Konstgräs i trafiken - en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Publicerad: 2015-03-22 16.21 | Senast ändrad: 2015-03-23 09.24

Konstgräs i trafiken - en minskad olycksrisk för driftpersonalen

Beställare väjer att anlägga konstgräs framför naturgräs för att reducera driftkostnader. Även livscykelkostnaderna blir lägre som en följd av de lägre skötselbehoven. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför helt rätt att välja konstgräs istället för naturgräs. Men det finns andra värden som är ännu viktigare.

Det stora värdet finns bakom det faktum att konstgräs kräver färre skötseltimmar. Färre skötseltimmar i en riskfylld arbetsmiljö innebär fler föräldrar som kan återvända till sina familjer efter jobbet. Arbetare i trafikmiljön är i dagsläget överrepresenterade i Arbetsmiljöverkets statistik över skadade och döda i arbetsplatsolyckor.

För trafikanterna finns det uppenbara fördelar eftersom konstgräset ökar kontrasten mot vägbanan. Därmed ökar också uppmärksamheten i trafiken, då refuger blir mer synliga och bilisterna håller sig vakna.

På senare år har det tagits fram konstgräs som ser mycket naturtroget ut. Produktutvecklingen har nått så pass långt att konstgräs, rent estetiskt, kan ses som ett likvärdigt alternativ till naturgräs. Konstgräset kan dessutom anläggas i kreativa färger och utföranden som naturgräs inte kan erbjuda. För den miljömedvetna finns det konstgräsmattor som endast består av en typ av plast, för att enkelt kunna återvinna till nytt konstgräs den dagen mattan upplevs som uttjänt.

Det finns en vanföreställning om att konstgräs är skötselfritt. Ogräs kan etableras och behöver då mekaniskt tas bort med hjälp av en borstvals. Skräp, grenar och övrigt organiskt material behöver tas bort på samma sätt som på en hårdgjord yta. Rekommendationen är att utföra skötsel på ytan en gång på våren samt en gång på hösten.

Vid projektering av konstgräs i trafiken är det viktigt att överbyggnaden dimensioneras för körbarhet om det finns en risk att fordon tar sig in på ytan. Då minskar risken för hjulspår.

Michael Hammar, Ansvarig för produktutveckling på Nordic Surface Sweden AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Kort om Nordic Surface: Vår mission är att möta kundens faktiska och underliggande behov för beläggningar utifrån säkerhet, sinnen, hållbarhet och miljö. Vi vill vara den ledande beläggningsleverantören som arkitekter, beställare, markentreprenörer och användare alltid vill arbeta med. Med hjälp av en aktiv produktutveckling som utgår ifrån användares behov ska vi leda utvecklingen inom anläggningsbranschen. Vi arbetar i dagsläget med konstgräs och platsgjuten gummibeläggning.

http://www.nordicsurface.se/

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad