Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

Publicerad: 2016-11-22 18.05 | Senast ändrad: 2016-11-22 18.05

Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

av drift- anläggnings- och underhållsarbeten på kyrkogårdsmark
 

Om kursen

Att skriva förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens, kalkylerbarhet och proportionalitet är inte lätt men viktigt för både affärsmässigheten och regeluppfyllandet i privat och offentlig upphandling.

Likaså är kunskapen om projekt- och byggledning i markanläggningar av stor betydelse för ett framgångsrikt genomförande inom givna tidsramar. Och kalkyleringskunskaper behövs för att kunna budgetera och kostnadsberäkna  både projekteringskostnader, byggkostnader och den efterföljande driften. Denna skräddarsydda kurs vill ge dig både baskunskaper och fördjupande insikt.Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se våra aktuella kyrkogårdsutbildningar!


Kursens innehåll är specialanpassat för kyrkogårdsförvaltningar och den är därför avsedd för dig som är kyrkogårdschef, kyrkogårdsingenjör, planerare, projektererare eller arbetsledare i en kyrkogårdsverksamhet. Andra intresserade hänvisar vi till våra kurser i kalkylering och arbetsledning av markskötsel och markanläggning.

 

Vad får du lära dig under kursen:

Du får under kursen dessutom kunskaper i avtalslagen, privat och offentlig upphandling samt hur entreprenadavtalen ABFF12 och AB04 samt MARK-AMA 13 påverkar upphandlingens och kalkyleringens förutsättningar samt själva projektgenomförandet.

Under kursen får du även flera viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor gällande prissättning och kalkylering som gör att du omedelbart efter kursen kan tillämpa dina nyvunna kunskaper!

Du får fullständig kursdokumentation samt USB-minne med: kalkyler för drift och underhåll, tidlistor, mall till riktlinjer och arbetsgång i projektering, checklista för driftvänliga markanläggningar, riskbedömningsmallar för markprojekt, mall till produktionsplan, projekt- och uppdragsplan, mall till byggprojektkalkyl med tid och arbetsflöde, materialberäknings- & schaktningskalkyler,prislistor på entreprenadtjänster etc.

Liknande kurser har tidigare körts i Lund och Göteborg.

Kursledare är Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB och Reino Raitala, landskapsingenjör, teknisk projektledare och kyrkogårdskonsult med utgångspunkt i Luleå/Boden.
 

Dagsprogram
 

  • Insikt i uppbyggnaden av typiska drifts- & projektbudgetar, produktionsplaner och uppföljningar

  • Grundläggande kunskap i självkostnads- & marknadskalkylering samt nyckeltal och marknadspriser på markskötsel och markanläggningsarbeten

  • Kunskaper i marknadsprissättning av arbete, maskiner, fordon, material, UEar och OH-kostnader

  • Kunskap om uppstart, styrning och uppföljning av drift- och anläggningsentreprenader för bättre egenkontroll och måluppfyllelse

  • Kunskap om hur man riskbedömer markanläggningsprojekt såväl ur arbetsmiljö- som kvalitetssäkrings- och affärsrisk-perspektiv

  • Insikt i hur man förebygger och minimerar förgäves-kostnaderna i förstudier och projektering

  • Ökad kunskap om kostnadsuppbyggnaden och arbetstidsflödet samt tidsåtgången hos utförarna

  • Lära dig vilka kvalitetsproblem och felkällor du ska vara vaksam på

  • Under dag 1 genomförs två praktiska upphandlingsövningar kring skötsel av bruksgräs och slåtterytor med förfrågningsunderlag, kvalificerings- och utvärderingsmodell, mängder och anbudsprislista samt  Inköp av redskapsbärare med tillbehör samt inbyte av befintlig maskin med förfrågningsunderlag, kvalificerings- & utvärderingsmodell samt anbudsprislista

  • Under dag 2 genomförs också två större praktiska kalkyluppgifter kring en större trädplantering och etableringsskötsel av träden med förfrågningsunderlag, kalkylunderlag och mängder samt grävning, anläggning och funktionskontroll av markbädd med infiltration med byggbeskrivningar, schaktkalkyl, materialåtgångskalkyl och övrigt kalkylunderlag.

 

 
 

Denna artikel

Skriv ut artikeln

FaktaKolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

26 maj 2020

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

26 maj 2020

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anlendingar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

22 maj 2020

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

Läs mer »

19 maj 2020

Hur får häckarna mer växtkraft?

För att hjälpa svagare partier av häckar, träd och buskar med växtnäringstillförseln har vi tagit fram gödselstaven GrönVäx, långtidsverkande näring som på ett enkelt och smidigt sätt vitaliserar häckarna.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad