Alla anläggares drömverktyg

Svaret på alla grönyteanläggares problem är en stennedläggningfräs där man gör upp till sex arbetsmoment i en enda körning. Konceptet är enkelt (som alla bra idéer), en Heavy Duty rotoraxel utrustad med speciella knivar gräver sig ner i marken till cirka 20 cm djup och slänger sten, jord och skräp mot ett rensgaller.
 
Med gallret separerar man sedan bort stenar och skräp som hamnar längs ner i fåran, den finfördelade jorden passerar gallret och jämnas ut med den efterföljande skrapan. Samtidigt kan man göra klart processen helt då en bakre vält färdigställer ytan för sådd.

  •  Anläggning av gräsytor
  •  Jämna ut sättningar och svackor
  •  Renovering av gräsytor
  •  Laga skador från djur och vandalism
  •  Underhåll av grusplaner
Stennedläggningsfräsar från exempelvis Redexim finns i storlekar från 1- 3 m vilket ger möjligheter för anläggare att spara pengar genom att jordbearbeta med hög effektivitet. Den här typen av redskap är den perfekta maskinen för att enkelt göra en bra såbädd i alla möjliga jordmåner.
 
Vare sig stenar eller hård lera innebär några problem utan allt material i jorden lämnas i botten och överst finns ett fint lager av perfekt jord.

Peter Jonsson, VD GML Sport AB

Fakta

Läs mer om GML Sport AB på deras hemsida

https://gmlsport.se/