Varför slingrar sig floden
Inspiration

Varför slingrar sig floden?

Den här artikelserien handlar om vatten utifrån ett estetiskt perspektiv där Nigel Wells delar med sig lite av sina erfarenheter från närmare 40 år som konstnär och anläggare av småskaliga vattenanläggningar.. […]

kurs kyrkogårdens arbetsmiljöansvar
Kurser

Kyrkogårdens arbetsmiljöansvar

En praktiskt orienterad halvdagsutbildning som ger verktyg för chefer och arbetsledare att handla rätt och förstå både risker och åtgärder i fysiska och psyko-sociala risksituationer.

För både arbetsgivare och arbetstagare är det helt avgörande hur vi agerar på fältet för att minimera riskerna och säkerställa att alla kan arbeta med en god och säker arbetsmiljö.. […]

Växtmaterial i offentliga rummet
Kurser

Växtmaterial i offentliga rummet

Livesänd webbkurs om växtmaterial i det offentliga rummet. Kostnader, val och möjligheter […]

Växtporträtt Azalea
Inspiration

Växtporträtt: Azalea

Azaleans blomning är ett färgsprakande, ofta väldoftande avslut på våren och en start på den härliga försommaren. De är perfekta prydnadsbuskar – anspråkslösa, underhållsfria och vackra både i privata och offentliga planteringar.. […]

Kurs Säkert Kyrkvaktmästeri
Kurser

Säkert kyrkvaktmästeri

Få kunskap om arbetets särskilda utmaningar för att stärkas i yrkesrollen. Webbkursen belyser också vardagsrisker och säkerhetsregler […]

Framtidens begravningsplats
Okategoriserat

Framtidens begravningsplats

Två livesända fortbildningsdagar om framtidens begravningsplats. Inspirerande föreläsare med högaktuella ämnen. Missa inte höstens digitala forum för kyrkogårdsbranschen […]