Snöröjningsutbildning i Uppsala

Publicerad: 2017-06-27 20.13 | Senast ändrad: 2017-06-27 20.13

Snöröjningsutbildning i Uppsala

En septembervecka 2015 utbildade Acama Uppsala kommuns entreprenörer i snöröjning och halkbekämpning. Det var ingen tillfällighet att kursdagarna genomfördes i lokaler som tillhör Grämby ishall. Här fanns det tillgång till snö och utanför ishallen hade man byggt upp stationer med olika snöhinder.

Övningarna leddes av Handikappföreningens SamarbetsOrganisation (HSO) och kursdeltagarna utbildades i hur det kan vara att ta sig fram under vintern när man är funktionshindrad och särskilt hur vallar och snömodd begränsar tillgängligheten, till exempel när man är rullstolsburen eller synskadad. 

Inomhusövningarna och de teoretiska avsnitten tog upp många viktiga aspekter av den kommunala vinterväghållningen, bland annat snöröjningstekniker och olika avtalsfrågor mellan entreprenörer och beställare. Men även hur man handhar och använder GPS-verktyget i snöröjningen samt frågor om halkbekämpningens metoder och verkan.

Merparten av kursmaterialet var framtaget av Uppsala kommun och ca 70 entreprenörer utbildades under tre dagar. Kursdagarna avslutades med ett kunskapstest i form av en gruppövning.

Efter genomförd kursdag hade varje entreprenör de kunskaper som efterfrågades för att få ut kommunens eget kompetensbevis för vinterväghållning inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Acama genomför årligen flera kurser i vinterväghållning runtom i landet. Med många kurser i bagaget  är kursledaren/arna väl insatta i hur olika förutsättningarna kan vara både vad gäller klimat och väder, men även i frågor som handlar om teknikval, upphandling, resursförsörjning, kostnader och driftsformer.

 

 

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad