Grundkurs i entreprenörsteknik

Ny kurs för dig som är nystartad inom maskin- eller tjänsteentreprenad och vill kunna sälja in, driva och räkna på dina egna jobb!

Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

Grundkurs i entreprenörsteknik

Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Återtagande i egen regi av drift- och underhållsarbeten

Senaste artiklar

24 Oktober 2016

Driftledare i gata-/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel

Kurs för driftledare i gata/parkverksamhet och yttre fastighetsskötsel i Huddinge 6-7 december 2016

Läs mer »

24 Oktober 2016

Fortbildningsdagar - tätortsnära skogs- och naturmark

Två högintressanta fortbildningsdagar för chefer, förvaltare, naturvårdare och jägmästare hos kommuner och entreprenörer.

Läs mer »

24 Oktober 2016

Grundkurs i entreprenörsteknik

Ny kurs för dig som är nystartad inom maskin- eller tjänsteentreprenad och vill kunna sälja in, driva och räkna på dina egna jobb!

Läs mer »

23 Oktober 2016

Yttre fastighetsskötsel på entreprenad

Nygammal kurs kommer tillbaka i ny tappning 8-9 mars i Huddinge. Bättre beställarstyrning ökar både kvalitet, kostnadskontroll och ger förutsättningar för rätt prioritering på arbetet.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Vill du istället avregistrera dig?

Gilla oss på Facebook!

Kyrkogård

Entreprenad