en strategi för hur de ska nå dit. Som anställd blir du påmind om detta varje arbetsdag. ”Vi på Ikea gör så här”. Det skapar en tillhörighet, en lagkänsla och fokus på vad det är vi ska göra. Vad har din verksamhet för mål? Bäst service? Högsta kvaliteten? Det behöver inte vara något unikt eller märkvärdigt, men att ha ett uttalat mål för verksamheten gör att alla strävar åt samma håll och det blir tydligare vad som förväntas av de anställda.

Ett annat företag som kommer högt på listan över framtida drömarbetsgivare är Skanska. Har du någonsin sett en Skanska-anställd arbeta i ösregn i billigaste galonregnstället? Byggbranschen överlag är bra på arbetskläder som passar både personen och vädret, och har förstått vad det gör för arbetsmoral och trivsel. Det visar att man sätter värde på sin personal, och att man förstår vikten av att ge sina anställda bra förutsättningar för att göra jobbet.

Både inom handels- och byggbranschen finns väldigt tydliga karriärvägar. Som anställd får du redan från början veta vad som gäller om du vill gå uppåt inom företaget eller om du vill prova en annan avdelning eller kanske specialisera dig inom ett visst område. Här har vi i grönytebranschen mycket att lära. Personal som stöttas i sin utveckling väljer att stanna kvar.

”Brist på inflytande över jobbet är en fara för folkhälsan och ökar risken för långtidssjukskrivningar med drygt 30 procent” står det i en rapport från Folkhälsomyndigheten 2003. Har vi råd med det? Att ha självständiga ansvarsområden, inflytande vid förändringar i organisationen och vid inköp av maskiner och material som ska användas är alltså bra för hälsan. Och för arbetsgivaren ger det ytterligare fördelar, eftersom arbetsuppgifter delegeras neråt i organisationen och tid frigörs till annat.

Att vi står inför stora pensionsavgångar betyder att en helt ny generation kommer att ta klivet in i vår bransch. Vem     kommer du att anställa imorgon? Imorgon är det allra mest troligt att det är en kvinna. 70% av de som går utbildningar inom grönytebranschen är nämligen kvinnor. Att känna sina anställda och veta vilka som är på väg in i branschen ger dig möjlighet att planera inför framtiden och förbereda din verksamhet redan nu. Där är vi tillbaka till praktikanterna – vad har de för förväntningar på en blivande arbetsplats? Missa inte den chansen.

 

Ingela Gudmundson, trädgårdsmästare och ägare till Hortorama

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Om artikelförfattaren

Ingela Gudmundson är trädgårdsmästaren med ett förflutet som projektledare inom it-branschen.

Efter trädgårdsmästarutbildningen har hon arbetat som kyrkogårdsarbetare och med projekt gravvårdssäkerhet för Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning. Numera driver hon det egna företaget Hortorama som kombinerar trädgårdstjänster med konsultarbeten och utbildning inom grönytebranschen.

Läs mer om företaget via länken nedan.

http://www.hortorama.se

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad