Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

Publicerad: 2016-10-24 20.40 | Senast ändrad: 2016-10-24 20.40

Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

En grundförutsättning för att utveckla de tätortsnära skogarna och naturmarken är att man synliggör  deras mycket stora värde ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att det inte är något som kommer i sista hand när park och naturs driftkostnader ska budgeteras. Eller helt måste intäktsfinansieras genom avverkning eller andra inkomstbringande åtgärder.

Många vill ha närheten till och värdet av naturen i de moderna urbana miljöerna, men hur ska man synliggöra och ekonomiskt uppvärdera dessa värden så att det lönar sig att göra hållbara investeringar att driften får handla om mer än bara tillsyn och säkerhet? Rekreationsanpassad skötsel kan faktiskt bidra till att bevara och vidareutveckla mycket stora sociala värden, om de bara kommer upp till ytan och tas tillvara.

Acama ordnar i samarbete med flera ledande aktörer på området två intressanta fortbildningsdagar kring tätortsnära skog och naturmark i Huddinge konferenscenter den 30/11-1/12 2016. För att ge tillfälle till nätverkande och mingel ingår konferensmiddag kvällen den 30 november i kursavgiften. 

Ledtemat är  " Hur synliggör och uppvärderar vi en hållbar förvaltning av tätortsnära skogar och naturmark?".

Hur ska vi kunna göra de rätta valen för att få kommuninvånarna mer nöjda med såväl naturmarken som den tätortsnära skogen i både förvaltning och upplevelse? Vad ger mest pang för pengarna ? Hur får vi kommuninvånare, politiker, medarbetare och andra intressenter engagerade i ett målinriktat arbete? Hur kan man motivera högre anslag och finns det driftintäkter att ta tillvara på? Dessa och andra frågeställningar kommer att diskuteras och analyseras på fortbildningsdagarna.

Målgruppen är park/gatukontor, samhällsbyggare m fl och temat för dagen är avpassat för chefer, förvaltare, naturvårdare, jägmästare m fl hos kommuner och entreprenörer.

Kursprogram


DAG 1

09.00 Registrering och morgonkaffe.

09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB, inleder med praktisk info och en kort introduktion till fortbildningsdagarna.

09.45 Maria Rydell, Landskapsarkitekt och certifierad besiktningsman för utemiljö hos Forsenprojekt AB startar föreläsningarna med ett inledande föredrag om hur man utvecklar tätortsnära skog för naturvärden och rekreation. Maria exemplifierar detta genom att berätta om tillkomsten av Veda Naturstig i Vallentuna, ett projekt som drevs med bidraget ”Skogens särskilda värden” från Skogsstyrelsen.

11.00-11.15 Bensträckare

11.15 Leif Lyckeback, jägmästare och affärsutvecklare, föreläser om grundläggande dynamik och lämpliga skötselsystem för olika skogstyper. Hälften av den tätortsnära skogen är privatägd. Hur kan vi uppmuntra de privata markägarna till rekreationsanpassad skötsel?  Hur kan vi med små medel öka besöksfrekvensen, i den tätortsnära skogen? Hur står sig den tätortsnära skogens sociala värden vid en jämförelse med dess rent skogliga produktionsvärde?

12.15-13.15 LUNCH

13.15. Nils Odèn, stadsträdgårdsmästare och Karin von Köhler, projektanställd ekolog, båda i Upplands-Väsby kommun, tillsammans med Annelie Sjödin från Järva trädvårdscenter föreläser om projektet Livslinjen, världens kanske längsta slåtteräng (?), hur detta projekt blivit till och vilka resultat som skapats. Livslinjen är ett projekt för att gynna biologisk mångfald och skapa en sammanhängande slåtteräng längs ett drygt 10 km långt cykelstråk i Upplands-Väsby kommun.

14.30 Eftermiddagskaffe och gruppdiskussioner på tremat : Vad ser vi för styrkor och svagheter, hot och möjligheter i förvaltningen av tätortsnära skog och naturmark? Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB guidar oss först igenom hur man gör en gemensam SWOT och resultaten av gruppernas resultat kommer att presenteras vid inledningen av dag 2.

