Kalkylering är inte jättelätt

Publicerad: 2019-07-18 20.41 | Senast ändrad: 2019-07-18 20.41

Kalkylering är inte jättelätt

Funderar du mycket på vad olika arbeten kostar eller hur lång tid vissa arbetsmoment tar? Vet du vad marknadspriserna ligger på inom markanläggning och markskötsel? Litar du på att ett kalkylprogram ska tänka åt dig i kalkyleringen eller klarar du att upprätta en produktionskalkyl på egen hand?

Kalkylering och prissättning är väldigt grundläggande för att både leverera och få levererat prisvärda arbeten och prisvärt material. Och kalkylering och prissättning är också väldigt grundläggande för att förstå sammanhangen och kunna göra riktiga analyser när man ska svara på frågan Varför Blev Det Så Här ? Och inte som den egna magkänslan signalerade att det skulle gå?

Testa dig själv med några enkla påståenden och frågor. Känner du igen dig? Då är det kanske bra att använda vintern för att vässa kalkyleringskunskaperna.

•         Måttenheterna. Man omvandlar fel mellan volym och vikt. Hur många kubikmeter går det på ett ton? Och är materialet verkligen i torrt tillstånd när det mäts?

•         Ritningarna. Hur många har sett en hel uppsättning ritningar där allt stämmer till 100%? Inte många. Ritningar kan t.ex. vara fel därför att uppdateringar och ändringar aldrig blivit införda.

•         Bristande framförhållning. Mer än 90% av alla hyresmaskiner inom byggbranschen hyrs/ bokas samma dag eller dagen innan dem ska användas. Det är också vanligt att man t.ex. vid plattläggning har allt på plats utom gruset. Ringer man först på morgonen samma dag finns det oftast grus men ingen bil ledig.

•         Tidsoptimist. Entreprenörer underskattar ofta den tid det tar att göra arbetet. Många har inte gjort en riktig byggtidplan med alla arbetsmomenten utsatta i den ordning de ska utföras. Att räkna fel på sin egen obetalda övertid är inte så farligt som att ha underentreprenörer som går på löpande räkning och som orsakar extra kostnader p.g.a. fler arbetade timmar. Om du själv har ett fast pris mot kunden, kräv också detsamma från dina underentreprenörer. Vanligast är att man underskattar tidsåtgången för handarbete eller ställtider.

Och allra vanligaste felet – man har inte gjort någon riktig kalkyl utan bara räknat baklänges utifrån marknadspriset. Så är det. Inte bra alls, eller hur?

I höst går Acamas populära kurs i kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten i Halmstad den 10-11 oktober. Det är ett bra tillfälle att få grundläggande kunskaper i ämnet kalkylering och prissättning. 

Läs mer om kursen här på på Gröna Trender. Här kan du också anmäla dig via sidan för kursanmälan!

Att räkna rätt är inte jättelätt men värt all mödan. Och vad är egentligen alternativet?  Oftast innebär ju inte en felkalkylering i vår bransch att vinsten blir extra stor utan att det uppstår en förlust. En riktig smäll som ingen vill ta och som alla önskar att man hade undvikit genom att vara lite mer förutseende!

Kalkyler är förstås affärshemligheter i entreprenadbranschen men ibland är det så att man inte gärna pratar om kalkylering med andra för att många är osäkra på prissättning i allmänhet och produktionskalkylering i synnerhet. Glöm inte heller att den vanligaste prutningen, det är när man prutar med sig själv.

– Nä, sååå dyrt kan det inte vara eller så lång tid kan det då verkligen inte ta, säger många av oss när tider och priser kommer på tal. Och alla vet någon som absolut skulle göra det billigare. Fast om det skulle vara möjligt att få ihop tids- och kostnadskalkylen på de låga priser som alla talar om, det tror vi oss nog alla tvivla rejält på. Så ett gott råd inför vintern och årsskiftet är: Pruta inte med dig själv. Det är ingen affärsidé alls. Det är bara dumt.

Claes-Anders Malmberg, Org- o grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Acama konsult AB bedriver förutom konsultverksamhet även egen utbildningsverksamhet med både uppdragsutbildningar och öppna kurser.

http://www.acama.se

Acama har också gett ut en inspirerande handbok om prissättning och anbudsgivning. http://www.acama.se/bocker_lasmer.asp?p=prissattning

Nästa kurs i kalkylering och prissättning av markentreprenader, går i Huddinge 16-17 oktober 2019. Läs mer :

https://www.gronatrender.se/article.php?id=102

Senaste artiklar

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Ny kurs i jord och växtnäring blir det i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

18 juli 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

Missa inte att anmäla dig till kursen i Jord och växtnäring som går i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad