Kurs i kalkylering av markentreprenader

Publicerad: 2020-11-02 13.53 | Senast ändrad: 2020-11-02 13.53

Kurs i kalkylering av markentreprenader

Citat från tidigare kursutvärderingar: 

"Inte en tråkig stund!"
"Otroligt inspirerande och underhållande!"
"Inspirerande o kunniga föreläsare!"


Behöver du också lära dig mer om kalkylering och prissättning av entreprenad- och intraprenadarbeten?
Då är detta rätt kurs för dig! 

Kursen vänder sig både till beställare och utförare.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg. Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


Om kursen


Det är en svår konst att göra korrekta kalkyler och rätt kunna bedöma olika prissättningar i entreprenader och intraprenader.  Vilka är då dom vanligaste felen man gör i kalkylering?

Ett typiskt fel är att man omvandlar fel från mängder till vikter. Hur många m3 går det på ett ton täckbark? Eller så glömmer man att täckbarken kanske är blöt och därför väger mer. Eller så så blir det fel när man omvandlar från en mängdenhet till en annan.

Säg att du ska kantskära en gräsmatta. Kunden vet bara hur många m2 som finns och sätter därför priset per m2. Arbetet görs per längdmeter. Om det kostar 10 kr per längdmeter att kantskära, hur mycket kostar det då per m?

Ett riktigt klassiskt fel är förstås att ritningarna inte stämmer. Det har vi väl alla varit med om någon gång. Men ett mindre känt fel är att man får en ritning digitalt och skriver ut ritningen utan att klicka i skalenlig utskrift. Och har du då bara en A-4 skrivare så blir det med en gång runt 5% fel på skalan när skrivaren automatiskt anpassar utskriften till sidstorleken.

Vad är viktigt att tänka på vid marknadsprissättning av entreprenadarbeten?

Att man inte bara har ett pris för allt handarbete utan har olika priser beroende på vilket arbete som utförs. Enkelt arbete kan då bli dyrt och kvalificerat arbete bli billigt. Ibland har man även bakat in alla maskin- och fordonskostnader i det grundläggande timpriset och då blir det förstås en mycket dyr ryggsäck som tynger ned prissättningen.

Man måste arbeta med rörliga och fasta kostnader och bygga prissättningen utifrån trafikljusprincipen, rött pris ger bara täckning för rörliga kostnader, gult pris täcker rörliga kostnader och fasta, projektspecifika kostnader, grönt pris täcker både rörliga och fasta kostnader samt de företagsgemensamma overheadkostnaderna och några procent till för risk och vinst. Hur undviker du att hamna i tvist gällande prissättning och kvalitet?


Under kursen får du lära dig:
 

• Insikt i uppbyggnaden av typiska drifts- och projektbudgetar

• Grundläggande kunskap i självkostnads- och marknadskalkylering

• Kunskaper i marknadsprissättning av arbete, maskiner, material och OH-kostnader

• Kunskap om uppstart, styrning och uppföljning av service- och anläggningsentreprenader för bättre egenkontroll och måluppfyllelse

• Ökad kunskap om kostnadsuppbyggnaden och arbets/tidsflödet hos utförarna

• Lära dig vilka kvalitetsproblem och felkällor du ska vara vaksam på

Under dag ett genomförs två större praktiska kalkyluppgifter kring gräsklippning respektive markstensläggning och och dag två genomförs två större praktiska kalkyluppgifter kring planteringsarbeten och markskötsel samt grävningsarbeten.

Du får under kursen dessutom kunskaper i hur entreprenadavtalen ABFF15 och AB04 påverkar kalkyleringens förutsättningar och själva projektgenomförandet.


Under kursen får du flera viktiga men enkla och lätt tillämpbara lathundar och checklistor gällande prissättning och kalkylering som gör att du omedelbart efter kursen kan tillämpa dina nyvunna kunskaper! Du får kursdokumentation både i pappersformat och digitalt.

Kursen ger också deltagarna en extra kunskapsdimension i grupparbeten och diskussioner genom att både beställare och utförare från privata företag och offentliga förvaltningar deltar. Det är alltid oerhört berikande att lära av varandras erfarenheter!

 
 

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/ VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Livesända, komprimerade kalkylkurser kommer att erbjudas under senhösten 2020.

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

7 juni 2021

Skötselbeskrivningar i Norrköping

Inför säsongen 2021 har vi på kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping arbetat fram ett material som ska vara ett stöd för driften av våra kyrkogårdar.

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2021 - nya val för vintervägen

VVH ONLINE 2021
Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 22-23 september 2021
 

Läs mer »

7 juni 2021

VVH ONLINE 2020

Vinterväghållningsdagarna blir VVH ONLINE 2020. Missa inte att vara med på branschens viktigaste mötesplats i höst. Nu möts vi på nätet under två intressanta halvdagar, 21-22 oktober 2020

Läs mer »

31 maj 2021

Livesänd webbkurs: Lekplatser - från projekt till drift och underhåll

Ny webbkurs om lekplatser - från projekt till drift och underhåll 

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Inspiration

Entreprenad