15.30 Reino Raitala, landskapsingenjör och teknisk projektledare med norra Sverige som arbetsfält föreläser på temat. Levande skogar i Norra Sveriges tätorter. Vilka praktiska möjligheter har man att med små medel och enkla metoder utveckla den tätortsnära skogs- och naturmarkens skötsel?

16.20-16.30 Praktisk info inför kvällens middag.

16.30 Fortbildningsdagen avslutas.

19.30-22.30  Tre-rätters middag med kaffe och möjlighet till nätverkande med föreläsare och deltagare.


DAG 2

09.00 Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, presenterar resultatet av gårdagens gemensamma SWOT. Vad uppfattar vi egentligen för styrkor och svagheter, hot och möjligheter?

09.30  Cecilia Lundin, jägmästare och Per Thermaenius, skogsförman, Täby kommun, föreläser om Skogen som närmiljö för boende i Täby. Cecilia och Per visar och berättar hur man sköter kommunens bostadsnära skogar, (som i Täby kallas naturparker), utifrån framtagna skötselplaner med tydliga mål. De kommer också in på hanteringen av kommuninvånarnas trädansökningar som skickas in och hur man ordnar rundvandringar i skogsområden med de som bor nära.

10.15 Förmiddagskaffe och mingel.

10.45. Cecilia Lundins och Per Thermaenius föredrag fortsätter.

11.15 Linda Wallgren, projektledare parkdrift hos Uppsala kommun, föreläser om Förvaltning av naturmark och tätortsnära skog, mer än skogsbruk och naturvård. Linda berättar och diskuterar kring hur man hanterar annektering av allmän plats, olovlig fällning av träd, kontakt med brukare och mer som följer med när man förvaltar naturmark och tätortsnära skog.

12.15 LUNCH

13.15 Sedan återkommer Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, med ett föredrag på temat: Egen regi eller entreprenad, att välja utföraralternativ i driften av naturmark och tätortsnära skog. Claes-Anders delar med sig av sina mångåriga erfarenheter från upphandlingar och organisationsöversyner/genomlysningar och vilka vanliga fel som begås vid valet av utförarformer. Och vad får det för konskvenser för beställare och utförare? 

14.00 Eftermiddagskaffe med mingel

14.30-15.20 Annelie Sjödin, Mats Thomsson och Lars Wiqvist, Järva Trädvårdscenterel,  föreläser om Hur man återskapar våtmarker i tätortsnära naturområden. Hur ska vi tänka för att våra satsningar på våtmarker ska bli hållbara både som investering och i driften? 

15.20-15.30 Fortbildningsdagarna uppsummeras och avslutas.

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

30/11-1/12 på Huddinge konferenscenter i Huddinge. Första dagen börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30. Konferensmiddag på kvällen den 30/11 ingår i kursavgiften.

http://www.huddingekonferenscenter.se/

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 5950 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, luncher, dokumentation och konferensmiddag på kvällen den 30/11. Sista anmälningsdag är den 30 oktoberi 2016. Boka Tidigt rabatt om 1000 kr exkl. moms erbjudes för bokning som sker innan 31/8 2016.

Anmälan

Maila din anmälan till Maria Malmberg (kurs/konferensansvarig på Acama Konsult AB) maria(a)acama.se.eller telefon 070-6398893.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Senaste artiklar

17 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

17 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019! Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

14 maj 2019

Visst behöver vi våra gatuarbetare

Vad tänker du på om jag säger, en gatuarbetare? En som tömmer papperskorgar? En som fixar trafikljusen och sätter upp trafikavstängningar när man lagar i gatan?

Läs mer »

9 maj 2019

Arbetsledning i markentreprenader

En verkligt viktig tvådagarskurs för dig som är arbetsledare, lagbas, förman eller gruppledare. Kursen går i Huddinge den 13-14 november 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad