Kyrkogårdens maskinpark

Publicerad: 2016-08-09 07.47 | Senast ändrad: 2016-08-09 07.47

Kyrkogårdens maskinpark

Personalen är kyrkogårdarnas största tillgång och största kostnad. Näst efter kommer ofta maskiner och fordon. Handarbetet har kunnat minskas betydligt under senare år tack vare en snabb teknisk utveckling på arbetsmaskinerna. Samtidigt har arbetsplatserna blivit färre och fler kyrkogårdar än tidigare betjänas av mobila arbetsteam. Arbetsmaskinerna och transportfordonen är som dyrast när dom står stilla och inte använda. Det gäller att få rätt maskin och fordon till rätt arbetsuppgift och rätt arbetsplats. Bara då kan vi få ett bra utnyttjande med rimliga drifttider och hög kostnadseffektivitet.

Vad är det då man skall tänka på?

Börja alltid med att göra en behovsanalys. Vad vill vi med maskin- eller fordonsköpet, till vilka ändamål skall den/ det användas? På vilken typ av ytor kommer den att gå? På kursen lär vi ut hur man gör en riktig behovsanalys och identifierar vilka användningsområden som blir aktuella nu och i framtiden.

Tänk sedan igenom vilken konstruktion som är den rätta för just era behov. Är midjestyrning viktigt? Vilken däcksutrustning skall maskinen utrustas med? Och vilken transporthastighet kan maskinen uppnå om den nu skall vara självtransporterande?

Sedan är det dags att tänka på ekonomin. Inte bara på inköpspris och andrahandsvärde. Utan än mer på de rörliga och fasta kostnaderna per driftstimme. Vad kommer maskinen eller fordonet att kosta er varje timme den står i garaget och varje timme den är ute på arbete? Vi ger er mallar till maskin och fordonskalkyler och går igenom hur man på ett enkelt sätt snabbt kan räkna fram sina fasta och rörliga kostnader.

Närheten till auktoriserad verkstad och snabb tillgång till reservdelar är också viktigt. Finns komponenter av samma slag på andra fordon maskiner i er maskin/fordonspark och kan en del av underhållet utföras av egen personal? Vi ger er ett egenkontrollschema för att kontrollera skicket på större maskiner och fordon som uppfyller kraven på dokumenterad egenkontroll.

Tänk också på att alla maskiner skall levereras med svensk bruksanvisning och vara CE-märkta. Satsa på bästa möjliga förarmiljö så att arbetsrörelser och arbetsställningar får god ergonomi. Ställ också tydliga krav på att maskinen skall uppfylla arbetarskyddskraven enligt gällande lagstiftning. Fundera särskilt på om den offererade maskinen är säker att använda på alla användningsområden och på alla ytor. Tänk även på att arbetsgivaren numera måste göra en dokumenterad riskbedömning enligt AFS 2006:4, användning av arbetsutrustning.

För att minimera olycksriskerna har arbetsgivaren en skyldighet att bedöma vilka risker som den anställde eller omgivningen kan utsättas för vid användning av arbetsutrustning, t ex en traktor i snöplogning på kyrkogården. På kursdagen går vi igenom hur man riskbedömer maskiner och fordon och vi ger er också mallar till maskin- och arbetsinstruktioner som är anpassade för kyrkogårdarnas maskin och fordonsanvändning.

Sist men inte minst, när det gäller miljökraven är det viktigt att blicka framåt och fundera om maskinen kanske redan nu uppfyller fordringar som ännu inte är lagkrav och vilka miljöbränslen som kan användas för driften. På kursen tar vi upp miljökraven och ger exempel på vilka krav som kommuner och fastighetsbolag brukar ställa i maskin- och fordonsupphandlingar.
 

 
 

Claes-Anders Malmberg, organisations- och grönytekonsult, Acama Konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Under året håller jag några kurser i just detta ämne, kyrkogårdens maskiner och redskap för SKKF.

Nästa kurs hålls den 22 september i Linköping.

För kursdatum och närmare information se http://www.skkf.se eller kontakta monica.fredriksson@skkf.se.

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad