Snöröjningsutbildning i Uppsala

Publicerad: 2017-06-27 20.13 | Senast ändrad: 2017-06-27 20.13

Snöröjningsutbildning i Uppsala

En septembervecka 2015 utbildade Acama Uppsala kommuns entreprenörer i snöröjning och halkbekämpning. Det var ingen tillfällighet att kursdagarna genomfördes i lokaler som tillhör Grämby ishall. Här fanns det tillgång till snö och utanför ishallen hade man byggt upp stationer med olika snöhinder.

Övningarna leddes av Handikappföreningens SamarbetsOrganisation (HSO) och kursdeltagarna utbildades i hur det kan vara att ta sig fram under vintern när man är funktionshindrad och särskilt hur vallar och snömodd begränsar tillgängligheten, till exempel när man är rullstolsburen eller synskadad. 

Inomhusövningarna och de teoretiska avsnitten tog upp många viktiga aspekter av den kommunala vinterväghållningen, bland annat snöröjningstekniker och olika avtalsfrågor mellan entreprenörer och beställare. Men även hur man handhar och använder GPS-verktyget i snöröjningen samt frågor om halkbekämpningens metoder och verkan.

Merparten av kursmaterialet var framtaget av Uppsala kommun och ca 70 entreprenörer utbildades under tre dagar. Kursdagarna avslutades med ett kunskapstest i form av en gruppövning.

Efter genomförd kursdag hade varje entreprenör de kunskaper som efterfrågades för att få ut kommunens eget kompetensbevis för vinterväghållning inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Acama genomför årligen flera kurser i vinterväghållning runtom i landet. Med många kurser i bagaget  är kursledaren/arna väl insatta i hur olika förutsättningarna kan vara både vad gäller klimat och väder, men även i frågor som handlar om teknikval, upphandling, resursförsörjning, kostnader och driftsformer.

 

 

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad