Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Publicerad: 2019-04-09 19.58 | Senast ändrad: 2019-04-09 19.58

Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Efter 5 genomlysande workshoper hos gata-, park- o natur i Tyresö kommun under hösten, är det nu dags att analysera resultaten. Och i februari börjar jag bistå Borlänge kommun med produktionsplaner/ kalkyler o nyckeltal för gata/park/vinter. Fast då är jag inte själv att hålla i det utan kunnige agronomen Anders Larsson och jag gör det tillsammans.

#stadsmiljö #trafik #infrastruktur #gatudrift #parkdrift

Några gånger om året är jag ute och genomlyser gatu-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel runt om i landet. Det har jag gjort länge men denna formen av delaktighetsskapande workshopar är inte så gammal utan den har jag använt de senaste fem åren i mer än tio olika uppdrag.

Verksamhetsstyrning, produktionsplanering/ bemanning, arbetsmiljö, lager- och förrådsverksamhet, samplanering  och gränsdragning mellan projektering/ anläggning/ etableringsdrift / vanlig drift , konkurrenskraft, kostnadsfördelning/nyckeltal och liknande är då föremål för 4-6 delaktighetsskapande och kunskapsförmedlande workshopsdagar, innan analys och presentation sker.

Genomlysningen är till för att få en nulägesbild av verkligheten. Här kommer lite råd och erfarenheter i en kort podcast om hur en sådan genomlysning går till och vad man ska tänka på i samband med förändrade verksamhetsbehov. Lyssna gärna på den aktuella poden via Youtube;)

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte vår nya kurs om driftformer för gata/parkverksamhet.

.Datum och plats

22-23 maj 2019 2019 på Folkets Hus i Huddinge
Dag 1 börjar kl. 09.30 och slutar kl. 16.30.
Dag 2 börjar kl. 09.00 och slutar kl. 15.30.
http://www.folkesevent.se/home/
Kostnad
Kursen kostar 6495 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, lunch och dokumentation.
Om du anmäler dig innan den 22 mars 2019 får du 500 kr rabatt! OBS: Det finns endast 20 platser till denna kurs.

Sista anmälningsdag är den 22 april 2019. 
Anmälan
https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.
Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. Den driftstörning vi tidigare hade på formuläret har nu löst sig och formuläret fungerar igen.

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

 

 

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

 

 

Senaste artiklar

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del 3

I denna artikel kommer vi att fortsätta på ämnet jord. I förra delen av jordskolan gick vi igenom några fysikaliska aspekter kring jordars poriositet, vattenhållande förmåga samt kring ett alltid aktuellt ämne nämligen markpackning. I denna del 3 kommer vi att fördjupa oss lite i det biologiska och kemiska kring våra jordar. 

 

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola Del två

Del 2 av Glivarps Gardens Jordskola!

Läs mer »

18 juli 2019

Glivarp Gardens Jordskola - Vad är jord?

I några artiklar under sommaren kommer Glivarp Garden att försöka åskådliggöra ett antal begrepp som vi alla i grönytebranschen kan ha nytta av.

Ny kurs i jord och växtnäring blir det i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

18 juli 2019

Vad ger jorden växtkraft? - Ett agronomiskt perspektiv

En ny och lärorik artikel av vår jordexpert Anders Larsson! 

Missa inte att anmäla dig till kursen i Jord och växtnäring som går i Huddinge den 9/10.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad