Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Publicerad: 2018-12-06 10.11 | Senast ändrad: 2018-12-06 20.04

Utveckla gata-/parken i en genomlysning

Efter 5 genomlysande workshoper hos gata-, park- o natur i Tyresö kommun under hösten, är det nu dags att analysera resultaten. Och i februari börjar jag bistå Borlänge kommun med produktionsplaner/ kalkyler o nyckeltal för gata/park/vinter. Fast då är jag inte själv att hålla i det utan kunnige agronomen Anders Larsson och jag gör det tillsammans.

#stadsmiljö #trafik #infrastruktur #gatudrift #parkdrift

Några gånger om året är jag ute och genomlyser gatu-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel runt om i landet. Det har jag gjort länge men denna formen av delaktighetsskapande workshopar är inte så gammal utan den har jag använt de senaste fem åren i mer än tio olika uppdrag.

Verksamhetsstyrning, produktionsplanering/ bemanning, arbetsmiljö, lager- och förrådsverksamhet, samplanering  och gränsdragning mellan projektering/ anläggning/ etableringsdrift / vanlig drift , konkurrenskraft, kostnadsfördelning/nyckeltal och liknande är då föremål för 4-6 delaktighetsskapande och kunskapsförmedlande workshopsdagar, innan analys och presentation sker.

Genomlysningen är till för att få en nulägesbild av verkligheten. Här kommer lite råd och erfarenheter i en kort podcast om hur en sådan genomlysning går till och vad man ska tänka på i samband med förändrade verksamhetsbehov. Lyssna gärna på den aktuella poden via Youtube;)

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Ny kurs för driftledare i gata, park och yttre fastighetsskötsel blir det i Huddinge den 6-7 februari 2019. Läs mer om denna matnyttiga två-dagars kurs här:

https://www.gronatrender.se/article.php?id=187

Acama konsult AB arbetar med så väl utbildningar som genomlysningar och andra organisationsöversyner åt kommuner och fastighetsbolag i hela Sverige.

För mer information, besök vår hemsida http://www.acama.se

Senaste artiklar

12 februari 2019

Varför är det så dyrt att plocka skräp?

Skräpplockning och papperskorgstömning låter väl inte som att det är ett komplicerat arbete..

Läs mer »

12 februari 2019

Kurs i säkra materiallyft och gravstenshantering

Säkerhetsfrågorna vid materiallyft och gravstenshantering är viktiga. Det är knappast riskfritt att utsätta en gravsten för ett säkerhetstest, och då pratar vi inte bara om att stenen kan välta och skada personalen eller besökare. Ny kurs i Värnamo 19 mars i Värnamo.

Läs mer »

12 februari 2019

Vad är jord och växtnäring? Endagskurs

Jordarna påverkar våra växter i parker och trädgårdar. Agronomen Anders Larsson håller grundkurser i jord och växtnäring. Under vintern och våren ges kursen också som uppdragsutbildning

Läs mer »

7 februari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad