Utemiljö – viktigt för nöjda hyresgäster

Publicerad: 2015-09-11 09.51

Utemiljö – viktigt för nöjda hyresgäster

På Vidingehem har man sedan drygt två år tillbaka velat jobba mer med sin utemiljö för att göra det än mer trivsamt, tryggt och tillgängligt. Detta har man gjort på olika sätt t.ex. genom att förstärka sin gröna kompetens med en landskapsingenjör. På så sätt kan man arbeta mer med förebyggande arbete vid nybyggnationer, redan i projekteringsstadiet, men även med större satsningar på upprustning av befintliga områden. Rätt växt på rätt plats och rätt skötselinsatser vid rätt tid kan vara avgörande för en fungerande och trivsam utemiljö.

När det gäller växtval arbetar man mer och mer med buskar och träd som inte växter sig för stora (tänka på skala, plats och utrymme). Man använder t.ex. fler lägre, friväxande häckar som inte kräver riktigt samma skötselinsats för att se skötta ut och gärna marktäckare i ytterkant för att slippa de s.k. sorgkanterna med ogräs. Med enkla, kloka metoder kan man förändra en yta till att se betydligt mer skött och prydlig ut. På så sätt kan man också välja ställen eller objekt som kan vara lite mer skötselintensiva för att ge extra guldkant t.ex. vid entréer.

Ang. skötselinsatser har man bl.a. börjat gödsla buskar, perenner och sommarblommor vilket har gett mer motståndskraftiga och täckande planteringar. Man har haft utbildning i beskärning med genomgång av när, vad, hur man beskär och planerar för fler utbildningar och studiebesök. Att vidareutveckla personalen och visa att det gröna och deras arbete är viktigt, är en del i att föra utvecklingen av utemiljön framåt.

I en del av sina områden har man tidigare haft grönyteskötseln på entreprenad men som en del av den gröna satsningen, har man helt övergått till skötsel i egen regi. Att skriva vattentäta förfrågningsunderlag och göra solklara upphandlingar är en konst. Att göra det gällande utemiljö och grönstruktur som ständigt är dynamisk och föränderlig, är en bedrift. Med egen skötselpersonal upplever man här höjd kvalitét, att man kommer närmre sina hyresgäster, har en mer direkt kontakt med dem och enklare kan vara flexibla och anpassa skötselinsatser lite mer efter tid, plats och förutsättningar. Denna satsning kan upplevas som lite ”mot strömmen”, men den har gett väldigt bra och positiv respons bland hyresgäster och personal. Något som tåls att tänkas på i en tid som denna…

Liselott Ericsson, landskapsingenjör, Vidingehem

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Liselott Ericsson tog examen som landskapsingenjör på SLU Alnarp 2004. Hon har efter det jobbat som ansvarig för drift i kommunal förvaltning, som projekteringsingenjör med gröna projekt på teknisk förvaltning och som projektör på konsultföretag. Sedan 2013 jobbar hon med drift, utveckling och nyproduktion på Vidingehem.

Vidingehem är ett fristående bostadsbolag som ägs av Växjö kommun. De har 50 anställda och finns representerade på 18 orter i kommunen och i 4 av Växjös stadsdelar. De äger och förvaltar totalt 2067 lägenheter och 101 917 kvadratmeter lokaler så som skolor, förskolor och vårdboenden.

Senaste artiklar

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

6 augusti 2019

Kyrkogårdarna under förändring

Det finns få offentliga platser som berör människorna lika mycket som platsen för den sista vilan. Kyrkogårdarna, begravningsplatserna och griftegårdarna är starka bärare av ortens kulturhistoria och det engagerar så fort något verkar avvikande mot traditionen.

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad