Alternativa driftformer och deras aktuella utmaningar

Alternativa driftformer och deras aktuella utmaningar

Pris, information och formulär för bokning finns längre ner på sidan.

Alternativa driftformer har olika utmaningar i de olika fokusområdena park, gata, markförvaltande fastigheter eller kyrkogård.

En av de vanligaste anledningarna idag till förändring av driftform är att de alltmer mobila utemiljöarbetena har färre fasta arbetsställen och därmed stora ställtider i form av t ex transporter och lastning/urlastning.

En annan anledning är att egna resurser inte förslår att täcka oväntade behov eller arbete utanför ordinarie arbetstid. En tredje är vid förändrade maskinbehov och maskininvesteringar.

Huvudfrågor i denna workshop:
Var och varför arbetar man mest med egen-regi respektive entreprenader och hur fungerar den s k blandformen?

Vilka är utmaningarna i samband med förändring av driftsform och verksamhetsövergång?

Hur kan man förutse effekter och konsekvenser av förändrade verksamhetsformer på bästa sätt?

Innehåll:
Egen-regi förvaltningarnas struktur, särdrag och utmaningar.

Drift och underhållsentreprenadernas struktur, särdrag och utmaningar.

Valet mellan egen regi och entreprenad – hur uppnås högre effektivitet?

Optimering av utförandet vid olika utförandeformer.

Information och kostnad:

Workshop bokas som en livesänd halvdag med fokus på antingen; ”Park”, ”Gata”, ”Kyrkogård” eller ”Fastighetsnära utemiljöer”. Vilket fokus som önskas väljs i förfrågningsformuläret.

Tid: 08.30 – 12.00, inkl. två kortare pauser.

Maxantal deltagare: 10 personer. Samtliga deltagare behöver ha tillgång till webbkamera och mikrofon under workshopen. Workshopen livesänds via Zoom webbinarium.

Kostnad: 15.000kr exkl. moms för en livesänd halvdagsworkshop inklusive digitalt material.

Fördjupningsworkshop

Fördjupande halvdag/halvdagar med samma inriktning (gata, park, kyrkogård, fastighet) går att köpa till och skräddarsy efter en första genomförd workshop. Fortsättningsworkshop halvdag kostar 20.000kr exkl. moms. Uppföljande och fördjupande workshops kräver att kunden på förhand besvarar ett frågeformulär från oss för att vi ska kunna utarbeta ett förslag på upplägg som stäms av med kunden innan beställning.

Exempel huvudpunkter till uppföljande workshops:
Hur byter vi själva utförandeform? Vad skulle effekter och konsekvenser innebära för oss? Ekonomiskt, organisatoriskt och arbetsmiljömässigt.
Vi skapar tillsammans ett embryo till färdplan för ert vidare arbete.