SMHI servar även kyrkogårdsförvaltningar

Publicerad: 2014-07-07 14.37 | Senast ändrad: 2014-07-07 14.37

SMHI servar även kyrkogårdsförvaltningar

Hur många ansvariga för vinterberedskapen har inte funderat på om och när de ska ”slå på trumman” och kalla ut salt-, sand-, plogbilar och traktorer. Sätter man in resurserna för sent kan det redan hunnit bli halt med olyckor som följd och fastkörd snö eller modd. Saltar man för tidigt kan saltet vara nästan borta innan halkan kommer. Plogar man för tidigt kanske man måste ut två vändor. Man blir på efterkälken i båda fallen och det kostar både tid, pengar och miljö – ofta i onödan på grund av dålig planering eller bristande beslutsunderlag. Känner du igen dig?

Väldigt många av Sveriges kommunala väghållare och större entreprenörer abonnerar på en specialtjänst från SMHI som hjälper dem att ta mer kostnadseffektiva beslut samtidigt som de utkallningsansvariga får en tryggare arbetsmiljö.

SMHI servar helt enkelt väghållaren med väderprognoser speciellt anpassade för vinterväghållning. Genom SMHIs specialtjänster erhålls ett mer tillförlitligt planerings- och beslutsunderlag samtidigt som uppföljningen och möjligheten att bolla problemen med en meteorolog gör att de ansvariga för utkallningen kan känna sig tryggare. 

I deras tjänst Vinterväghållning Plus får väghållaren förutom kommenterade specialprognoser via webb och mobilapp en ”het linje” dygnet runt till SMHIs vägmeteorologer och samtidigt ett uppföljningslarm om det sker oväntade förändringar med vägvädret, berättar Claes Kempe som är meteorolog vid SMHIs försäljnings- och marknadsavdelning och ansvarig för SMHIs vintervägtjänster.

De större kyrkogårdsförvaltningarna ansvarar många gånger för vinterväghållningen vid 5-10 eller ännu fler kyrkogårdar och ska se till att alla park- och gångvägar liksom parkeringsytor är halkfria. Det är en miljö där många äldre vistas, personer som kan ha svårt att ta sig fram även vid barmark. Här är därför kraven oftast ännu större än på det vanliga vägnätet.

Genom att erbjuda de intrimmade kommunala vinterväghållningstjänsterna även till kyrkogårdsförvaltningarna kan man underlätta arbetet för en för en helt ny kategori vinterväghållare.

- Det här är jättespännande, säger Claes Kempe vid SMHI. Kyrkogårdsförvaltningarna är en målgrupp vi praktiskt taget har missat tidigare men de har ju samma problem som kommunerna så våra tjänster är klockrena även här.

SMHI vill gärna ha pilotkunder inom kyrkogårdsförvaltningen och erbjuder därför dessa vintertjänster under 2014/15 med 20 % rabatt. - Kan vi hjälpa väghållaren att spara en enda åtgärd så har de sparat in kostnaden till SMHI ofta flera gånger om och dessutom får de utkallningsansvariga någon som har kollen att luta sig mot avslutar Claes.

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/ VD, Acama konsult AB, redaktör för Gröna Trender

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

SMHI har servat svenska folket med väderinformation sedan 1873 och har idag sitt huvudkontor i Norrköping. SMHI har ca 660 anställda och är så mycket mer än bara väder.

SMHI är en myndighet under Miljödepartementet och ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. SMHI förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat samt bedriver tillämpad forskning inom dessa områden. ”Vårt mål är att bidra till ökad samhällsnytta, säkerhet och ett uthålligt samhälle.”

SMHI har även regeringens uppdrag att bedriva affärsverksamhet. Ett exempel på detta är specialanpassade tjänster för vinterväghållning, se http://www.smhi.se/Professionella-tjanster   

Vill du veta mer om SMHIs vinterväghållningstjänster eller tjänster kopplande till gröna ytor kontakta gärna Claes Kempe, claes.kempe@smhi.se eller 060-785 8816

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad