Hur får vi mer pengar till parkerna?
Gata och park

Hur får vi mer pengar till parkerna?

Klicka här för våra webbkurser Sanningen är att det blir allt svårare att få tillräckligt med pengar till park- och naturverksamheterna.  Inte lite svårare, mycket. Varför är det så? Park- och naturmark är s k […]

Hur utvecklas fastighetssidans yttre skötsel?
Gata och park

Hur utvecklas fastighetssidans yttre skötsel?

Klicka här för våra webbkurser Låt oss börja med driftformen. Allt fler offentliga fastighetsförvaltare driver en viss del av den yttre skötseln i egen regi. Lägsta-pris entreprenader med kvalitetsförsämring och svårstyrda ÄTA-arbeten gör att fler […]