Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

Publicerad: 2016-11-22 18.05 | Senast ändrad: 2016-11-22 18.05

Kurs i upphandling, kalkylering och projektledning

av drift- anläggnings- och underhållsarbeten på kyrkogårdsmark
 

Om kursen

Att skriva förfrågningsunderlag som uppfyller kraven på transparens, kalkylerbarhet och proportionalitet är inte lätt men viktigt för både affärsmässigheten och regeluppfyllandet i privat och offentlig upphandling.

Likaså är kunskapen om projekt- och byggledning i markanläggningar av stor betydelse för ett framgångsrikt genomförande inom givna tidsramar. Och kalkyleringskunskaper behövs för att kunna budgetera och kostnadsberäkna  både projekteringskostnader, byggkostnader och den efterföljande driften. Denna skräddarsydda kurs vill ge dig både baskunskaper och fördjupande insikt.

Kursens innehåll är specialanpassat för kyrkogårdsförvaltningar och den är därför avsedd för dig som är kyrkogårdschef, kyrkogårdsingenjör, planerare, projektererare eller arbetsledare i en kyrkogårdsverksamhet. Andra intresserade hänvisar vi till våra kurser i kalkylering och arbetsledning av markskötsel och markanläggning.

 

Vad får du lära dig under kursen:

Du får under kursen dessutom kunskaper i avtalslagen, privat och offentlig upphandling samt hur entreprenadavtalen ABFF12 och AB04 samt MARK-AMA 13 påverkar upphandlingens och kalkyleringens förutsättningar samt själva projektgenomförandet.

Under kursen får du även flera viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor gällande prissättning och kalkylering som gör att du omedelbart efter kursen kan tillämpa dina nyvunna kunskaper!

Du får fullständig kursdokumentation samt USB-minne med: kalkyler för drift och underhåll, tidlistor, mall till riktlinjer och arbetsgång i projektering, checklista för driftvänliga markanläggningar, riskbedömningsmallar för markprojekt, mall till produktionsplan, projekt- och uppdragsplan, mall till byggprojektkalkyl med tid och arbetsflöde, materialberäknings- & schaktningskalkyler,prislistor på entreprenadtjänster etc.

Liknande kurser har tidigare körts i Lund och Göteborg.

Kursledare är Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB och Reino Raitala, landskapsingenjör, teknisk projektledare och kyrkogårdskonsult med utgångspunkt i Luleå/Boden.
 

Dagsprogram
 

  • Insikt i uppbyggnaden av typiska drifts- & projektbudgetar, produktionsplaner och uppföljningar

  • Grundläggande kunskap i självkostnads- & marknadskalkylering samt nyckeltal och marknadspriser på markskötsel och markanläggningsarbeten

  • Kunskaper i marknadsprissättning av arbete, maskiner, fordon, material, UEar och OH-kostnader

  • Kunskap om uppstart, styrning och uppföljning av drift- och anläggningsentreprenader för bättre egenkontroll och måluppfyllelse

  • Kunskap om hur man riskbedömer markanläggningsprojekt såväl ur arbetsmiljö- som kvalitetssäkrings- och affärsrisk-perspektiv

  • Insikt i hur man förebygger och minimerar förgäves-kostnaderna i förstudier och projektering

  • Ökad kunskap om kostnadsuppbyggnaden och arbetstidsflödet samt tidsåtgången hos utförarna

  • Lära dig vilka kvalitetsproblem och felkällor du ska vara vaksam på

  • Under dag 1 genomförs två praktiska upphandlingsövningar kring skötsel av bruksgräs och slåtterytor med förfrågningsunderlag, kvalificerings- och utvärderingsmodell, mängder och anbudsprislista samt  Inköp av redskapsbärare med tillbehör samt inbyte av befintlig maskin med förfrågningsunderlag, kvalificerings- & utvärderingsmodell samt anbudsprislista

  • Under dag 2 genomförs också två större praktiska kalkyluppgifter kring en större trädplantering och etableringsskötsel av träden med förfrågningsunderlag, kalkylunderlag och mängder samt grävning, anläggning och funktionskontroll av markbädd med infiltration med byggbeskrivningar, schaktkalkyl, materialåtgångskalkyl och övrigt kalkylunderlag.

 

 
 

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

15-16 februari 2017 i Västerås.

Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.

Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.  

Kostnad

5450 kr ex moms per person. Lunch, kaffen och kursdokumentation ingår. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2017.
Boka tidigt rabatt om 500 kr exklusive moms till 15 december 2016. 

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-post; maria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla vår sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad